Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (15)Реферативна база даних (182)Журнали та продовжувані видання (6)
Пошуковий запит: (<.>A=КОРНІЙЧУК$<.>+<.>A=ВАЛЕРІЙ$<.>+<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 228
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС90420

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 246 арк. - арк. 186-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС92435

Корнійчук, Валерій Семенович.
Поетика лірики Івана Франка [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 436 арк. - арк. 397-436

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС104910

Корнійчук, Віталіна Петрівна.
Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Віталіна Петрівна ; Науково-дослідний економічний ін-т. - К., 2007. - 190 арк. - арк. 171-187

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС74887

Корнійчук, Анатолій Васильович.
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 120 арк. - арк. 100-113

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
5.
ДС75313

Корнійчук, Ганна Миколаївна.
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 122 арк. - арк. 107-122
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС96356

Семенович, Тетяна Андріївна.
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2005. - 213 арк.: рис., табл. - арк. 162-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
7.
ДС98472

Корнійчук, Наталія Миколаївна.
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2007. - 204 арк. - арк. 150-170

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
8.
РА296319

Корнійчук, Любов Михайлівна.
Особливості нейрогуморальних механізмів регуляції компенсаційно- адаптиційних змін моторно- евакуаторної функції шлунка при різних по тривалості функціональних навантаженнях [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.04 / Корнійчук Любов Михайлівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1997. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
РА340971

Семенович, Тетяна Андріївна.
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Національний транспортний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
РА340452

Корнійчук, Олена Петрівна.
Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / Корнійчук Олена Петрівна ; АМН України, Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. - Х., 2005. - 35 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА343372

Корнійчук, Валерій Семенович.
Поетика лірики Івана Франка [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Корнійчук Валерій Семенович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2006. - 36 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА347275

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
13.
РА349217

Корнійчук, Наталія Миколаївна.
Фітомікроперифітон різнотипних субстратів частково зарегульованої річки (на прикладі річки Тетерів) [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.17 / Корнійчук Наталія Миколаївна ; НАН України, Інститут гідробіології. - К., 2007. - 25 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА362717

Корнійчук, Олександр Петрович.
Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Корнійчук Олександр Петрович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2009. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Будівництво   
15.
РА364060

Корнійчук, Олександр Іванович.
Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Корнійчук Олександр Іванович ; Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава, 2009. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА291247

Корнійчук, Микола Сергійович.
Грибні хвороби однорічних кормових люпинів Lupinus luteus, L. albus i L. ancustifolius, в Україні і обгрунтування агротехнічних та селекційних заходів обмеження їх розвитку [Текст] : автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.00.11 / Корнійчук Микола Сергійович ; Національний аграрний ун-т. - К., 1996. - 50 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА361650

Корнійчук, Євген Володимирович.
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Корнійчук Євген Володимирович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
18.
РА319956

Корнійчук, Ганна Миколаївна.
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Корнійчук Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - К., 2002. - 18 с.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА319233

Корнійчук, Анатолій Васильович.
Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму [Текст] : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Корнійчук Анатолій Васильович ; Ін-т цукр. буряків УААН. - К., 2002. - 22 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
20.
РА319596

Корнійчук, Юлія Михайлівна.
Структура і особливості функціонування паразитарної системи трематоди Helicometra fasciata (Rud., 1819) в прибережній зоні Чорного моря [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.18 / Корнійчук Юлія Михайлівна ; НАН України, Ін-т біології півден. морів ім. О.О.Ковалевського. - Севастополь, 2002. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського