Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Тематичний інтернет-навігатор (1)Наукова електронна бібліотека (239)Автореферати дисертацій (112)Реферативна база даних (1564)Журнали та продовжувані видання (1009)
Пошуковий запит: (<.>U=З970.63$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1566
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС47705

Лупенко, Анатолій Миколайович.
Аналіз перехідних процесів динамічних об'єктів та обчислювальні пристрої для визначення їх параметрів по ефектах інерційності [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.08 / Лупенко Анатолій Миколайович ; КПІ. - К., 1995. - 176 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС48743

Лебединский, Леонид Яковлевич.
Компрессия изображений на основе дискретных преобразований [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.04 / Лебединский Леонид Яковлевич ; Одесский политехнический ун-т. - О., 1995. - 108 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС48993

Шовгенюк, Михайло Васильович.
Теорія формування зображення в растрових системах [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Шовгенюк Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. - Л., 1994. - 364 л.: іл. - Бібліогр.: л. 345-364.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС47737

Лищинская, Людмила Брониславовна.
Методы и вычислительные средства формирования моментных признаков при распознавании изображений [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.08 / Лищинская Людмила Брониславовна ; Винницкий технический ун-т. - Винница, 1995. - 256 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС51476

Балюба, Иван Григорьевич.
Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.01.01 / Балюба Иван Григорьевич ; Донбасская гос. академия строительства и архитектуры. - Макеевка, 1995. - 227 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС83119

Мухин, Виталий Викторович.
Информационная технология визуализации функций двух переменных [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Мухин Виталий Викторович ; Запорожский гос. ун-т. - Запорожье, 2004. - 147 л. - Библиогр.: л. 119-132

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС83047

Яковлева, Елена Владимировна.
Методы одномерных нормализаций аффинных преобразований в задачах распознавания изображений [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Яковлева Елена Владимировна ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 199 л. - Библиогр.: л. 148-162

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС83479

Филимончук, Михаил Анатольевич.
Модели, алгоритмы и структуры спецпроцессоров формирования изображений движущихся объектов в системах визуализации реального времени [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Филимончук Михаил Анатольевич ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 143 л.: рис. - Библиогр.: л. 120-128

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС83501

Салим Исса Салим Ал-Зоби
Аппаратные средства и методы обработки и анализа изображений плоских фигур [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Салим Исса Салим Ал-Зоби ; Винницкий национальный технический ун-т. - Винница, 2004. - 245 л.: рис. - Библиогр.: л. 173-183

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС84180

Грицик, Володимир Володимирович.
Нейромережева технологія аналізу і класифікації ситуацій в інформаційно-аналітичних системах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Грицик Володимир Володимирович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2004. - 166 арк. - Бібліогр.: арк. 145-159

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС84597

Дичка, Іван Андрійович.
Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.13 / Дичка Іван Андрійович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 2004. - 425 арк.: рис. - арк. 314-339

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС84784

Корольов, В'ячеслав Юрійович.
Математичне і програмне забезпечення реставрації образів для автоматизованих систем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Корольов В'ячеслав Юрійович ; НАН України, Центр таймер. обчислюв. систем Ін-ту кібернетики. - К., 2004. - 197 арк.: рис. - арк. 133-149

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС84926

Толок, Олексій В'ячеславович.
Синтез візуальних образів локальних геометричних характеристик багатовимірних функцій [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.01.01 / Толок Олексій В'ячеславович ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К., 2004. - 319 арк.: рис. - арк. 274-300

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС84849

Любченко, Валентин Анатольевич.
Математические модели и методы нормализации проективных преобразований в системах обработки изображений [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Любченко Валентин Анатольевич ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 145 л.: рис. - Библиогр.: л. 128-138

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС85362

Клименко, Виктор Владимирович.
Адаптивная регуляризованная реставрация дисркетных изображений в системах обработки информации [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Клименко Виктор Владимирович ; Одесский ин-т сухопутных войск. - О., 2004. - 160 л. - Библиогр.: л. 139-153

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС85660

Голуб, Владимир Иванович.
Модели и средства эффективного применения штрихкодовой идентификации в автоматизированных системах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Голуб Владимир Иванович ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 175 л. - Библиогр.: л. 149-158

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС93983

Карабчевський, Віталій Владиславович.
Комп'ютерна підтримка зв'язку між операціями над двовимірними і тривимірними моделями [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.01.01 / Карабчевський Віталій Владиславович ; Донецький національний технічний ун-т. - Донецьк, 2006. - 278 арк.: рис. - арк. 151-162

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС94094

Мисуно, Иван Семенович.
Разработка и исследование векторных представлений информации для задач поиска и классификации [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Мисуно Иван Семенович ; НАН Украины, МОН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информац. технологий и систем. - К., 2006. - 167 л.: рис. - Библиогр.: л. 149-161

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС94804

Райд Фатхи Ризигалла Сахавне
Разработка методов и компьютерных средств идентификации личности по изображениям ладони человека в системах контроля доступа [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Райд Фатхи Ризигалла Сахавне ; Национальный ун-т "Львовская политехника". - Л., 2006. - 143 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 119-130

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС88229

Чорний, Анатолій Вікторович.
Методи та засоби підвищення продуктивності зафарбовування тривимірних об'єктів у системах комп'ютерної графіки [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Чорний Анатолій Вікторович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 222 арк. - арк. 178-194

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського