Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (13)
Пошуковий запит: (<.>A=СЕМЕНОВИЧ$<.>+<.>A=ТЕТЯН$<.>+<.>A=АНДРІЇВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС96356

Семенович, Тетяна Андріївна.
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2005. - 213 арк.: рис., табл. - арк. 162-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА340971

Семенович, Тетяна Андріївна.
Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Семенович Тетяна Андріївна ; Національний транспортний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
Р89892

Семенович, О. В..
К проблеме термогидродинамического расчета стержневых тепловыделяющих сборок. Субканальные уравнения баланса [Текст] / О. В. Семенович. - Минск : [б.и.], 2000. - 66 с. - (Препр. / НАН Беларуси, Институт проблем энергетики ; ИПЭ-56)

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
4.
В342092/Ч. 1

Перетворення і аксіоматичний метод в геометрії [Текст] : в 3 ч. : Посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів. - Черкаси, 1998 . - (Навчально- методична література).
Ч. 1 / О. Ф. Семенович, Т. В. Ломаєва. - Черкаси : [б.в.], 1998. - 215 с. - ISBN 966-7326-02-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
В342092/Ч. 2

Перетворення і аксіоматичний метод в геометрії [Текст] : в 3 ч. : Посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів. - Черкаси, 1998 . - (Навчально- методична література).
Ч. 2 / О. Ф. Семенович, Т. В. Ломаєва. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. - 173 с. - ISBN 966-7326-03-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
6.
УНД №775 (конв. 1-6.5)

Тетянин
"Своя стріха - своя втіха" та про чудо в Трубкові [Текст] / Тетянин. - Торонто : [б.в.], 1921. - 73 с.
Конв. 5.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
7.
Р101458

Семенович, О. В..
К проблеме термогидродинамического расчета стержневых тепловыделяющих сборок. Уравнения модели раздельного течения фаз [Текст] / О. В. Семенович. - Минск : [б.и.], 1999. - 75 с. - (Препр. / НАН Беларуси, Институт проблем энергетики ; ИПЭ-50). - Библиогр.: с. 70-73

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
В342092/Ч. 3

Перетворення і аксіоматичний метод в геометрії [Текст] : в 3 ч. : Посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів. - Черкаси, 1998 . - (Навчально- методична література).
Ч. 3 : Задачі та вправи для організації самостійної роботи студентів / Ф. С. Семенович [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 140 с. - Бібліогр.: с. 138. - ISBN 978-966-353-071-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА694097


Матеріальна і фінансова основа органів місцевого самоврядування [Текст] : на допомогу працівникам органів місцевого самоврядування Чернівецької області / М. С. Бідюк [и др.]. - Чернівці : Прут, 2007. - 196 с.: табл. - Бібліогр.: с. 188-189. - ISBN 978-966-560-434-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВА662373

Семенович, Александр Федорович.
Чудесные мгновения [Текст] : стихи / А. Ф. Семенович. - Луганск : ОАО "ЛОТ", 2005. - 165 с. - ISBN 966-7566-35-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
Глушков В.М./ВА374

Колмогоров, Андрей Николаевич.
Геометрия [Текст] : учеб. пособие для 6-8 кл. сред. шк. / А. Н. Колмогоров, А. Ф. Семенович, Р. С. Черкасов ; под ред. А. Н. Колмогорова. - М. : Просвещение, 1979. - 383 с. : рис., табл. - 3 000 000 прим.
З дарчим написом В. М. Глушкову.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
Глушков В.М./ВА432

Семенович, Олександр Федорович.
Геометрія. Аксіоматичний метод [Текст] / О. Ф. Семенович. - К. : Радянська школа, 1976. - 168 с. : рис. - Бібліогр.: с. 166. - 20 000 прим.
З дарчим написом В. М. Глушкову від автора.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
Глушков В. М./ВА1

Семенович, Александр Фёдорович.
Учебное пособие по проективной геометрии [Текст] : для студ.-заочников пед. ин-тов / А. Ф. Семенович ; под ред. доц. В. А. Атанасян ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. - М. : Учпедгиз, 1961. - 200 с. : рис. - 25000 прим.
С дарств. надписью

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
Глушков В.М./ВА1130


Геометрия. 6 класс [Текст] : проб. учеб. / А. Н. Колмогоров, А. Ф. Семенович, Ф. Ф. Нагибин, Р. С. Черкасов ; под ред. А. Н. Колмогорова. - М. : Просвещение, 1970. - 136 с. : рис. - 50 000 прим.
З дарчим написом Глушкову В. М. від автора.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ІВ214348


Pharmacology. General prescriptions [Text] : manual for English-speaking stud. of med. and stomatological fac. / Chekman I. S. [a. o.] ; Nat. O. O. Bohomolets med. univ., Vinnytsya nat. N. I. Pirogov memorial med. univ. - Vinnytsya : Nova knyha publ., 2010. - 199 p. : tab. - Бібліогр.: с. 199 . - 300 прим. - ISBN 978-966-382-273-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА403607

Семенович, Андрій Сергійович.
Регіоналізація країн-членів Вишеградської групи у контексті вступу у Європейський Союз [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Семенович Андрій Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д., 2013. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
В354523/4

Проблеми сучасної освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Ю. В. Холін (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, [2011] .
Вип. 4 / [Александров Ю. В. та ін.]. - 2013. - 227 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 200 прим. - ISBN 978-966-623-979-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВА797812

Кіндрат, Вадим Кирилович.
Легка атлетика з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Кіндрат В. К., Семенович С. В., Хомченко М. М. ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 130 с. : рис., табл. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури). - Бібліогр.: с. 129-130. - 100 прим. - ISBN 978-966-416-415-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ВА797924

Семенович, Сергій Васильович.
Атлетизм з методикою викладання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Семенович С. В., Кіндрат В. К., Хомченко М. М. ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 143 с. : рис., табл. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури). - Бібліогр.: с. 142-143. - 100 прим. - ISBN 978-966-416-398-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА424190

Семенович, Катерина Олексіївна.
Нелінійні механізми перерозподілу енергії в системі резервуар - рідина на маятниковому підвісі [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Семенович Катерина Олексіївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського