Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (15)Реферативна база даних (176)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 225
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
СО32592


11 окрема артилерійська бригада Тернопільщини [Текст] / [за заг. ред. Корнійчук С. П.]. - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 79 с. : фот. - Назва обкл. : 11 Тернопільська окрема гвардійська артилерійська Київська орденів Червоного Прапора і Богдана Хмельницького II ступеня бригада, 1942-2012. - 250 прим. - ISBN 978-966-457-141-5
70-ій річниці створення 11 окр. артилер. бригади.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ІВ222196


Iván Frankó. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos [Text] / aut.: Valeriy Korniychuk, Yarema Kravets, Volodymyr Sabadukha ; coord. Andriy Yakubuv, Luis María Sancho Pérez, Santiago García-Contell Bellver. - Valencia : Reproexpres, 2015. - 89 p. : il. - Бібліогр.: с. 79-82. - ISBN 978-84-15323-92-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал зарубіжной україніки (Філія 1)


      
3.
Онищенко О. С. ВА279

Волков, Володимир Васильович.
Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва [Текст] / Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом'як К. Д. - К. : [Леся], 2008. - 68 с. - 3000 прим. - ISBN 966-8126-39-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
Табачник Д. В. ВА1159

Волков, Володимир Васильович.
Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва [Текст] / В. В. Волков [и др.]. - К. : МП Леся, 2008. - 68 с.: фотогр. - ISBN 966-8126-39-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА749464

Корнійчук, Вільям Петрович.
Інноваційна здоровоохоронна стратегія [Текст] / Корнійчук В. П. - К. : МП Леся, 2011. - 67 с. - 1000 прим. - ISBN 966-8126-39-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА685624

Волков, Володимир Васильович.
Інноваційна компанія "Волков-груп" і український політикум [Текст] / В. В. Волков [и др.]. - К. : [б.в.], 2007. - 74 с. - ISBN 978-966-8026-95-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
Р123947

Корнійчук, Вільям Петрович.
Інноваційний підхід до виборів Глави держави (на прикладі виборів Президента України віповідального етапу започаткування відкритого громадянського суспільства вільної конкуренції) [Текст] / Вільям Корнійчук. - К. : [б. в.], 2003. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС123949

Корнійчук, Олександр Васильович.
Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей) [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Корнійчук Олександр Васильович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 242 арк. - Бібліогр.: арк. 203-242.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
РА380589

Корнійчук, Олександр Васильович.
Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей) [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Корнійчук Олександр Васильович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 20 с. : рис., табл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА597353


Історія економічних учень [Текст] : підруч. / Л. Я. Корнійчук [та ін.] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 1999. - 562 с. - ISBN 966-574-152-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА621466


Історія економічних учень [Текст] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. Я. Корнійчук [та ін] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 284 с. - Бібліогр.: с.281-282. - ISBN 966-574-334-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
12.
ВА594278


Історія економічних учень [Текст] : підручник / Л. Я. Корнійчук [та ін.] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1999. - 364 с. - ISBN 966-574-152-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
13.
ВА574285


Історія економічної думки [Текст] : навч. посібник для студ. екон. вузів і фак. / Г. Ю. Кириллова [та ін.]. - К. : [б.в.], 1996. - 416 с. - ISBN 5-87534-103-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА657846

Корнійчук, Людмила Яківна.
Історія економічної думки України [Текст] : навч. посіб. / Л. Я. Корнійчук ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 432 с. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-574-623-5
До 100-річчя Київського національного економічного ун-ту

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу


      
15.
СО33460

Пірогова, Майя Максимівна.
Їх не злякав "Вервольф"... [Текст] : про героїв та звитягу Другої партизанської бригади / Майя Пірогова (Корнійчук), Юрій Нагорний. - Вінниця : Діло, 2014. - 219 с. : фот. - 1000 прим. - ISBN 978-617-662-070-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ВА733317

Вігьє, Жак.
Адміністративна юстиція [Текст] / Жак Вігьє ; пер. з фр. А. Корнійчука. - К. : Конус-Ю, 2008. - 157 с. - Пер. изд. : Le Contentieux administratif / Jacques Viguier. - Dalloz, 2005. - 1000 прим. - ISBN 978-966-96961-8-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
17.
ВА797924

Семенович, Сергій Васильович.
Атлетизм з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Семенович С. В., Кіндрат В. К., Хомченко М. М. ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 143 с. : рис., табл. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури). - Бібліогр.: с. 142-143. - 100 прим. - ISBN 978-966-416-398-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА402459

Корнійчук, Галина В'ячеславівна.
Банківське кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Корнійчук Галина В'ячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2013. - 22 с. : рис., табл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
19.
ВС52794


Ботаніка (морфологія рослин) в таблицях та схемах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Киричук Г. Є. [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-241. - 300 прим. - ISBN 978-966-485-114-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
20.
Табачник Д. В. СО549


Ботаніка (морфологія рослин) в таблицях та схемах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Киричук Г. Є. [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 241 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 238-241. - 300 прим. - ISBN 978-966-485-114-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського