Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (38)Реферативна база даних (2525)Книжкові видання та компакт-диски (2443)Журнали та продовжувані видання (1374)
Пошуковий запит: <.>DP=201803$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14

      
1.

Мотлях, О. І.
Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Мотлях ; Юридичний інститут Національного Авіаційного університету. - [Б. м. : б. в.]. - 425 с.

  Текст у форматі PDF 2.65 Мб


У монографії з урахуванням міжнародної та вітчизняної практики комплексно досліджується процес зародження, становлення та утвердження науково-технічного приладу поліграфа. Розкриваються сучасні напрями його застосування у суспільних правовідносинах та можливості впровадження даної інструментальної детекції у діяльність правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів. Особливого змісту надається методиці підготовки та проведення тестових опитувань осіб, які підозрюються у вчиненні злочину з метою встановлення об’єктивної істинни у справі. Сформульовано пропозиції щодо процесуальних форм закріплення результатів експертних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа шляхом сворення нового виду судових експертиз. Звернуто увагу на проблемні питання процесуального змісту, які стосуються забезпечення доказів отриманих за результатами полігра- фологічних досліджень та запропоновано механізм удосконалення кримінально-процесуального законодавства України. Монографічний матеріал розрахований на використання у навчальному процесі, практичній та науковій діяльності.Кл.слова:
поліграф -- експертиза -- проведення поліграфологічного дослідження

      
2.

Мотлях, О. І.
Методика розслідування комп'ютерних злочинів [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Мотлях. - Київ : Видавництво "Освіта України", 2010. - 236 с.

  Текст у форматі PDF 1.37 Мб


У монографії детально викладено зміст методики розслідування злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України "Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку". Використано матеріали слідчої і судової практики, сформульовані пропозиції щодо протидії злочинам з використанням комп’ютерних технологій. Монографічний матеріал може бути використаним: у навчальному процесі, практичній та науковій діяльності.Кл.слова:
Державний стандарт України -- оперативно-розшукові заходи -- Кримінальний кодекс -- Міністерство внутрішніх справ

      
3.

Мотлях, О. І.
Інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації та використання її результатів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : автореферат дисертації / О. І. Мотлях ; Національна Академія внутрішніх справ. - Київ : Національний авіаційний університет, 2014

  Текст у форматі PDF 0.56 Мб


Дисертація є першим, проведеним в Україні, комплексним дослідженням використання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації та її результатів у кримінальному провадженні. Розкрито генезис та наукові підходи до цієї експертної діяльності. Проаналізовано вітчизняну й зарубіжну практику нормативно-правового регулювання інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації у правоохоронній діяльності. Зосереджено увагу на правових засадах закріплення поліграфних перевірок у діяльності органів внутрішніх справ України; особливостях організаційних, тактичних та інших питань, пов’язаних із психофізіологічними дослідженнями ідеальних слідів відображення під контролем поліграфа. Обґрунтовано необхідність нового виду судової психофізіологічної експертизи з використанням поліграфа та правові засади. Запропоновано методику її проведення і використання отриманих результатів у кримінальному провадженні. Викладено зміст та особливості експертного висновку, підготовленого експертом-поліграфологом за результатами її виконання. Визначено місце отриманих даних цієї експертизи в загальній системі процесуальних доказів. Запропоновано конкретні шляхи подолання проблемних питань інструментальної діагностики достовірності вербальної інформації, які, на погляд дисертанта, є суттєвими у формуванні думки щодо цієї експертної діяльності.Кл.слова:
інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації -- поліграфолог -- психофізіологічне експертне дослідження під контролем поліграфа -- судові експертизи

      
4.


Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни [Електронний ресурс] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського / Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 120 с.

  Текст у форматі PDF 1.61 Мб


У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правові засади суверенного розвитку України в умовах гібридної війни», яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 21 лютого 2018 р.Кл.слова:
політико-правові засади забезпечення -- проблеми кваліфікації -- протидії тероризму

      
Категорія: Транспорт   
5.


Rail Vehicles: The Resistance to the Movement and the Controllability [Electronic resource] : monograph / S. Yu. Sapronova [et al.]. ; DUIT state university of infrastructure and technology. - Dnipro : Ukrmetalurginform STA, 2017. - 160 p.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 18.45 Мб


The monograph substantiates the existence and determines the origin of the constituent element of the resistance to the movement within rail carriages; the constituent is determined by the control of the wheel pairs within the railway track. In this book, we suggest the method to analyze closed power circuit in mechanical power transmission applied to rolling stock. The method of mathematical modeling for two-point contact of the wheel with the rail has also been developed. The characteristics of the kinematic resistance to the movement for a number of types of rolling stock have been obtained. There are power factors which control the rail carriages and their analysis is very important, therefore we address to it in the book as well. Based on the decrease in the circulation ratio within the closed power circuits of the control system created for carriages by the railway track, we also suggest the principles of designing the rolling stock truck arrangement with low resistance to the movement. The monograph is intended for scientists, engineers and technicians working in the field of design and research for railway transport as well as for masters and postgraduate students of specialty 273 - «Railway transport».
      
6.


Права людини та публічне врядування [Електронний ресурс] : збірник матеріалів міжрегіонального круглого столу, 27-28 травня 2017 р. / С. Б. Боднар [и др.] ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : ПВКФ "Технодрук", 2017. - 144 с.

  Текст у форматі PDF 1.51 Мб


До збірника матеріалів увійшли тези доповідей, які були проголошені і стали предметом розгляду на міжрегіональному круглому столі, що відбувся у м. Чернівцях, та передбачають розгляд проблемних тем щодо прав людини і публічного врядування в Україні.Кл.слова:
перспективи розвитку -- адміністрування -- відповідальність

      
7.

Петруні, Ю. Є.
Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Є. Петруні ; Університет митної справи та фінансів. - Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. - 183 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 3.71 Мб


Монографію присвячено актуальним питанням оптимізації систем управління в умовах економічної глобалізації. Проаналізовано теоретичні та методологічні засади управління в умовах глобалізації. Розглянуто вплив управління на конкурентоспроможність національної економіки. Крізь призму оптимізації систем управління визначено шляхи вдосконалення окремих аспектів управління в умовах глобалізації. Акцентовано на проблемах корпоративної соціальної відповідальності як фактора підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на міжнародному рівні, управлінні інноваційною діяльністю в умовах глобалізації, оцінці бізнес-середовища в контексті прийняття управлінських рішень, адаптації інтересів і можливостей економічних суб'єктів до умов міжнародного інтеграційного процесу тощо. Окреслено напрями розв'язання окремих проблем оптимізації систем управління на різних рівнях в умовах глобалізації. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців з управління, всіх, хто цікавиться проблемами управління.Кл.слова:
управління -- конкурентоспроможність -- інвестиційний процес

      
8.

Літовченко, Б. В.
Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі [Електронний ресурс] : монографія / Б. В. Літовченко ; Університет митної справи та фінансів. - Дніпро : "Ліра", 2017. - 268 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

  Текст у форматі PDF 2.63 Мб


Монографію присвячено розгляду розвитку менеджменту у контексті глобалізації світового соціуму. Досліджено вплив базисних інститутів менеджменту на процеси соціально-економічного розвитку. Особливу увагу приділено питанням стратегічного та міжнародного менеджменту, управлінню у кроскультурному середовищі, синергії глобалізації і моральної відповідальності менеджменту. Розглянуто дилему зміни парадигми менеджменту з огляду поглядів на соціально-технічну і органістичну природу сучасної організації. Висунуто гіпотезу щодо започаткування креативної школи менеджменту. Рекомендовано для науковців, викладачів, докторантів, студентів, управлінців-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку менеджменту та економіки в умовах глобального середовища.Кл.слова:
економіка -- менеджмент -- коучінг

      
9.

Гапотій, В. Д.
Верховенство права: сучасні наукові концепції [Електронний ресурс] : монографія / В. Д. Гапотій ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. - 194 с.

  Текст у форматі PDF 0.76 Мб


У монографії наведено аналіз проблем, що виникають при розумінні та застосуванні принципу верховенства права в сучасній юриспруденції, внаслідок наявності істотних відмінностей між значеннями слів “право” та “закон” у вітчизняній правовій школі та їхніми загальновживаними історичними значеннями, а також значеннями їхніх західно-правових еквівалентів. Запропоновано авторські концепції вітчизняних професорів права (С. Головатий, М.Козюбра, С. Серьогін та ін..), ідейні концепти яких заповнюють прогалини щодо відповідних західно-правових аналогів і, як наслідок, зробити більш зрозумілими поняття, запозичені з західно-європейської та американської правових шкіл, насамперед принцип верховенства права. Водночас на основі авторського варіанту перекладу Серьогіна С.В.(2014 року) виступів лорда Бінґема “Верховенство права” (2006 рік), та відомого конституціоналіста А. Дайсі в яких наведено визначення цього принципу в розумінні прецедентно-правової системи, яке Венеціанською комісією визнано таким, що на даний час найкраще охоплює його головні елементи.Кл.слова:
право -- закон -- верховенство права

      
10.

Гапотій, В. Д.
Юридична концепція незалежності та транспарентності України [Електронний ресурс] : монографія / В. Д. Гапотій ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. - 624 с.

  Текст у форматі PDF 1.89 Мб


У монографії досліджується взаємодія і взаємовплив транспарентності, як інформаційної відкритості органів державної влади в Україні та незалежності, як прояву суверенітету народу, нації та держави в умовах сучасного реформування національної правової системи, законодавства та механізмів державного управління. Дослідження може бути використано у науково-дослідній сфері (галузях конституційного, міжнародного права, інформаційного права, в теорії держави і права, історії політичних і правових вчень, політології) для подальшого опанування питань, пов’язаних з функціонуванням сучасної незалежної України і розвитком державності в цілому. Також, ця робота може бути використана в законотворчій діяльності, з метою визначення та уточнення правового статусу незалежної держави, народу та нації в сучасних історичних умовах формування інформаційного суспільства та транспарентної влади, їх суверенних прав в процесі законотворення. Призначено для магістрів та широкого кола читачів, що на науковому чи загально пізнавальному рівні приділяють увагу в своєму житті правничим аспектам розвитку суспільства та державиКл.слова:
незалежність -- суверенітет народу -- самостійність держави

      
11.


Системно-правовий термінологічний словник-довідник з окремих галузей права [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2013. - 322 с.

  Текст у форматі PDF 2.34 Мб


Навчальний посібник містить систему юридичних визначень, описів, схем та понять з основних галузей права. Він дає можливість студентам вищого навчального закладу почерпнути знання з конституційно-правової термінології, теорії виникнення держави і права, екологічного, цивільного, трудового, шлюбно-сімейного, адміністративного, банківського, кримінального права та інших галузей законодавства України. У ньому студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та визначення по здійсненню в Україні правосуддя, повноважень прокуратури, адвокатури та окремих правоохоронних органів. Навчальний посібник (електронний підручник) призначений для студентів вищих навчальних закладів не юридичних спеціальностейКл.слова:
право -- інтелектуальна власність -- правоохоронні органи

      
12.


Правові основи безпеки життєдіяльності (спецкурс навчальної дисципліни "Правознавство") [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. [для студ. ден. та заоч. форми навч.] / В. Д. Гапотій, О. Г. Мінкова ; МДПУ ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Ваша газета, 2012. - 138 с.

  Текст у форматі PDF 0.57 Мб


Правові основи безпеки життєдіяльності (ПОБЖ) – спецкурс навчальної дисципліни «Правознавство», що вивчає проблеми правового організування безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. навчальної та трудової). Він більш універсальний, ніж охорона праці чи цивільна оборона, адже дві останні розглядають лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях. Охорона праці цікавиться людиною, яка знаходиться в умовах виробництва, цивільна оборона – в надзвичайних ситуаціях, а правові основи безпеки життєдіяльності в усіх життєвих обставинах.Кл.слова:
класифікація злочинів -- правопорушення -- адміністративна відповідальність

      
13.


Термінологічний словник-довідник з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Гапотій, Я. В. Попенко ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. - 228 с.

  Текст у форматі PDF 1.10 Мб


Навчальний посібник містить систему історико-правових визначень, термінів та понять з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн». Він надає практичну можливість студентам вищого навчального закладу почерпнути знання з однієї з найскладніших історико-правових дисциплін. У посібнику студент має можливість знайти у стислій формі найважливіші поняття та терміни з історії держави і права країн Стародавнього Сходу, Греції та Риму, Англії, Франції, Німеччини, США та інших держав впродовж їх історичного та правового розвитку та становлення. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей.
      
14.

Гапотій, В. Д.
Екологічне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Д. Гапотій ; Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : Ваша газета, 2009. - 179 с.

  Текст у форматі PDF 0.71 Мб


У посібнику розглянуто важливі питання охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Навчальний посібник дає можливість студентам вищого навчального закладу отримати знання щодо приналежності природних ресурсів, використання природокористувачами екологічних об’єктів, екологічної безпеки, відтворення та відновлення природних об’єктів та інших питань, які нерозривно пов’язані з навколишнім природним середовищем. У ньому студент як денної, так і заочної форми навчання, може знайти інформацію щодо здійснення в Україні екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування людини та живої й неживої природи навколишнього середовища, захисту життя та здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства й природи, державної екологічної програми, її фінансування та правової охорони окремих об’єктів навколишнього природного середовища. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів неюридичних спеціальностей.Кл.слова:
право -- еколого-юридична відповідальність -- екологічна безпека
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського