Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (4)Автореферати дисертацій (21)Реферативна база даних (176)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=КАТЕРИН$<.>+<.>A=ЮРІЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 168
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС85077

Катеринюк, Вероніка Юзефівна.
Стан мікроелементного і металоферментного обміну та корекція виявлених порушень у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Катеринюк Вероніка Юзефівна ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2003. - 257 арк.: рис. - арк. 203-246

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС85441

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк. - арк. 194-226

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС88895

Катеринич, Станіслав Євгенійович.
Обгрунтування параметрів внутрішньоребристих висівних апаратів для зернових сівалок [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.05.11. / Катеринич Станіслав Євгенійович ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2004. - 210 арк.: рис. - арк. 153-161

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС101593

Дьоміна, Катерина Юріївна.
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 160 арк. - арк. 129-157

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС101611

Катеринчук, Іван Миколайович.
Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Іван Миколайович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 145 арк. - арк. 135-145

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС101760

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 217 арк. - арк. 197-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС105824

Дьоміна, Ганна Анатоліївна.
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А.Дьоміна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 310 арк. - арк. 201-220

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС108550

Катеринчук, Валерій Миколайович.
Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Валерій Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Чернів. від-ня. - Чернівці, 2008. - 382 арк. - Бібліогр.: арк. 337-382.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС59549

Катеринич, Олег Олександрович.
Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 / Катеринич Олег Олександрович ; УААН, Інститут птахівництва. - Х., 1998. - 181 л. - л. 132-155

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС68652

Катеринчук, Микола Дмитрович.
Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Катеринчук Микола Дмитрович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2001. - 204 арк. - арк. 188-204

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС78572

Дьоміна, Емілія Анатоліївна.
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; АМН України, Ін-т онкології. - К., 2002. - 319 арк. - арк. 275-319

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС80006

Катеринчук, Павло Миколайович.
Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / П.М.Катеринчук ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2002. - 179 арк. - арк. 161-177

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС99479

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 144 арк.: рис., табл. - арк. 119-144

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА350289

Катеринчук, Іван Миколайович.
Температурно-часові ефекти у неспівмірній фазі кристалів тетраметиламін-тетрахлорметалатів [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Іван Миколайович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА350593

Дьоміна, Катерина Юріївна.
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 17 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА343441

Дьоміна, Катерина Геннадіївна.
Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Дьоміна Катерина Геннадіївна ; Ін-т чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. - Д., 2006. - 21 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА347896

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА325868

Катеринчук, Павло Миколайович.
Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Катеринчук Павло Миколайович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2003. - 22 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА359279

Катеринчук, Валерій Миколайович.
Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Катеринчук Валерій Миколайович ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - 36 с.: рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА366451

Катеринчук, Наталия.
Особенности эпидемического процесса при эпидемическом паротите и усовершенствование эпидемиологического надзора [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.00.30 / Н.Катеринчук#328: . - Кишинев, 2009. - 23 с.
Описано по переводу. - Текст на молдав. яз.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського