Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (14)Книжкові видання та компакт-диски (18)
Пошуковий запит: (<.>U=Х849(4УКР)115$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3

      
1.

Благодарний А.М. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Благодарний ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вперше в українській юридичній науці проведено комплексне дослідження об'єктивних і суб'єктивних ознак адміністративних проступків, передбачених ст. 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Показано особливості провадження у справах про адміністративні порушення законодавства про державну таємницю. Розглянуто заходи попередження вказаних правопорушень. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регламентує порядок охорони державної таємниці та провадження у справах про адміністративні проступки, передбачені ст. 212-2 Кодексу України. Наведено практичні рекомендації посадовим особам органів державної влади щодо правильного застосування законодавчих норм у сфері охорони державної таємниці.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х849(4УКР)115 +
Шифр НБУВ: РА344927

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
2.

Матвієнко П. Є. 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / П. Є. Матвієнко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 19 с. — укp.

Комплексно розглянуто проблеми адміністративно-правового захисту комерційної таємниці. Проаналізовано правовий досвід охорони комерційної таємниці у законодавстві України. Розкрито соціальну обумовленість незаконних дій з відомостями, які становлять комерційну таємницю. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу незаконного збирання, використання та розголошення комерційної таємниці з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця. Визначено момент закінчення кожного з видів даного правопорушення. Розроблено пропозиції з вдосконалення нормативної складової охорони комерційної таємниці в Україні.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)072.8 + Х849(4УКР)115
Шифр НБУВ: РА373565 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

      
3.

Шатковська І. В. 
Адміністративно-правове забезпечення лікарської таємниці в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. В. Шатковська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. — укp.

Проаналізовано загальну правову природу лікарської таємниці у процесі дослідження її як елемента системи професійної таємниці, характерних особливостей інституту лікарської таємниці як об'єкта правового регулювання та вивчення сучасного стану нормативно-правового забезпечення даного інституту. Досліджено проблематику суб'єктів збереження лікарської таємниці. Визначено критерії припустимості й адміністративно-правові засоби забезпечення правомірного розголошення лікарської таємниці. Розкрито адміністративно-правову характеристику обмеження лікарської таємниці.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)14 + Х849(4УКР)115: р + Р11(4УКР)ПЗК
Шифр НБУВ: РА373559 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського