Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (3)Реферативна база даних (13)
Пошуковий запит: (<.>A=ГОРІШНА$<.>+<.>A=ІВАННА$<.>+<.>A=ЛЮБОМИРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15

      
1.
ІВ214352

Fedortsiv, Olga Yevgenivna.
Manual of children's infectious diseases [Text] / O. Ye. Fedortsiv, I. L. Horishna, I. M. Horishniy. - Ternopil : TSMU "Ukrmedknyha", 2010. - 380 p. : ill. - Бібліогр. в кінці ст. - 1000 прим. - ISBN 978-966-673-145-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА684728

Горішна, Наталія Володимирівна.
Бджола на асфальті [Текст] : зб. віршів / Н. В. Горішна. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 219 с. - ISBN 966-8756-32-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВС40116


Дитяча інфектологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. С. Сміян [и др.]. - Т. : Укрмедкнига, 2004. - 368 с. - ISBN 966-673-052-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС59870

Горішна, Іванна Любомирівна.
Клініко- лабораторні зрушення у хворих на сальмонельоз дітей та їх корекція ентеросорбентом "Силлард П" [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Горішна Іванна Любомирівна ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 1998. - 168 л. - л. 136-168

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА302716

Горішна, Іванна Любомирівна.
Клініко- лабораторні зрушення у хворих на сальмонельоз дітей та їх корекція ентеросорбентом "Силлард П" [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Горішна Іванна Любомирівна ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1999. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС76177

Горішна, Ольга Василівна.
Клініко-патогенетичні механізми формування порушень стану здоров'я дітей в умовах нітратного забруднення навколишнього середовища та шляхи їх профілактики і реабілітації [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Горішна Ольга Василівна ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2002. - 299 арк. - арк. 266-299

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА322214

Горішна, Ольга Василівна.
Клініко-патогенетичні механізми формування порушень стану здоров'я дітей в умовах нітратного забруднення навколишнього середовища та шляхи їх профілактики і реабілітації [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Горішна Ольга Василівна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2002. - 32 с.: рис.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА437985

Горішна, Галина Михайлівна.
Поезія майдану у дискурсі української революційної поезії XX-XXI століття [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Горішна Галина Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА684725

Горішна, Наталія Володимирівна.
Розп'яття осені [Текст] : книга поезій / Н. В. Горішна. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 263 с. - ISBN 966-8756-75-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС97413

Горішна, Лариса Владиленівна.
Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Горішна Лариса Владиленівна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2005. - 211 арк. - арк. 185-211

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА335715

Горішна, Лариса Владиленівна.
Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Горішна Лариса Владиленівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА327249

Горішна, Лариса Владиленівна.
Російська рецепція Томаса Мура в XIX столітті [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Горішна Лариса Владиленівна ; Дніпропетровський національний ун-т. - Д., 2003. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ВА764074


Сходинки до оволодіння професією лікаря ("Крок-2" - педіатрія) [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / [І. С. Сміян та ін. ; за ред. С. І. Сміяна]. - Т. : Укрмедкнига : ТДМУ, 2012. - 244 с. : іл. - Бібліогр.: с. 242-244. - 600 прим. - ISBN 978-966-673-192-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА830378


Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід [Текст] : колект. монографія / [О. І. Янкович та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 299 с. : табл. - Текст укр., пол. - Бібліогр. в знесках. - 300 прим. - ISBN 978-617-7516-66-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
15.
РА439612

Горішна, Ірина Ярославівна.
Тренажерне забезпечення моделювання адаптивного радіолокаційного зондування в умовах перешкод [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.14 / Горішна Ірина Ярославівна ; Держ. косм. агентство України, Нац. центр упр. та випробувань косм. засобів. - Київ, 2018. - 22 с. : рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського