Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (34)Книжкові видання та компакт-диски (1807)Журнали та продовжувані видання (4772)
Пошуковий запит: <.>DP=201805$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3

      
1.


Многомасштабное моделирование в электротехнике [Електронний ресурс] : монография / А. Д. Подольцев, И. Н. Кучерявая ; Ин-т электродинамики НАН Украины. - Київ : ТОВ «Артпринт», 2011. - 257 с.

  Текст у форматі PDF 7.85 Мб


Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с применением метода многомасштабного моделирования для изучения электромагнитных процессов в электротехнических устройствах, композиционных материалах и биологических объектах с учетом их сложной внутренней иерархической структуры. Рассмотрено построение многоуровневых математических и компьютерных моделей для численного расчета электромагнитного поля и высокочастотных параметров обмоток силового трансформатора, эффективных характеристик композиционных диэлектрических материалов и электрических процессов в теле человека, находящегося под высоковольтной линией электропередачи. Монография предназначена для студентов и аспирантов электротехнических специальностей, а также специалистов, занимающихся вопросами расчета электромагнитного поля в силовом электроэнергетическом оборудовании. Может также представлять интерес для специалистов в области биомедицины, изучающих воздействие электромагнитного поля на биологические объекты.Кл.слова:
наночастицы -- многоуровневые модели -- многомасштабное моделирование -- электрическое поле

      
2.


Мультифизическое моделирование в электротехнике [Електронний ресурс] : монография / А. Д. Подольцев, И. Н. Кучерявая ; Ин-т электродинамики НАН Украины. - Київ : ТОВ "Наш формат", 2015. - 305 с.

  Текст у форматі PDF 9.50 Мб


Описаны современные подходы к моделированию процессов различной физической природы, одновременно протекающих в электротехническом устройстве и определяющих его рабочие характеристики, – мультифизических процессов. Приведена классификация мультифизических задач в электротехнике по двум признакам – в соответствии с характером связи между различными физическими процессами (сильносвязанные и лабосвязанные) и с точки зрения подходов к моделированию процессов (мультифизические полевые, мультифизические цепные и цепно-полевые задачи). Представлены примеры, иллюстрирующие построение мультифизических моделей и их применение для исследования процессов в силовых кабелях и кабельных линиях, силовых трансформаторах, системах индукционного нагрева и биологических. Монография предназначена для студентов и аспирантов электротехнических специальностей, а также специалистов в области компьютерного моделирования про-цессов в электротехнических устройствах и электроэнергетических системах. Может быть полезной также для исследователей в области биомедицины, изучающих воздей-ствие электромагнитного поля на биологические системыКл.слова:
электромагнитное поле -- индукционный нагрев -- моделирование

      
3.


Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Гончаров, І. В. Моргачов ; Луганський національний аграрний університет. - Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. - 372 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У монографії досліджуються проблеми розвитку і державного регулювання вітчизняних науково-технічних систем, їх участі в іннова-ційній діяльності суб’єктів, що відносяться до підприємницького секто-ра економіки. Розглянуто сутність та класифікацію відповідних систем, їх роль в національному господарстві, а також їх зв'язок з інноваційною та фінансово-економічною діяльністю промислових підприємств. Уточ-нено заходи удосконалення організаційно-економічної інфраструктури реалізації інноваційно-інвестиційних проектів за участю вітчизняних науково-технічних систем та державних органів влади. Для керівників та спеціалістів державних і регіональних органів управління, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вузів.Кл.слова:
інноваційний -- науково-технічні системи -- моніторинг ефективності
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського