Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (3)Автореферати дисертацій (11)Реферативна база даних (85)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=ОЛЬГ$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 100
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ВА662339

Білик, Елліна Валентинівна.
150. Сучасні тести для жінок [Текст] / Е. В. Білик ; пер. О. О. Дьоміна. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2005. - 256 с. - (Жіноча спокуса). - ISBN 966-338-156-6
Автор зазнач. на звороті тит. арк.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА668046

Верн, Жуль.
20 000 льє під водою [Текст] / Ж. Верн ; пер. О. О. Дьоміна ; худож. А. М. Нєдял. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. - 416 с.: іл. - (Бібліотека світового бестселера). - ISBN 966-338-298-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА747093


Індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / Назарова О. П. [та ін.] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2011. - 237 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 232. - 300 прим. - ISBN 978-966-197-119-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА684054

Дьоміна, Е. А..
Індивідуальна радіочутливість людини [Текст] / Е. А. Дьоміна [и др.] ; Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України. - К. : Логос, 2006. - 125 с. - Бібліогр.: с. 94-123. - ISBN 966-581-841-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
5.
Р91024


Інженерна графіка [Текст] : метод. вказівки та комплексні графічні завдання для студ. ф-тів інформатики та систем управління / Національний авіаційний ун-т ; уклад. А. М. Дьоміна [та ін.]. - К. : НАУ, 2001. - 36 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
6.
РА347896

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС99479

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 144 арк.: рис., табл. - арк. 119-144

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
В340963/1

Дьоміна, Лідія Михайлівна
Історія і теорія світової і вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с. - ISBN 5-7763-2499-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС137091

Дьоміна, Світлана Юріївна.
Адміністративна деліктність у сфері митної справи [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дьоміна Світлана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2011. - 260 арк. - Бібліогр.: арк. 191-208.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
10.
РА383583

Дьоміна, Світлана Юріївна.
Адміністративна деліктність у сфері митної справи [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дьоміна Світлана Юріївна ; Держ. НДІ МВС України. - К., 2011. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
11.
СО31319


Анатомо-клінічний атлас вуха [Текст] = Anatomo-clinical atlas of ear : [навч. посіб.] / [В. М. Лупир та ін.] ; за ред. В. М. Лупиря ; Харк. нац. мед. ун-т. - Х. : Бровін О. В. [вид.], 2012. - 123 с. : рис. - Текст укр. та англ. - Бібліогр.: с. 116-117. - 500 прим. - ISBN 978-966-2445-37-4
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА588584

Ольгин, Алексей.
Вагон и маленькая тележка [Текст] : забавные рассказы / А. Ольгин. - Таллинн : [б.и.], 1998. - 104 с. - ISBN 9985-827-39-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ВА680789


Взаємодія учня і вчителя у площині проектної діяльності [Текст] : матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області / А. В. Дьоміна [та ін.] ; Волинський ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра теорії та методик викладання шкільних предметів. - Луцьк : ВІППО, 2005. - 110 с. - Бібліогр.: с. 107-108

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС129364

Дьоміна, Ольга Олександрівна.
Вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дьоміна Ольга Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2011. - 230 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 210-230.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА386858

Дьоміна, Ольга Олександрівна.
Вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дьоміна Ольга Олександрівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2011. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
16.
ДС132034

Дьоміна, Вікторія Володимирівна.
Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2012. - 275 арк. : фотогр. - Бібліогр.: арк. 189-236.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
17.
РА392936

Дьоміна, Вікторія Володимирівна.
Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2012. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
Р135000


Виявлення осіб із високою індивідуальною радіочутливістю для захисту їх геному від дії надфонових доз опромінення [Текст] : (метод. рек.) / [уклад.: Е. А. Дьоміна та ін.] ; НАН України, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького]. - Київ : Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 2018. - 30 с. : рис. - Бібліогр.: с. 29-30. - 130 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВС49431

Ольговський, Сергій Якович.
Володарі степу. Військова справа й озброєння скіфів VII ст. до н.е. - ІІІ ст. н. е. [Текст] / Сергій Ольговський. - К. : Наш час, 2010. - 127 с. : іл. - (Серія "Плац д'Арм") (Проект "Українська мілітарна історія"). - Бібліогр.: с. 126-127. - 2000 прим. - ISBN 978-966-1530-43-9. - ISBN 978-966-1530-42-2(серія)

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА343441

Дьоміна, Катерина Геннадіївна.
Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Дьоміна Катерина Геннадіївна ; Ін-т чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. - Д., 2006. - 21 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського