Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (55)Наукова електронна бібліотека (5)Книжкові видання та компакт-диски (2445)Журнали та продовжувані видання (1412)
Пошуковий запит: <.>DP=201701$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 2425
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія:    
1.

Вишневський І. М. 
Розвиток ядерної фізики в Києві / І. М. Вишневський // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 107-110. - укp.

В огляді розглянуто в історичному плані час і причини початку розвитку ядерної фізики та створення ядерних центрів. Увагу акцентовано на створенні та розвитку Київського ядерного центру. Відзначено, що в 2016 р. виповнилося 60 років від дня пуску циклотрона У-120 та 40 років - ізохронного циклотрона У-240, які разом з іншими ядерними установками ІЯД НАН України, а саме дослідницьким ядерним реактором та електростатичним генератором, утворили Київський ядерний центр. Відзначено також видатних учених, які здійснили значний внесок в ядерну науку.


Індекс рубрикатора НБУВ: В38 г(4УКР-2К) + В381 г(4УКР-2К) + З46

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
2.

Давидовский В. В. 
Энергетические спектры протонов в дифракционном расщеплении дейтронов ядрами $E bold {nothing sup 12 roman C} и $E bold {nothing sup 40 roman Ca} при средних энергиях / В. В. Давидовский, А. Д. Фурса // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 111-121. - Библиогр.: 14 назв. - рус.

У дифракційному наближенні, узагальненому на випадок непружних процесів, що супроводжуються передачею поздовжнього імпульсу, досліджено реакцію розщеплення дейтрона у процесі розсіяння на ядрах з урахуванням кулонової та ядерної взаємодій за середніх енергій. Виведено формули для розрахунку енергетичних спектрів протонів, що утворюються, аж до другого порядку за відношенням радіуса дейтрона до радіуса ядра. У розрахунках використано 3 типи модельних хвильових функцій дейтрона: юкавську, експоненту та гауссову. Функції np-пари в континуумі побудовано ортогональними стану дейтрона. Це надає змогу якісно врахувати взаємодію в кінцевому стані та уникнути помилкових вкладів у переріз за близьких до нуля переданих імпульсів. Проведено порівняння з експериментом із розщеплення дейтронів з енергією 56 МеВ на вуглеці та кальції з реєстрацією нейтронів і протонів, що вилітають під нульовими кутами. Показано, що вклад кулонового механізму домінує в перерізі. Найкращий опис спектрів протонів досягається за використання юкавської форми хвильової функції дейтрона. Також показано, що врахування поздовжньої складової переданого імпульсу нуклонам дейтрона покращує узгодження з експериментальними даними. У випадку вильоту нуклонів під ненульовими кутами ефект від урахування цієї складової може досягати декількох сотень відсотків.


Індекс рубрикатора НБУВ: В382.904.403.6

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
3.

Kadenko I. M. 
Prompt gamma-rays from fast neutron capture in $E bold roman {nothing sup nat Ni} = Миттєві гамма-кванти при поглинанні швидких нейтронів ядрами $E nothing sup nat roman Ni / I. M. Kadenko, V. A. Plujko, B. M. Bondar, O. M. Gorbachenko, B. Yu. Leshchenko, K. M. Solodovnyk // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 122-129. - Бібліогр.: 27 назв. - англ.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.520.421.120.550.34

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
4.

Ольховский В. С. 
Влияние движения составного ядра на интерференцию прямой и компаунд-ядерной амплитуд при рассеянии нейтронов атомными ядрами / В. С. Ольховский, С. А. Омельченко // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 130-137. - Библиогр.: 19 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.520.421.12

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
5.

Мазур В. М. 
Аналіз точності фотонейтронних перерізів, одержаних на квазімонохроматичних гамма-пучках / В. М. Мазур, З. М. Біган, П. С. Деречкей, І. Ю. Сейка, В. В. Гриньов, С. І. Лучкан // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 138-142. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
6.

Бабенко В. А. 
О нарушении изоспиновой инвариантности константы пион-нуклонной связи и длины нуклон-нуклонного рассеяния / В. А. Бабенко, Н. М. Петров // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 143-149. - Библиогр.: 41 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: В382.581.1 + В382.581.31

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
7.

Куртева А. А. 
Бета-распад $E bold roman {nothing sup 125 I~symbol О~ nothing sup 125 Te} / А. А. Куртева // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 150-156. - Библиогр.: 15 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.33 в73

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
8.

Хотяїнцева О. М. 
Реактивність у теорії стаціонарної хвилі ядерних поділів / О. М. Хотяїнцева, В. М. Хотяїнцев, В. М. Павлович // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 157-165. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: В383.5 + З46-01

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
9.

Бездробная Л. К. 
Использование цитогенетической дозиметрии для контроля потенциального переоблучения персонала подрядных предприятий ГСП ЧАЭС / Л. К. Бездробная, Л. В. Тарасенко, Т. В. Цыганок, Т. В. Мельник, В. А. Курочкина, В. А. Сушко, С. Ю. Нечаев, Л. И. Швайко, Е. А. Колосинская // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 166-175. - Библиогр.: 23 назв. - рус.

Проведено цитогенетичне обстеження двох груп персоналу підрядних організацій ДСП ЧАЕС, які виконували роботи з підготовки котлованів для будівництва нового конфайнмента (22 робітники) і демонтажу вентиляційної труби об'єкта "Укриття" (12 робітників). Виявлено трьох осіб, в яких індивідуальна частота специфічних маркерів опромінення - дицентричних хромосом із супроводжуючими фрагментами достовірно перевищувала середньопопуляційні рівні та середню частоту в групах порівняння із осіб, які не мали професійних контактів із радіаційним чинником, що свідчило про можливість їхнього додаткового надфонового опромінення під час виконання робіт у зоні ЧАЕС. Розраховані за частотою дицентричних хромосом орієнтовні "біологічні" дози їхнього опромінення вказують на більш суттєвий вплив на них радіаційного чинника, ніж це випливає із даних фізичної дозиметрії.


Індекс рубрикатора НБУВ: В381.08

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
10.

Бойко Р. В. 
Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у процесі тривалого зовнішнього гамма-опромінення та після його припинення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 176-179. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.


Індекс рубрикатора НБУВ: Е60*732.31*716-638.233

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
11.

Гайченко В. А. 
Мікроеволюційні зрушення в популяціях комах зони відчуження ЧАЕС та їхні потенційні наслідки для агроценозів прилеглих територій / В. А. Гайченко, В. М. Чайка, О. Г. Бунтова, О. Ю. Крайнюк // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 180-188. - Бібліогр.: 26 назв. - укp.

Вивчено зміни фауністичного складу угруповань комах-хортобіонтів і багаторічну динаміку їхнього видового різноманіття в біотопах зони відчуження ЧАЕС. Показано, що на тлі постійних коливань показників видового біорізноманіття, що може бути пов'язано з ходом багаторічної динаміки чисельності видів, спостерігалась чітка тенденція до збільшення рясності видів комах, що підтверджує розроблені раніше прогнози. На прикладі колорадського жука доведено, що зміна спектра живлення комах-фітофагів за умов радіоактивного забруднення досить швидко відбивається на фенотипічній структурі популяції внаслідок інтенсифікації мікроеволюційних процесів. Добір спрямовано на виживання агресивних внутрішньопопуляційних угруповань, які характеризуються підвищеним міграційним потенціалом, високою інтенсивністю живлення та зменшенням маси особин. Міграція та поширення комах з напівприродних стацій зони відчуження в агроценози прилеглих територій може призводити до процесів гібридизації різних угруповань, що обумовлює збільшення генетичного потенціалу комах-шкідників.


Індекс рубрикатора НБУВ: П468.6 + Е621.158*801.1-638

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
12.

Хомутинин Ю. В. 
Оптимизация отбора проб рыбы для оценки удельной активности sup137/supCs, sup90/supSr и коэффициентов накопления / Ю. В. Хомутинин, В. А. Кашпаров // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 189-198. - Библиогр.: 33 назв. - рус.


Індекс рубрикатора НБУВ: П728-28

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ       
Категорія:    
13.

Ковалінська Т. В. 
Технологія рівномірного електронного опромінення промислових виробів великих габаритів / Т. В. Ковалінська, І. А. Остапенко, В. І. Сахно // Ядер. фізика та енергетика. - 2016. - 17, № 2. - С. 199-203. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Викладено результати досліджень і розробок методів радіаційної обробки матеріалів і промислових виробів великих габаритів, які надали можливість максимально повно використовувати технологічні переваги опромінення зарядженими частинками та розширили використання радіаційної техніки в різних галузях сучасного виробництва і науки.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж621 + В372.7

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25640 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
14.

Домбалян А. В. 
Характеристика методики моделирования и определения перспективного спроса на транспортные передвижения и его распределения в транспортной системе / А. В. Домбалян // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 4-10. - Библиогр.: 8 назв. - рус.

Затронута актуальная проблема - моделирование и определение перспективного спроса на транспортные передвижения. Прогноз интенсивности движения автомобильной дороги основан на создании и использовании компьютерной модели транспортной системы зоны тяготения участка. Компьютерная модель реализует двухэтапную вычислительную процедуру и имеет традиционную для мировой практики транспортных расчетов структуру "спрос - нагрузка".


Індекс рубрикатора НБУВ: О38 с11

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
15.

Веремеенко Е. Г. 
Моделирование системы управления автомобильным транспортом при его прибытии на зерновой терминал / Е. Г. Веремеенко // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 11-17. - Библиогр.: 5 назв. - рус.

Рассмотрена работа автомобильного транспорта на зерновом терминале при внедрении управляющей системы. Построена имитационная модель работы терминала, которая наглядно отображает экономию времени от внедрения системы управления, по сравнению со случайным или поочередным выбором каждого пункта обслуживания. Управление заключается в осознанном выборе системой той секции, которая в данный момент свободна или по расчетам освободиться ранее других.


Індекс рубрикатора НБУВ: О33-082.02 + О384.8

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
16.

Колесникова Е. А. 
Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре / Е. А. Колесникова // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 18-22. - Библиогр.: 7 назв. - рус.

Рассмотрены механизмы государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре. Приведены статистические данные по количеству проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства в России.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4РОС)370-21,02

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
17.

Шурко Г. К. 
Вероятностная модель безотказного функционирования технической системы / Г. К. Шурко, И. Л. Шурко // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 23-28. - Библиогр.: 4 назв. - рус.

Построена вероятностная модель безотказной работы технической системы. Вычислена в общем виде вероятность безотказной работы.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ж14

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
18.

Грабельников В. А. 
Актуальність проблеми чинників, що впливають на ризик скоєння ДТП / В. А. Грабельников, М. А. Тодоров // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 29-33. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Наведено існуючі методи аналізу аварійності ДТП та виявлено чинники, які впливають на їх скоєння. Зазначено основні причини ДТП та шляхи вирішення цієї проблеми, розглянуто дослідження проблем безпеки дорожнього руху, системи аналізу ДТП, їх статичного обліку та напрямки удосконалення управління дорожнім рухом.


Індекс рубрикатора НБУВ: О33-082.03 + Х881.9(4УКР)121.3

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
19.

Александров В. Д. 
Использование теплоаккумулирующих материалов на основе кристаллогидратов солей натрия в транспортных средствах / В. Д. Александров, О. В. Соболь, А. Ю. Соболев, Ю. А. Марченкова // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 34-41. - Библиогр.: 37 назв. - рус.

Сделан обзор современных теплоаккумулирующих материалов (ТАМ), используемых в двигателях и кабинах транспорта, проанализированы их характеристики, достоинства и недостатки. На основании проведенных исследований даны рекомендации по использованию кристаллогидратов солей натрия, их водных растворов и смесей кристаллогидратов для построения аккумуляторов тепла и холода для транспорта.


Індекс рубрикатора НБУВ: О12-037

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 

      
Категорія:    
20.

Прилепский Ю. В. 
Повышение эффективности стендовой горячей обкатки двигателей внутреннего сгорания / Ю. В. Прилепский // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп.. - 2015. - № 1. - С. 42-54. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Показана возможность существенного повышения эффективности стендовой обкатки двигателей внутреннего сгорания за счет использования выделяемой при испытании электрической и тепловой энергии.


Індекс рубрикатора НБУВ: О35-07

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж25175 Пошук видання у каталогах НБУВ 
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського