Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (22)Автореферати дисертацій (35)Реферативна база даних (619)Журнали та продовжувані видання (57)
Пошуковий запит: (<.>A=СКРИПНИК$<.>+<.>A=ФЕЛИКС$<.>+<.>A=ИВАНОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 532
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40078

Скрипник, Наталия Владимировна.
Вирулентность возбудителя ложной мучнистой росы и разработка метода определения устойчивости огурца к патогену? [Текст] : дис.канд.биол.наук:06.01.11 / Скрипник Наталия Владимировна ; УААН, Ин-т защиты растений. - К., 1992. - 141 л. - Библиогр.:л.110-128

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС49878

Скрипник, Марина Іванівна.
Формування педагогічної культури вчителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів) [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Скрипник Марина Іванівна ; Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. - К., 1996. - 210 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС50942

Скрипников, Андрей Николаевич.
Коррекция девиантного сексуального поведения и медико- социальная реабилитация в условиях пенитенциарной системы совершивших сексуальные преступления подростков [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Скрипников Андрей Николаевич ; Укр. мед. стоматол акад. - Полтава, 1996. - 182 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС56511

Скрипник, Ганна Аркадіївна.
Українське етнографічне музейництво: становлення та розвиток [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 / Скрипник Ганна Аркадіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського. - К., 1998. - 407 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС53046

Скрипник, Ігор Миколайович.
Зниження резистентності слизового бар'єра шлунка при стресі і виразковій хворобі та її корекція даларгіном (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Скрипник Ігор Миколайович ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 1996. - 152 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС82289

Скрипник, Андрій Леонідович.
Механізм кадрового забезпечення економіки за умов формування ринкових відносин [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Скрипник Андрій Леонідович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2004. - 191 арк. - арк. 154-167

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС86461

Скрипник, Римма Леонидовна.
Повреждения зрительного нерва при сахарном диабете (патогенез, клиника, диагностика, лечение) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.18 / Скрипник Римма Леонидовна ; Национальный медицинский ун-т им. А.А.Богомольца. - К., 2004. - 324 л.: рис. - Библиогр.: л. 279-324

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС94333

Скрипник, Галина Олексіївна.
Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Скрипник Галина Олексіївна ; Кабінет Міністрів України, Національний аграрний ун-т. - К., 2005. - 218 арк. - арк. 170-185

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС90136

Скрипник, Тетяна Вікторівна.
Раннє прогнозування труднощів у навчанні дошкільників з церебральним паралічем [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Скрипник Тетяна Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К., 2005. - 250 арк.: мал., табл. - Бібліогр.: арк. 185-199.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС90378

Скрипник, Любов Миронівна.
Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різного віку: лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.36 / Скрипник Любов Миронівна ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2005. - 202 арк.: рис. - арк. 138-180

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС91265

Скрипник, Андрій Васильович.
Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.03.02 / Скрипник Андрій Васильович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 421 арк.: рис., табл. - арк. 379-402

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС93441

Скрипник, Світлана Валентинівна.
Підвищення економічної ефективності і перспективи розвитку фермерських господарств регіону [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Скрипник Світлана Валентинівна ; Херсонський держ. аграрний ун-т. - Херсон, 2006. - 219 , [16]арк.: табл. - арк. 185-197

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС101554

Скрипник, Юлія Дмитрівна.
Комунікативна категорія ввічливості в корейській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / Скрипник Юлія Дмитрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 234 арк. - арк. 194-214

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС101902

Скрипник, Василь Степанович.
Система екологічного моніторингу та заходи стабілізації довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району [Текст] : дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Скрипник Василь Степанович ; Надвірнянський коледж Національного транспортного ун-ту. - Надвірна, 2006. - 286 арк. - арк. 173-198

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС102464

Скрипник, Артем Валерійович.
Молекулярно-генетична диференціація мікобактерій, виділених в Україні, та їх філогенетичні взаємозв'язки [Текст] : дис... канд. вет. наук: 16.00.03 / Скрипник Артем Валерійович ; УААН, Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини". - Х., 2007. - 226 арк. - арк. 151-182

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС103147

Скрипник, Валерій Григорович.
Трихофітія великої рогатої худоби (етіологічна структура, діагностика, селекція штамів та розробка бівалентної вакцини) [Текст] : дис... д-ра вет. наук: 16.00.03 / Скрипник Валерій Григорович ; Державний науково-контрольний ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. - К., 2007. - 481 арк.: іл. - арк. 273-318
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС108013

Скрипник, Наталія Євгенівна.
Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Скрипник Наталія Євгенівна ; Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара. - Д., 2008. - 265 арк.: рис., табл. - арк. 244-265

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС57150

Скрипник, Юрий Владимирович.
Финансовая стратегия сельскохозяйственного предприятия в условиях нестабильной экономики переходного периода [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.04.01 / Скрипник Юрий Владимирович ; Украинская академия банковского дела. - Сумы, 1997. - 178 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія: Біологічні науки   
19.
ДС55207

Скрипников, Петро Миколайович.
Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.39 / Скрипников Петро Миколайович ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 1997. - 136 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС55417

Скрипник, Вячеслав Николаевич.
Методы тепловой обработки деталей швейных изделий в полях высокой и сверхвысокой частоты [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.19.04 / Скрипник Вячеслав Николаевич ; Хмельницкий технологический ин-т. - Хмельницкий, 1994. - 358 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського