Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (9)Автореферати дисертацій (21)Реферативна база даних (339)Журнали та продовжувані видання (32)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДР$<.>+<.>A=ПЕТРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 333
Представлено документи з 1 до 20
...

      
Категорія: Транспорт   
1.
ДС48716

Петрович, Володимир Васильович.
Удосконалення методики проектування автодорожних насипів на слабких грунтах [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.22.11 / Петрович Володимир Васильович ; Український транспортний ун-т. - К., 1995. - 320 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС56430

Петрович, Валерій Степанович.
Організація позаурочної виховної діяльності учнів вищих професійних училищ [Текст] : дис... канд. пед. наук.: 13.00.04 / Петрович Валерій Степанович ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1997. - 220 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС81972

Петрович, Валентина Василівна.
Історична топографія міста Володимира X-XVIII ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Петрович Валентина Василівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2003. - 261 арк. - арк. 195-218

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС90420

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 246 арк. - арк. 186-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС92435

Корнійчук, Валерій Семенович.
Поетика лірики Івана Франка [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 436 арк. - арк. 397-436

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС104910

Корнійчук, Віталіна Петрівна.
Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Віталіна Петрівна ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 2007. - 190 арк. - арк. 171-187

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС63094

Петрович, Роман Йосипович.
Агрегативно-ітеративні алгоритми для лінійних рівнянь з обмеженими операторами [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.07 / Петрович Роман Йосипович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 1999. - 150 л. - л. 143-150

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Транспорт   
8.
ДС52289

Петрович, Валентина Миколаївна.
Розробка алгоритмічного та програмного запезпечення задач моделювання і ідентифікації літальних та космічних апаратів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.02 / Петрович Валентина Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1996. - 191 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС74887

Корнійчук, Анатолій Васильович.
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 120 арк. - арк. 100-113

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
10.
ДС75313

Корнійчук, Ганна Миколаївна.
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 122 арк. - арк. 107-122
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
11.
ДС98472

Корнійчук, Наталія Миколаївна.
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2007. - 204 арк. - арк. 150-170

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС99055

Олександренко, Виктор Петрович.
Механохимия и реология износостойкости механических трибосистем [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Олександренко Виктор Петрович ; Хмельницкий национальный ун-т. - Хмельницкий, 2006. - 467 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 402-452

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА291598

Олександрова, Ольга Миколаївна.
Античні теми в драматургії французького екзистенціалізму (Альбер Камю і Жан-Поль Сартр) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Олександрова Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1996. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
14.
РА296319

Корнійчук, Любов Михайлівна.
Особливості нейрогуморальних механізмів регуляції компенсаційно- адаптиційних змін моторно- евакуаторної функції шлунка при різних по тривалості функціональних навантаженнях [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.04 / Корнійчук Любов Михайлівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1997. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА340452

Корнійчук, Олена Петрівна.
Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / Корнійчук Олена Петрівна ; АМН України, Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. - Х., 2005. - 35 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА343372

Корнійчук, Валерій Семенович.
Поетика лірики Івана Франка [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА345980

Олександренко, Віктор Петрович.
Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Олександренко Віктор Петрович ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2006. - 35 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА347275

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
19.
РА349217

Корнійчук, Наталія Миколаївна.
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; НАН України, Інститут гідробіології. - К., 2007. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА326540

Петрович, Валентина Василівна.
Історична топографія міста Володимира X-XVIII ст. [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Петрович Валентина Василівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського