Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (2)Реферативна база даних (18)
Пошуковий запит: (<.>A=ГРОМК$<.>+<.>A=ГРИГОРІЙ$<.>+<.>A=ЮРІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 35
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС70196

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 194 арк. - арк. 151-168

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА309702

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА569595


Япония и мировое сообщество [Текст] : социально-психол. аспекты интернационализации / Е. Ю. Архипова [и др.] ; отв. ред. Д. В. Петров ; Центр по изучению современной Японии. Японский фонд. - М. : [б.в.], 1994. - 240 с. - ISBN 5-85959-055-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Науки про Землю   
4.
ВА593001

Громко, Тетяна Василівна.
Словник народних географічних термінів Кіровоградщини [Текст] / Т. В. Громко [та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. - К. ; Кіровоград : [б.в.], 1999. - 222 с.: іл. - ISBN 966-7401-27-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
5.
ВА601986

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] / Т. В. Громко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ, 2000. - 170 с.: карти. - Бібліогр.: с. 124-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ВА647401

Громкова, Майя Тимофеевна.
Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся ао спец. "Менеджмент" / М. Т. Громкова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 208 с. - Библиогр.: с. 206. - ISBN 5-238-00091-X

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА669914

Громкова, Майя Тимофеевна.
Андрагогика. Теория и практика образования взрослых [Текст] : учеб. пособие для системы доп. проф. образования; для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. (030000) / М. Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 496 с.: рис., табл. - (Серия "Высшее профессиональное образование : педагогика"). - Библиогр.: с. 491-494. - ISBN 5-238-00823-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВА721655


Техніко-економічні розрахунки [Текст] : метод. вказівки для підгот. диплом. проекту за напрямом "Гідротехніка (Водні ресурси)" / уклад. В. В. Григорійчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 64 с. - Бібліогр.: с. 61

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА724275


Підсилювачі на польових транзисторах [Текст] : навч.-метод. матеріал для курс. проектув. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: С. В. Нічий, Є. Д. Громко. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 59 с. : рис., табл. - 80 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА727931


Багатокаскадні транзисторні підсилювачі [Текст] : навч.-метод. матеріал для конструкт.-розрахунк. проектув. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: С. В. Нічий, Є. Д. Громко. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 52 с. : рис. - 50 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА373242

Григорійчук, Василь Іванович.
Розриви аневризм аорти як причина раптової смерті (судово-медичний і патологоанатомічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Григорійчук Василь Іванович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2010. - 20 с. : табл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА737932

Громко, Григорій Юрійович.
Програмуємо в Скретч: ігри, анімація, діалоги [Текст] / Григорій Громко, Галина Проценко. - К. : Шкільний світ, 2011. - 110 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям) (Інформатика. Бібліотека). - 1200 прим. - ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-550-1
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
13.
В352951/1

Григорій Ниський (святитель ; єпископ Ніси в Кападокії ; бл. 335 р. - після 394 р.)
Творіння [Текст] / святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київ. і всієї Руси-України Філарета. - К. : Вид. від. УПЦ Київського Патріархату, 2011 . - ISBN 978-966-7567-64-4.
Т. 1 / [авт. вступ. ст. протоієрей Олександр Трофимлюк]. - 2011. - 624 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-65-1 (т. 1)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
14.
В352910/Т. 1, кн. 1

Григорій Богослов (свт. ; архієп. Константинопольський ; 329 - 389)
Творіння [Текст] / Григорій Богослов ; [пер. укр. мовою Патріарха Філарета (Денисенка)]. - К. : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010 . - ISBN 978-966-7567-59-0.
Т. 1. Кн. 1 : Слова. - 2010. - 719 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-60-6 (т. 1, к. 1)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС119908

Григорійчук, Василь Іванович.
Розриви аневризм аорти як причина раптової смерті (судово-медичний і патологоанатомічний аналіз) [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Григорійчук Василь Іванович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2010. - 149 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 133-149.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
16.
В352910/2, кн. 1

Григорій Богослов (свт. ; архієп. Константинопольський ; 329 - 389)
Творіння [Текст] / Святитель Григорій Богослов, архієп. Константинопольський ; [пер. укр. Патріарха Філарета (Денисенка)]. - К. : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010 . - ISBN 978-966-7567-59-0.
Т. 2, кн. 1 : Вірші богословські. Вірші історичні. Епітафії. Надписання. - 2011. - 480 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-62-0 (т. 2, кн. 1)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
17.
В352910/Т. 1, кн. 2

Григорій Богослов (свт. ; архієп. Константинопольський ; 329 - 389)
Творіння [Текст] / Святитель Григорій Богослов Архієп. Константинопольський ; [пер. укр. мовою Патріарха Філарета (Денисенка)]. - К. : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010 . - ISBN 978-966-7567-59-0.
Т. 1. Кн. 2. - 2011. - 375 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-61-3 (т. 1, кн. 2)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
18.
В352910/Т. 2, кн. 2

Григорій Богослов (свт. ; архієп. Константинопольський ; 329 - 389)
Творіння [Текст] / Святитель Григорій Богослов, архієп. Константинопольський ; [пер. укр. Патріарха Філарета (Денисенка)]. - К. : Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2010 . - ISBN 978-966-7567-59-0.
Т. 2. Кн. 2 : Листи. - 2011. - 470 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-63-7 (т. II, кн. 2)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
19.
В352951/2

Григорій Ниський (святитель ; єпископ Ніси в Кападокії ; бл. 335 р. - після 394 р.)
Творіння [Текст] / святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київ. і всієї Руси-України Філарета. - К. : Вид. від. УПЦ Київського Патріархату, 2011 . - ISBN 978-966-7567-64-4.
Т. 2. - 2011. - 471 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-66-8 (т. 2)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
20.
В353762/3

Григорій Ниський (святитель ; єпископ Ніси в Кападокії ; бл. 335 р. - після 394 р.)
Творіння [Текст] / Святитель Григорій Ниський ; під ред. Святійшого Патріарха Київ. і всієї Руси-України Філарета. - К. : Вид. від. УПЦ Київського Патріархату, 2011 . - ISBN 978-966-7567-64-4.
Т. 3. - 2011. - 618 с. - 1500 прим. - ISBN 978-966-7567-67-5 (т. 3)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського