Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (2)Реферативна база даних (364)Книжкові видання та компакт-диски (578)Журнали та продовжувані видання (7)
Пошуковий запит: (<.>U=Х819(4УКР)072.8$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 93
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.

Гаркуша С. В. 
Адміністративна відповідальність за виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Гаркуша ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання відповідальності за виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів (ст. 177-2 КУпАП). Досліджено елементи юридичних складів адміністративних правопорушень у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розмежовано їх юридичні склади. Розглянуто особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної податкової служби. Розкрито кваліфікуючі ознаки складу правопорушення, передбаченого ст. 177-2 КУпАП та інших правопорушень даної сфери. Подано ряд теоретичних положень і практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного аналізу адміністративної відповідальності за виготовлення, придбання, зберігання або реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.89 + Х881.9(4УКР)117
Шифр НБУВ: РА377537 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
2.

Бабич В.А. 
Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.А. Бабич ; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 22 с. — укp.

Розкрито суть загального поняття адміністративної відповідальності, а також поняття адміністративної відповідальності за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акциозного збору встановленого зразка. Проаналізовано суть, зміст і підстави цих адміністративних відповідальностей. Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного правопорушення, здійснено аналіз системи податкових правил, розглянуто її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію адміністративних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративно-правових норм у податковій сфері. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. Розглянуто класифікації адміністративних порушень, запропонованих різними вченими. З урахуванням виявлених недоліків та практики діяльності податкових органів наведено пропозиції щодо удосконалення процесу та порядку взаємодії між податковою міліцією та іншими правоохоронними органами, зокрема між податковою міліцією та Національним центральним бюро Інтерполу в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства й адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів України.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х829(4УКР)221 +
Шифр НБУВ: РА339471

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
3.

Шкарупа К. В. 
Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. В. Шкарупа ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 18 с. — укp.

Розкрито місце адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця в системі юридичної відповідальності, її ознаки, а також значення в забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави. Визначено повноваження органів Державної виконавчої служби України щодо застосування адміністративно-примусових заходів під час здійснення виконавчого провадження. Обгрунтовано конкретні висновки та рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізму притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця й організаційно-правових засад діяльності суб'єктів провадження в таких справах. Досліджено ефективність системи примусового виконання рішень державними виконавцями, міжнародне законодавство щодо адміністративно-правового статусу державного виконавця. Запропоновано зміни та доповнення до законів України, якими регулюється примусове виконання рішень публічних органів управління.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х892.19(4УКР)177 + Х819(4УКР)072.8
Шифр НБУВ: РА376130 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
4.

Сорока Л.В. 
Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л.В. Сорока ; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2005. — 18 с. — укp.

Розглянуто сутність та закономірності використання системи заходів адміністративної відповідальності у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Особливу увагу приділено вивченню юридичного складу правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та питанням реформування адміністративно-деліктних та адміністративно-процесуальних норм. Визначено зміст поняття та ознаки адміністративної відповідальності за незаконний обіг нарокотичних засобів і психотропних речовин. Представлено систему заходів протидії досліджуваних правопорушень. Охарактеризовано суб'єкти адміністративної юрисдикції та з'ясовано їх правовий статус щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на зазначену сферу. Визначено юридичний склад адміністративних проступків, передбачених ст. 44, 44-1, 106-1, 106-2 ККпАП. Встановлено основні етапи та показано місце провадження у справах про адміністративні правопорушення за незаконні дії з наркотичними засобами та психотропними речовинами в адміністративному процесі й обгрунтовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного ККпАП.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8:Р645 +
Шифр НБУВ: РА339552

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
5.

Бондаренко К. В. 
Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / К. В. Бондаренко ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с. — укp.

Досліджено адміністративну відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України, розглянуто підстави настання адміністративної відповідальності за відповідні порушення - нормативна, фактична та процесуальна. Охарактеризовано адміністративні порушення антимонопольного законодавства, проведено аналіз їх складів, висвітлено проблеми кваліфікації, шляхи вирішення даних проблем. Розглянуто адміністративну процедуру провадження у справах щодо порушення антимонопольного законодавства й особливості оскарження рішення Антимонопольного комітету України і його органів.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)120.02 + Х819(4УКР)072.8
Шифр НБУВ: РА375925 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
6.

Благодарний А.М. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Благодарний ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вперше в українській юридичній науці проведено комплексне дослідження об'єктивних і суб'єктивних ознак адміністративних проступків, передбачених ст. 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Показано особливості провадження у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю. Розглянуто заходи попередження вказаних правопорушень. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регламентує порядок охорони державної таємниці та провадження у справах про адміністративні проступки, передбачені ст. 212-2 Кодексу України. Наведено практичні рекомендації посадовим особам органів державної влади щодо правильного застосування законодавчих норм у сфері охорони державної таємниці.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х849(4УКР)115 +
Шифр НБУВ: РА344927

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
7.

Матвієнко П. Є. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. Є. Матвієнко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Комплексно розглянуто проблеми адміністративно-правового захисту комерційної таємниці. Проаналізовано правовий досвід охорони комерційної таємниці у законодавстві України. Розкрито соціальну обумовленість незаконних дій з відомостями, які становлять комерційну таємницю. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу незаконного збирання, використання та розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця. Визначено момент закінчення кожного з видів даного правопорушення. Розроблено пропозиції з вдосконалення нормативної складової охорони комерційної таємниці в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х849(4УКР)115
Шифр НБУВ: РА373565 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
8.

Пивовар І. В. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про культурну спадщину України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Пивовар ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Досліджено правову природу та сутність категорії "культурна спадщина" у взаємозв'язку із суміжними категоріями, підстави притягнення до адміністративної відповідальності за культуроохоронні проступки та порядку провадження у справах про адміністративні проступки. Визначено адміністративні проступки, що вчиняються у сфері охорони культурної спадщини. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.89 + Х819(4УКР)134
Шифр НБУВ: РА376292 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
9.

Шемелинець І. І. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. І. Шемелинець ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 19 с. — укp.

Узагальнено історичний розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працю. Проведено класифікацію адміністративних проступків у сфері трудових правовідносин, в основу якої покладено об'єкт посягання. Конкретизовано функції адміністративної відповідальності у сфері трудових правовідносин, в результаті чого обгрунтовано наявність економічної й організаційної функції. Удосконалено дефініції "адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю", "адміністративний проступок у сфері трудових правовідносин", "провадження у справах про адміністративні проступки, що посягають на трудові права громадян". Процедуру виявлення та фіксації адміністративних проступків у сфері трудових правовідносин. Дістало подальшого розвитку обгрунтування доцільності розширення повноважень професійних спілок щодо проведення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.89 + Х881.9(4УКР)115
Шифр НБУВ: РА377573 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
10.

Стрельников А.В. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.В. Стрельников ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 18 с. — укp.

Визначено суть поняття "адміністративна відповідальність", "реклама", "рекламна діяльність", "вина юридичної особи", "провадження". Вперше охарактеризовано склади адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності. Досліджено правові засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства про рекламу з урахуванням внесених змін. Визначено правовідносини, які складають об'єкт адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності. Наведено характеристику реклами та рекламної діяльності як предмета проступку. Обгрунтовано новий підхід щодо визначення вини юридичної особи за порушення законодавства про рекламу. Запропоновано оригінальну класифікацію існуючих видів реклами, її обмеження, правовідносин, що складають об'єкт порушень законодавства про рекламу, недобросовісної реклами. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про адміністративну відповідальність за проступки у сфері рекламної діяльності.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х849(4УКР)112.3 +
Шифр НБУВ: РА334409

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
11.

Марфіна Н.В. 
Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.В. Марфіна ; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження адміністративної відповідальності за порушення лісового законодавства. Висвітлено історичний процес становлення та розвитку даного феномену за порушення норм лісового законодавства як підінституту адміністративної відповідальності. Значну увагу приділено повноваженням та класифікації органів адміністративної юрисдикції у відповідній сфері, підставам притягнення до адміністартивної відповідальності за правопорушення лісововго законодавства та порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення. Проведено аналіз зарубіжного лісового законодавства й адміністративної відповідальності за його порушення. Запропоновано конкретні шляхи вдосконалення чинного законодавства з досліджених питань та її теоретичної бази.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)17 + Х819(4УКР)072.8 +
Шифр НБУВ: РА354117

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
12.

Стукаленко О.В. 
Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуальний аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Стукаленко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено матеріальні та процесуальні аспекти адміністративної відповідальності за адміністративні проступки в галузі земельного законодавства. Розкрито суть поняття й особливості цих проступків. Визначено недоліки правового регулювання адміністративної відповідальності за їх вчинення. Розглянуто об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу адміністративних проступків у галузі земельного законодавства. Проаналізовано процесуальні норми, що встановлюють порядок притягнення осіб до адміністративної відповідальності за їх вчинення. Наведено конкретні пропозиції щодо вдосконалення адміністративних матеріальних і процесуальних норм законодавства України з питань притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних проступків у галузі земельного законодавства.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х859(4УКР)119 +
Шифр НБУВ: РА361466

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
13.

Головкова 
Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ольга Миколаївна Головкова ; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2009. — 18 с. — укp.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)306 + Х819(4УКР)072.8
Шифр НБУВ: РА365574

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
14.

Бичков А.С. 
Адміністративна відповідальність за порушення правил безпеки польотів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А.С. Бичков ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 15 с. — укp.

Досліджено теоретичні та прикладні питання адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів. Розглянуто історію її становлення, сучасний стан і перспективи розвитку. Проведено порівняльних аналіз національних правових норм з нормами права зарубіжних країн, європейськими та міжнародними стандартами в даній сфері. Виявлено наявніть серйозних недоліків і відсутність стабільності в адміністративній відповідальності за порушення правил безпеки польотів, що свідчить про незавершеність її становлення та необхідність реформування. Наведено пропозиції щодо її вдосконалення.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)125.5 + Х819(4УКР)072.8
Шифр НБУВ: РА370743 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
15.

Циба Є. В. 
Адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Циба ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — укp.

Проаналізовано загальнотеоретичні проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів автомобільним транспортом (АТ.М). Досліджено суб'єктивні та об'єктивні елементи й ознаки складу адміністративних проступків у сфері перевезення пасажирів і вантажів АТ. Визначено та охарактеризовано адмістративно-процесуальний статус суб'єктів адміністративного провадження у справах про порушення правил перевезення пасажирів і вантажів АТ і систему стадій провадження у справах про адміністративні проступки в аналізованій сфері. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері перевезення пасажирів і вантажів АТ та забезпечення безпеки дорожнього руху загалом.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)112.011.013.1 + Х819(4УКР)072.89
Шифр НБУВ: РА381689 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
16.

Сухоребра Т. І. 
Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. І. Сухоребра ; Нац. ун-т біоресірсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. — укp.

Проаналізовано ознаки об'єктивної сторони порушень, передбачених ч. 1 - 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, визначено суспільні відносини, що виступають як безпосередній об'єкт даних порушень. Наведено класифікацію порушень правил полювання та рибальства, надано їх характеристику. Розкрито зміст класифікаційних ознак досліджуваних деліктів. Охарактеризовано загальні положення стосовно суб'єктів, з урахуванням специфіки деліктів проведено їх класифікацію. Визначено можливість вчинення даних порушень у межах умисної й необережної вини, зосереджено увагу на таких факультативних ознаках суб'єктивної сторони як мотив і мета. Запропоновано низку конкретних змін і доповнень до чинного законодавства України, що дозволить підвищити ефективність боротьби з порушеннями у досліджуваній сфері.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)124.7 + Х819(4УКР)072.89
Шифр НБУВ: РА380063 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
17.

Потапова С. М. 
Адміністративна відповідальність за порушення проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. М. Потапова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 19 с. — укp.

Досліджено сутність і зміст адміністративної відповідальності в цілому, особливості відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків зокрема. Надано правову характеристику ознак і визначено соціально-економічне значення такої відповідальності для суб'єктів підприємництва, споживачів їх товарів і послуг. Проаналізовано сутність і підстави адміністративної відповідальності, визначено юридичний склад адміністративного правопорушення у зазначеній сфері. Розглянуто превентивні заходи, які здійснюються з метою недопущення правопорушень.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)127.04 + Х819(4УКР)072.8
Шифр НБУВ: РА374632 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
18.

Соколовська О. М. 
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі житлово-комунального господарства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Соколовська ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — укp.

Досліджено житлово-комунальне господарство та його складові, правове регулювання та суб'єкти публічного управління ним. Запропоновано внести низку змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, пропозицію про запровадження у структурі Державного комітету України з питань будівництва та архітектури відділу "перепланування та переобладнування приміщень житлових будинків та нежитлових приміщень", на який буде покладено всю відповідальність за видачу дозволів на переобладнання та перепланування.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)128 + Х819(4УКР)072.89
Шифр НБУВ: РА380065 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
19.

Морозова В.О. 
Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.О. Морозова ; Держ. податк. адмін. України. Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2003. — 16 с. — укp.

Проведено аналіз загальнотеоретичних проблем адміністративної відповідальності за посягання на громадську мораль, розкрито поняття та суть даної моралі як об'єкта адміністративно-правової охорони, а також визначено коло правопорушень, що посягають на неї. Вивчено діяльність органів внутрішніх справ як суб'єкта адміністративної діяльності у досліджуваній сфері. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, у тому числі відомчих нормативних актів, що встановлюють відповідальність за правопорушення проти громадської моралі.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 +
Шифр НБУВ: РА323397

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
20.

Семенко Б. М. 
Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі будівництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Б. М. Семенко ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — укp.

Досліджено поняття адміністративно-правових відносин у галузі будівництва, їх місце серед інших суспільних відносин, проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання відносин у даній сфері, визначено поняття та класифікацію адміністративно-правових засобів охорони відносин у галузі будівництва. Увагу в роботі приділено дослідженню сутності та підстав адміністративної відповідальності за порушення в галузі будівництва, подано юридичну характеристику адміністративних правопорушень у зазначеній сфері, розглянуто особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі будівництва.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)123 + Х819(4УКР)072.89
Шифр НБУВ: РА381539 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського