Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (15)Реферативна база даних (176)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 225
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
Микитенко І./АО78

Корнійчук, Олександр Євдокимович.
Загибіль ескадри [Текст] : п'єса / О. Є. Корнійчук. - Х. : Радянська література, 1934. - 78 с.
У назві збережено орфографію авт.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
Табачник Д. В. В120/3

Шевченко, Тарас Григорович
Повна збірка творів [Текст] : у 5 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав, 1939 .
Т. 3 : Повісті. - 1939. - XXXIX,402 с.
До 125-річчя з дня народж.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
Табачник Д. В. В120/1

Шевченко, Тарас Григорович
Повна збірка творів [Текст] : у 5 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав, 1939 .
Т. 1 : Поезії. - 1939. - XXVI, 425 с.
До 125-річчя з дня народж.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
Табачник Д. В. В120/5

Шевченко, Тарас Григорович
Повна збірка творів [Текст] : у 5 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав, 1939 .
Т. 5 : Щоденник. - 1939. - XXVIII, 321 с.
До 125-річчя з дня народж.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
АО38628

Корнійчук, Олександр Євдокимович.
Тарас Григорович Шевченко [Текст] : 1814-1939: Доповідь на урочистому засіданні, присвяченому 125-річчю з дня народження великого українського поета-революціонера Т.Г.Шевченка / О. Є. Корнійчук. - К. : Держлітвидав, 1939. - 46 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
Гнатишин А./№479

Шевченко, Тарас Григорович.
Кобзар [Текст] : повна зб. поезій / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав України, 1939. - ХХVІІ, 749 с.: ілюстр.
До 125-річчя з дня народження

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)


      
7.
Табачник Д. В. В120/4

Шевченко, Тарас Григорович
Повна збірка творів [Текст] : у 5 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав, 1939 .
Т. 4 : Повісті ; Драматичні твори ; Д. - 1939. - 549 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
Табачник Д. В. В120/2

Шевченко, Тарас Григорович
Повна збірка творів [Текст] : у 5 т. / Т. Г. Шевченко ; ред. О. Є. Корнійчук [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т укр. л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Держлітвидав, 1939 .
Т. 2 : Поезії. - 1939. - 406 с.
До 125-річчя з дня народж.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
Гнатишин А./№474

Корнійчук, Олександр Євдокимович.
Драматичні твори [Текст] / О. Є. Корнійчук. - Б.м. : Держлітвидав, 1940. - 261 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)


      
10.
АО261820

Корнійчук, Олександр.
Місія містера Перкінса в країну більшовиків [Текст] / О. Корнійчук. - К. : Українське державне видавництво, 1945. - 72 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
11.
Гнатишин А./№470/Т. 9

Франко, Іван Якович
Твори [Текст] : у 20 т. / І. Я. Франко. - К. : Держлітвидав України.
Т. 9 : Драматичні твори / ред. О. Є. Корнійчук. - [Б. м.] : [б.в.], 1952. - 473 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)


      
12.
Глушков В. М./ВА1

Семенович, Александр Фёдорович.
Учебное пособие по проективной геометрии [Текст] : для студ.-заочников пед. ин-тов / А. Ф. Семенович ; под ред. доц. В. А. Атанасян ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - М. : Учпедгиз, 1961. - 200 с. : рис. - 25000 прим.
С дарств. надписью

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
АО261809

Корнійчук, Олександр Євдокимович.
Над Дніпром [Текст] : комедія на 3 дії / О. Є. Корнійчук. - К. : Держлітвидав України, 1962. - 112 с. - (Бібліотечка самодіяльного театру)

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
14.
Глушков В.М./ВА1130


Геометрия. 6 класс [Текст] : проб. учеб. / А. Н. Колмогоров, А. Ф. Семенович, Ф. Ф. Нагибин, Р. С. Черкасов ; под ред. А. Н. Колмогорова. - М. : Просвещение, 1970. - 136 с. : рис. - 50 000 прим.
З дарчим написом Глушкову В. М. від автора.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
Глушков В.М./ВА432

Семенович, Олександр Федорович.
Геометрія. Аксіоматичний метод [Текст] / О. Ф. Семенович. - К. : Радянська школа, 1976. - 168 с. : рис. - Бібліогр.: с. 166. - 20 000 прим.
З дарчим написом В. М. Глушкову від автора.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
Глушков В.М./ВА374

Колмогоров, Андрей Николаевич.
Геометрия [Текст] : учеб. пособие для 6-8 кл. сред. шк. / А. Н. Колмогоров, А. Ф. Семенович, Р. С. Черкасов ; под ред. А. Н. Колмогорова. - М. : Просвещение, 1979. - 383 с. : рис., табл. - 3 000 000 прим.
З дарчим написом В. М. Глушкову.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА562169


Стан та перспективи використання агротехнічного методу в системах інтегрованого захисту рослин від шкідників і хвороб [Текст] : тези доп. наук.конференції до 50-річчя відділу захисту рослин (25-28 жовтня 1994 року) / УААН, Інститут землеробства УААН. Відділ захисту рослин від шкідників і хвороб ; упоряд. М. С. Корнійчук [та ін.]. - К. : [б.в.], 1994. - 91 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВА568201


Людина і суспільство (матеріали з основ політології, соціології) [Текст] / В. І. Худанич [та ін.] ; Закарпатський обласний ін-т удосконалення вчителів, Ужгородський держ. ун-т. Кафедра політології. - Ужгород : Карпати, 1994. - 128 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВС30874


Україна музична [Текст] / ред.-упоряд. В. Корнійчук. - К. : Манускрипт, 1995. - 61 с. - ISBN 5-12-003512-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
АО258072

Корнійчук, Володимир Петрович.
Шукачі женьшеня [Текст] : новели, повісті / В. П. Корнійчук. - К. : Вид-во "Молодь", 1995. - 176 с. - ISBN 5-7720-0672-Х

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського