Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (11)Реферативна база даних (78)
Пошуковий запит: (<.>A=ДЬОМІНА$<.>+<.>A=ТЕТЯН$<.>+<.>A=МИКОЛАЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 93
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС85441

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004. - 226 арк. - арк. 194-226

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС101593

Дьоміна, Катерина Юріївна.
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 160 арк. - арк. 129-157

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС101760

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 217 арк. - арк. 197-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС105824

Дьоміна, Ганна Анатоліївна.
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А.Дьоміна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 310 арк. - арк. 201-220

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС78572

Дьоміна, Емілія Анатоліївна.
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; АМН України, Ін-т онкології. - К., 2002. - 319 арк. - арк. 275-319

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС99479

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 144 арк.: рис., табл. - арк. 119-144

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА350593

Дьоміна, Катерина Юріївна.
Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Дьоміна Катерина Юріївна ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія". - Полтава, 2007. - 17 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА343441

Дьоміна, Катерина Геннадіївна.
Вплив особливостей перитектичної кристалізації на структуру та властивості прокату з конструкційної сталі [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Дьоміна Катерина Геннадіївна ; Ін-т чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. - Д., 2006. - 21 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
РА347896

Дьоміна, Тетяна Вікторівна.
Інтенсивна терапія порушень функції нирок у хворих на цукровий діабет при критичних станах [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Дьоміна Тетяна Вікторівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
РА367091

Дьоміна, Олена Геннадіївна.
Соцреалістичний дискурс прози Ф.Гладкова 1920-1930-х років [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.02 / Дьоміна Олена Геннадіївна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2009. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА305466

Дьоміна, Тетяна Миколаївна.
Звичне невиношування вагітності і антифосфоліпідний синдром [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 / Дьоміна Тетяна Миколаївна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 1999. - 36 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА319004

Дьоміна, Вікторія Михайлівна.
Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Дьоміна Вікторія Михайлівна ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2002. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА322245

Дьоміна, Емілія Анатоліївна.
Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.01 / Дьоміна Емілія Анатоліївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 36 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА330046

Дьоміна, Марина Олегівна.
Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дьоміна Марина Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2004. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА331751

Дьоміна, Ольга Олегівна.
Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / О.О.Дьоміна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА354181

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА355389

Дьоміна, Ганна Анатоліївна.
Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Дьоміна Ганна Анатоліївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 21 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
В340963/1

Дьоміна, Лідія Михайлівна
Історія і теорія світової і вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с. - ISBN 5-7763-2499-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА644775


Наркологія [Текст] : підручник для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації, лікарів інтернів і лікарів загальної практики / В. Л. Гавенко [та ін.] ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х. : Регіон-інформ, 2003. - 244 с. - ISBN 966-7291-46-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
УНД №775 (конв. 1-6.5)

Тетянин
"Своя стріха - своя втіха" та про чудо в Трубкові [Текст] / Тетянин. - Торонто : [б.в.], 1921. - 73 с.
Конв. 5.

Рубрики:
Видання зберігається у :

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського