Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (3)Автореферати дисертацій (11)Реферативна база даних (85)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=ОЛЬГ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 100
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія: Будівництво   
1.
РА290364

Ольгинский, Александр Георгиевич.
Оценка и регулирование структуры зоны контакта цементного камня с минералами заполнителя [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / Ольгинский Александр Георгиевич ; Харьковский технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 1994. - 36 с.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Будівництво   
2.
ДС48976

Ольгинский, Александр Георгиевич.
Оценка и регулирование структуры зоны контакта цементного камня с минералами заполнителя [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / Ольгинский Александр Георгиевич ; Харьковский автомобильно-дорожный технический ун-т. - Х., 1994. - 397 л.: ил. - л.331-354.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА612915

Натальчук, Михаил Федотович.
Эксплуатация гидромелиоративных систем [Текст] : учеб. для студ. вузов по спец. "Мелиорация, рекультивация и охрана земель" / М. Ф. Натальчук [и др]. - М. : Колос, 1995. - 320 с.: рис. - (Учебники и учебные пособия для студ. высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 315. - ISBN 5-10-002815-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
В340963/1

Дьоміна, Лідія Михайлівна
Історія і теорія світової і вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с. - ISBN 5-7763-2499-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА588584

Ольгин, Алексей.
Вагон и маленькая тележка [Текст] : забавные рассказы / А. Ольгин. - Таллинн : [б.и.], 1998. - 104 с. - ISBN 9985-827-39-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА305466

Дьоміна, Тетяна Миколаївна.
Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / Дьоміна Тетяна Миколаївна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 1999. - 36 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА647649

Ольгина, Н..
Новгородская область [Текст] : путеводитель: Великий Новгород. Старая Русса. Валдай. Боровичи. Чудово. Холм / Н. Ольгина, С. А. Буланов. - М. : Издательский Дом "Симон-Пресс" : Эдиториал УРСС, 2000. - 223 с.: ил. - (Мир вокруг нас ; № 3). - ISBN 5-8360-0081-6
Авт. указаны на обороте тит. л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
8.
ВА647648

Ольгина, Н..
Псковская область [Текст] : путеводитель: Псков. Печоры. Великие Луки. Пушкинские горы. Изборск / Н. Ольгина, С. А. Буланов. - М. : Издательский Дом "Симон-Пресс" : Эдиториал УРСС, 2000. - 191 с.: ил. - (Мир вокруг нас ; № 4). - ISBN 5-8360-0082-4
Авт. указаны на обороте тит. л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
9.
Р91024


Інженерна графіка [Текст] : метод. вказівки та комплексні графічні завдання для студ. ф-тів інформатики та систем управління / Національний авіаційний ун-т ; уклад. А. М. Дьоміна [та ін.]. - К. : НАУ, 2001. - 36 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
10.
ВА633107

Ольгаренко, В. И..
Эксплуатационные режимы орошения агроценозов Нижне-Донской провинции Степной зоны [Текст] / В. И. Ольгаренко [и др.]. - Новочеркасск : [б.и.], 2001. - 149 с.: рис. - Библиогр.: с.144-149. - ISBN 5-93503-012-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА319004

Дьоміна, Вікторія Михайлівна.
Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дьоміна Вікторія Михайлівна ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2002. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА322245

Дьоміна, Емілія Анатоліївна.
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 36 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС78572

Дьоміна, Емілія Анатоліївна.
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; АМН України, Ін-т онкології. - К., 2002. - 319 арк. - арк. 275-319

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА644775


Наркологія [Текст] : підручник для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації, лікарів інтернів і лікарів загальної практики / В. Л. Гавенко [та ін.] ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х. : Регіон-інформ, 2003. - 244 с. - ISBN 966-7291-46-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ВА651534


Екологічна та радіаційна безпека [Текст] : довідник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Ольгінський [та ін.] ; Народна українська академія. - Х. : НУА, 2003. - 320 с. - Бібліогр.: с. 301-304. - ISBN 966-7557-57-X

Рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
16.
ДС85441

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк. - арк. 194-226

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА331751

Дьоміна, Ольга Олегівна.
Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.О.Дьоміна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА330046

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА662339

Білик, Елліна Валентинівна.
150. Сучасні тести для жінок [Текст] / Е. В. Білик ; пер. О. О. Дьоміна. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2005. - 256 с. - (Жіноча спокуса). - ISBN 966-338-156-6
Автор зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ВА658444

Сергєєв, Сергій.
Жіноча енциклопедія краси і здоров'я [Текст] : 4000 корисних порад / С. Сергєєв ; пер. з рос. О. О. Дьоміна. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2005. - 351 с.: іл. - (Книга-подарунок). - ISBN 966-338-009-8
На обкл. і тит. арк. авт. не зазн.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського