Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (11)
Пошуковий запит: (<.>A=ГРОМК$<.>+<.>A=ТЕТЯН$<.>+<.>A=ВАСИЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 18
Представлено документи з 1 до 18

      
1.
ДС70196

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 194 арк. - арк. 151-168

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА309702

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА569595


Япония и мировое сообщество [Текст] : социально-психол. аспекты интернационализации / Е. Ю. Архипова [и др.] ; отв. ред. Д. В. Петров ; Центр по изучению современной Японии. Японский фонд. - М. : [б.в.], 1994. - 240 с. - ISBN 5-85959-055-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Науки про Землю   
4.
ВА593001

Громко, Тетяна Василівна.
Словник народних географічних термінів Кіровоградщини [Текст] / Т. В. Громко [та ін.] ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. - К. ; Кіровоград : [б.в.], 1999. - 222 с.: іл. - ISBN 966-7401-27-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
5.
ВА601986

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] / Т. В. Громко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВЦ КДПУ, 2000. - 170 с.: карти. - Бібліогр.: с. 124-139

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
УНД №775 (конв. 1-6.5)

Тетянин
"Своя стріха - своя втіха" та про чудо в Трубкові [Текст] / Тетянин. - Торонто : [б.в.], 1921. - 73 с.
Конв. 5.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
7.
ВА647401

Громкова, Майя Тимофеевна.
Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся ао спец. "Менеджмент" / М. Т. Громкова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 208 с. - Библиогр.: с. 206. - ISBN 5-238-00091-X

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВА669914

Громкова, Майя Тимофеевна.
Андрагогика. Теория и практика образования взрослых [Текст] : учеб. пособие для системы доп. проф. образования; для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. (030000) / М. Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2005. - 496 с.: рис., табл. - (Серия "Высшее профессиональное образование : педагогика"). - Библиогр.: с. 491-494. - ISBN 5-238-00823-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА724275


Підсилювачі на польових транзисторах [Текст] : навч.-метод. матеріал для курс. проектув. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: С. В. Нічий, Є. Д. Громко. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 59 с. : рис., табл. - 80 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА727931


Багатокаскадні транзисторні підсилювачі [Текст] : навч.-метод. матеріал для конструкт.-розрахунк. проектув. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад.: С. В. Нічий, Є. Д. Громко. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 52 с. : рис. - 50 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА737932

Громко, Григорій Юрійович.
Програмуємо в Скретч: ігри, анімація, діалоги [Текст] / Григорій Громко, Галина Проценко. - К. : Шкільний світ, 2011. - 110 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям) (Інформатика. Бібліотека). - 1200 прим. - ISBN 978-966-451-000-1 (б-ка "Шк. світу"). - ISBN 978-966-451-550-1
Авт. на обкл. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ІВ214348


Pharmacology. General prescriptions [Text] : manual for English-speaking stud. of med. and stomatological fac. / Chekman I. S. [a. o.] ; Nat. O. O. Bohomolets med. univ., Vinnytsya nat. N. I. Pirogov memorial med. univ. - Vinnytsya : Nova knyha publ., 2010. - 199 p. : tab. - Бібліогр.: с. 199 . - 300 прим. - ISBN 978-966-382-273-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
В354523/4

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Ю. В. Холін (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, [2011] .
Вип. 4 / [Александров Ю. В. та ін.]. - 2013. - 227 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим. - ISBN 978-966-623-979-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА417389

Громко, Володимир Ярославович.
Вчинення злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Громко Володимир Ярославович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2015. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА420921

Громко, Лілія Сергіївна.
Формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної торгівлі на засадах поведінкового підходу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Громко Лілія Сергіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2016. - 23 с. : рис.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
АО274133

Громко, Євгенія А..
Люблю дощ [Текст] : [замальовки] / Євгенія Громко . - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2016. - 55 с. : іл. - 100 прим. - ISBN 978-617-7079-47-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
СО35407


Хмельниччина [Текст] : [історія, культура, природа] / [упоряд. Тетяна Колісніченко ; вступ: Світлана Кабачинська ; редкол.: Лев Баженов та ін. ; авт. текстів Сергій Єсюнін та ін. ; фото: Валентина Бендяжко та ін.]. - 2-ге вид., випр. та допов. - Хмельницький : Поліграфіст, 2017. - 174 с. : фото. кольор. - 1000 прим. - ISBN 978-966-8819-35-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)


      
18.
ВА831362


Методологія та організація наукових досліджень (галузі знань: 05 - соціальні та поведінкові науки, 07 - управління та адміністрування) [Текст] : навч. посіб. / [Л. Г. Ліпич та ін. ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 219 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-966-940-201-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського