Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Тематичний інтернет-навігатор (1)Наукова електронна бібліотека (13)Автореферати дисертацій (30)Реферативна база даних (404)Журнали та продовжувані видання (11)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=МАРИН$<.>+<.>A=ОЛЕГІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 536
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС50585

Мариненко, Юрій Васильович.
Тема селянства у творчості Уласа Самчука [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 197 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС54869

Мариновська, Оксана Яківна.
Методика роботи над системою ключових епізодів епічного твору на уроках зарубіжної літератури (10 клас) [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мариновська Оксана Яківна ; Прикарпат. ун-т ім. В. С. Стефаника. - Івано-Франківськ, 1997. - 291 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
3.
ДС53105

Маринець, Василь Васильович.
Диференціальні нерівності та наближені методи в теорії диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Маринець Василь Васильович ; НАН України, Інститут математики. - К., 1995. - 317 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС52494

Мариновський, Володимир Миколайович.
Облік виробничих витрат і аналіз собівартості продукції: питання організації та методики (на прикладі підприємств хлібопечіння різних форм власності) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Мариновський Володимир Миколайович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 226 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС80970

Мариніч, Ілля Олександрович.
Прогнозування економічних наслідків реструктуризації в будівництві шляхом порівняльної експертної діагностики (на прикладі холдингової компанії "Київміськбуд") [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.03 / Мариніч Ілля Олександрович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2003. - 165 арк.: рис. - арк. 143-153

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС85441

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк. - арк. 194-226

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС94656

Мариненко, Наталя Володимирівна.
Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Мариненко Наталя Володимирівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005. - 183 арк. - арк. 164-183

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС101593

Дьоміна, Катерина Юріївна.
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 160 арк. - арк. 129-157

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС101760

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 217 арк. - арк. 197-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС103392

Маринів, Наталія Анатоліївна.
Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового контролю [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Маринів Наталія Анатоліївна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 204 арк. - арк. 181-202

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС105581

Мариненко, Юрій Васильович.
Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст. [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Мариненко Юрій Васильович ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2006. - 417 арк. - арк. 379-417

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС105824

Дьоміна, Ганна Анатоліївна.
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А.Дьоміна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 310 арк. - арк. 201-220

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС105719

Маринін, Андрій Іванович.
Розроблення та застосування імпульсного електрогідравлічного способу оброблення сировини рослинного походження [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.18.12 / Маринін Андрій Іванович ; Національний ун-т харчових технологій. - К., 2007. - 208 арк. - арк. 130-148

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Науки про Землю   
14.
ДС51003

Маринец, Алексей Витальевич.
Математическое моделирование распространения радионуклидов в разветвленных речных системах для расчета дозовых воздействий [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.02 / Маринец Алексей Витальевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике. - К., 1996. - 150 л. - Библиогр.: л. 133-150.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС47320

Маринін, Іван Григорович.
Формування готовності майбутнього вчителя музики до керівництва шкільним народно-інструментальним колективом [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / Маринін Іван Григорович ; Український педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 1995. - 187 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС51165

Маринченко, Лолита Викторовна.
Разработка технологии ферментного препарата инвертазы с применением дезинтеграторов [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.18.19 / Маринченко Лолита Викторовна ; Украинский гос. ун-т пищевых технологий, Украинский НИИ спирта и биотехнологии продовольственных продуктов. - К., 1996. - 236 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС63166

Маринів, Володимир Іванович.
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Маринів Володимир Іванович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - 196 л. - л. 174-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС55563

Маринчук, Георгій Євгенович.
Поліморфні системи лактопротеїнів виликої рогатої худоби як генні маркери молочної продуктивності [Текст] : дис... д-ра с.-г. наук: 06.00.23 / Маринчук Георгій Євгенович ; УААН, Інститут тваринництва центральних районів. - Дніпропетровськ, 1996. - 349 л.,ХХІІ

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС61566

Маринич, Ігор Степанович.
Біологічні особливості північноамериканських шпилькових у зв'язку з їх культурою в Лісостепу України [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Маринич Ігор Степанович ; НАН України, Центр. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - К., 1999. - 212 л.: рис. - Бібліогр.: л. 166-181.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС55042

Мариняк, Ярослав Омелянович.
Водно-ресурсний потенціал Тернопільської області і проблеми його використання (соціально-економіко-географічне дослідження) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мариняк Ярослав Омелянович ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1997. - 186 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського