Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (10)
Пошуковий запит: (<.>A=КОВТЮХ$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=ВОЛОДИМИРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15

      
1.
ДС58543

Ковтюх, Валерий Владимирович.
Исследование химического состава звезд в полосе нестабильности цефеид [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерий Владимирович ; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1998. - 132 с. - с. 101-114

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА363138

Ковтюх, Валерій Володимирович.
Фізико-хімічні характеристики пульсуючих надгігантів і незмінних зір пізніх спектральних класів та розподіл металічності у спостережуваній частині диска Галактики [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерій Володимирович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. - К., 2009. - 32 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА300222

Ковтюх, Валерій Володимирович.
Дослідження хімічного складу зірок у смузі нестабільності цефеїд [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Ковтюх Валерій Володимирович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1998. - 14 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА564113


Расследование авиационных происшествий [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, изучающих дисциплину "Безопасность полетов" / Ф. И. Скрипник [и др.] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1995. - 120 с. + прил.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
5.
ВА581103

Скрипник, Феликс Иванович.
Безопасность полетов в вопросах и ответах [Текст] : учебно-метод. пособие для зарубежных студентов / Ф. И. Скрипник [и др] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1997. - 315 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
6.
Р87146


Безопасность полетов [Текст] : метод. указ. по дипломному проектированию (дипломной работе) для студ. фак. экономики и управления производством спец.: 7.100105 "Организация международных перевозок", 7.100401 "Организация перевозок и управления на транспорте" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Н. Г. Ковтюх [и др.]. - К. : [б.в.], 1998. - 44 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Транспорт   
7.
Р89517


Безопасность полетов [Текст] : метод. указания и контр. задания для студ. заоч. фак. всех спец. экон. профиля / сост. Ф. И. Скрипник, Н. Г. Ковтюх ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - 2.изд., стер. - К. : КМУГА, 2000. - 32 с.
На обл. год изд.: 1999

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Транспорт   
8.
ВА586785

Ковтюх, Николай Григорьевич.
Организация летной работы в вопросах и ответах [Текст] : учебно-метод. пособие для студ.-иностр. / Н. Г. Ковтюх [и др] ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.и.], 1998. - 211 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА665952

Ковтюх, С. Л..
Репетитор (як навчитися грамотно писати) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Л. Ковтюх ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2004. - 460 с. - ISBN 966-583-129-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС111059

Ковтюх, Валерий Владимирович.
Физико-химические характеристики пульсирующих сверхгигантов и непеременных звезд поздних спектральных классов и распределение металличности в наблюдаемой части диска Галактики [Текст] : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Ковтюх Валерий Владимирович ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - О., 2008. - 317 л. - Библиогр.: л. 267-314.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА729249

Ковтюх, Світлана Леонідівна.
Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення [Текст] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Вид-во ДЛАУ, 2010. - 167 с. - Бібліогр.: с. 150-167. - 300 прим.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Релігія   
12.
Р87236


Три Божі слова [Текст] / пер. А. Володимирович. - Перемишль : Накладом Заведення вид-ва книжочок релігійного зміста Е.Унгінга, 1911. - 32 с. - (Видавництво б-ки народної для науки та розривки ; вип.36)

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
13.
РА388674

Ковтюх, Тетяна Олександрівна.
Патогенетичне значення порушення ферокінетики у формуванні гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку у недоношених новонароджених [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ковтюх Тетяна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Т., 2012. - 20 с. : рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВА760096

Ковтюх, Світлана Леонідівна.
Культура наукової мови [Текст] : [навч. посіб.] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Тріада С, 2012. - 224 с. - Бібліогр.: с. 218-223. - 300 прим. - ISBN 978-96156-4-33

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ВА762151

Ковтюх, Світлана Леонідівна.
Словозмінна парадигматика українських прізвищ [Текст] : [монографія] / С. Л. Ковтюх, О. М. Кашталян ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. - 256 с. - Бібліогр.: с. 147-169. - 300 прим. - ISBN 978-966-7813-79-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського