Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (5)Реферативна база даних (87)Журнали та продовжувані видання (15)
Пошуковий запит: (<.>A=ЗАЛІЗНЯК$<.>+<.>A=ВІТАЛІЙ$<.>+<.>A=АНАТОЛІЙОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 76
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС58153

Залізняк, Богдан Васильович.
Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до Приятелів" [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 1997. - 191 л. - л. 174-191

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС101914

Залізняк, Юрій Богданович.
Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Юрій Богданович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2007. - 217 арк. - арк. 185-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС74555

Залізняк, Юрій Олексійович.
Нелінійні солітонні та вихорові структури у нерівноважній магнітоактивній плазмі [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Залізняк Юрій Олексійович ; АН України, Ін-т ядерних досліджень. - К., 2001. - 156 арк. - арк. 139-156

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА349296

Залізняк, Юрій Богданович.
Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Юрій Богданович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 2007. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА366539

Залізняк, Алла Миколаївна.
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Залізняк Алла Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2009. - 20 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА298655

Залізняк, Богдан Васильович.
Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до Приятелів" [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович ; Київський держ. ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. - К., 1997. - 15 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА361941

Залізняк, Оксана Любомирівна.
Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Залізняк Оксана Любомирівна ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2008. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА317917

Залізняк, Юрій Олексійович.
Нелінійні солітонні та вихорові структури у нерівноважній магнітоактивній плазмі [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Залізняк Юрій Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 15 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС108934

Залізняк, Оксана Любомирівна.
Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Залізняк Оксана Любомирівна ; УААН, Закарпат. ін-т агропромислового вир-ва. - В.Бакта, 2008. - 205 арк. - Бібліогр.: арк. 191-205.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
АО258976

Залізняк, Богдан.
Щоденник [Текст] : поезії / Б. Залізняк. - Львів : Логос, 1997. - 102 с. - ISBN 5-87332-022-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА581076

Залізняк, Леонід.
Найдавніше минуле України [Текст] / Л. Залізняк ; НАН України, Інститут археології. - К. : Наукова думка, 1997. - 82 с. - (Сторінки історії України). - ISBN 966-00-0007-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА585720

Залізняк, Леонід.
Від склавинів до української нації [Текст] : навч. посіб. з етнології українців для студ. та викл. гуманіт. фак. / Л. Залізняк ; Ін-т українознав. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Бібліотека українця : Фотовідеосервіс, 1997. - 256 с. - ISBN 966-7419-00-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ВА585786

Залізняк, Л. Л..
Походження українського народу [Текст] / Л. Л. Залізняк ; Інститут українознавства Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Бібліотека українця, 1996. - 80 с. - (Бібліотека українця ; n 6-1)

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА587604

Залізняк, Юліан.
Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. для ст. / Ю. Залізняк ; ред. З. Ватаманюк, С. Панчишин. - Л. : [б.в.], 1997. - 95 с. - (Навчальні посібники та підручники / Наукове товариство ім. Шевченка у Львові ; число 1). - ISBN 966-7155-07-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
15.
ВА591626

Фігурний, Ю. С..
Історичні витоки військової культури українського козацтва [Текст] / Ю. С. Фігурний ; ред. Л. Л. Залізняк ; Ін-т українознав. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Вид-во "Бібліотека українця", 1999. - 123 с. - ISBN 966-7419-48-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
16.
ВС34029

Залізняк, Леонід Львович.
Фінальний палеоліт північного заходу Східної Європи. (Культурний поділ і періодизація) [Текст] : дод. до "Наукових записок" НаУКМА / Л. Л. Залізняк ; відп. ред. Д. Я. Телегін ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Інститут археології НАН України. - К. : [б.в.], 1999. - 283 с.: рис. - Бібліогр.: с. 258-264. - ISBN 5-7763-2592-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА602109

Залізняк, Леонід Львович.
Первісна історія України [Текст] : навч. посібник для студ. іст. спец. вищ. навч. закладів освіти / Л. Л. Залізняк ; Інститут українознавства Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Вища школа, 2000. - 263 с.: іл. - ISBN 5-11-004740-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
УНД №811


Оповідання з історії української землі [Текст] / переказав М. Залізняк. - 2. вид. - К. ; Відень ; Львів : Серп і Молот, 1919. - 147 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
19.
Р86327


Головні засади Української Автокефальної Православної Церкви [Текст] / ред. М. Залізняк ; Львівське крайове ставропігійне братство св. ап. Андрія Первозваного. - 2.вид., перероб., доп. - Л. : [б.в.], 1999. - 32 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
УНД №15

Залізняк, Микола.
Сучасна велика індустрія і її значіння [Текст] / М. Залізняк. - К. : Серп і Молот, 1918. - 61 с.
Описано мовою оригіналу.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського