Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (42)Реферативна база даних (302)Журнали та продовжувані видання (123)
Пошуковий запит: (<.>U=З970.826$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 199
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС47190

Нор, Александр Петрович.
Интеллектуальная информационно-обучающая система [Текст] : дис...канд. техн. наук: 05.13.04 / Нор Александр Петрович ; НАН Украины, Ин-т проблем искусств. интеллекта. - Донецк, 1995. - 224 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС54850

Синиця, Катерина Михайлівна.
Моделі нечіткого оцінювання дискретних параметрів користувача в системах навчання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.02 / Синиця Катерина Михайлівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К., 1997. - 148 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС86027

Колуд, Роберт.
Математичні моделі та алгоритми тестування знань з використанням зворотного зв'язку та Інтернет-технологій [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Колуд Роберт ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2004. - 191 арк. - Бібліогр.: арк. 176-189

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС82118

Степанова, Яна Михайлівна.
Математичні моделі процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Степанова Яна Михайлівна ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2003. - 144 арк.: рис. - арк. 123-140

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС83482

Катаєва, Євгенія Юріївна.
Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Катаєва Євгенія Юріївна ; Черкаський держ. технологічний ун-т. - Черкаси, 2004. - 221 арк.: рис. - арк. 180-187

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС85787

Григорова, Анжела Анатольевна.
Методы, алгоритмы и технологии контроля знаний в системах обучения [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Григорова Анжела Анатольевна ; Херсонский гос. технический ун-т. - Херсон, 2004. - 297 л. - Библиогр.: л. 181-193

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС86268

Мушак, Андрій Ярославович.
Комп'ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в Інтернет-технологіях [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Мушак Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К., 2004. - 160 арк. - арк. 151-159

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС93593

Яковенко, Олександр Євгенович.
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Яковенко Олександр Євгенович ; Одеський національний політехнічний ун-т. - О., 2006. - 197 арк.: рис., табл. - арк. 137-152

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС93646

Сирота, Сергей Викторович.
Модели и средства создания интеллектуальных компонентов обучающих систем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сирота Сергей Викторович ; Национальный технический ун-т Украины "Київський політехнічний ін-т". - К., 2006. - 145 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 117-124

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС94624

Метешкин, Константин Александрович.
Методологические основы автоматизированного обучения специалистов с использованием интеллектуальных информационных технологий [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / Метешкин Константин Александрович ; Международный славянский ун-т. Харьков. - Х., 2006. - 346 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 269-285

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС87316

Рзаєва, Світлана Леонідівна.
Прогнозування попиту на навчальні послуги (післядипломна освіта) та впровадження новітніх інформаційних технологій для підвищення ефективності їх реалізації [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.Л.Рзаєва ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К., 2005. - 189 арк. - арк. 155-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС88932

Келеберда, Игорь Николаевич.
Модели и алгоритмы в информационной технологии персонализированного агентно-онтологического поиска учебных материалов в сети Интернет [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Келеберда Игорь Николаевич ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2004. - 187 л. - Библиогр.: л. 140-156

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС89768

Антоник, Михайло Стефанович.
Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Антоник Михайло Стефанович ; Укр. акад. друкарства, Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2005. - 180 арк. - Бібліогр.: арк. 142-152

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС89539

Кузьмін, Євгеній Володимирович.
Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Кузьмін Євгеній Володимирович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004. - 179 арк.: рис. - арк. 110-122

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС89585

Выродов, Александр Павлович.
Гипермедийные и нейросетевые методы и модели в компьютерно-ориентированных дидактических системах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / Выродов Александр Павлович ; Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники. - Х., 2005. - 235 л. - Библиогр.: л. 155-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС89792

Рубин, Эдуард Ефимович.
Модели, методы и технологии оценивания качества процесса образования на основании информационных показателей [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Рубин Эдуард Ефимович ; Национальный технический ун-т "Харьковский политехнический ин-т". - Х., 2005. - 160 л. - Библиогр.: л. 129-160

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС89077

Зянчурина, Ирина Николаевна.
Модели и методы компьютерного обучения с учетом индивидуальных способностей пользователей [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Зянчурина Ирина Николаевна ; Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х., 2005. - 190 л.: рис. - Библиогр.: л. 139-154

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС90498

Ткаченко, Олексій Миколайович.
Методи та програмні засоби сервісів мережних навчальних комплексів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Ткаченко Олексій Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 125 арк.: табл., рис. - арк. 106-117

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС92092

Хальдун Дакак Набиль
Метод построения программного обеспечения систем дистанционного обучения [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.03 / Хальдун Дакак Набиль ; Национальный авиационный ун-т. - К., 2006. - 156 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 131-140

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС102012

Верещагин, Игорь Иванович.
Автоматизированный синтез и модели гибких компьютерных профессиональных тренажеров широкого назначения [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Верещагин Игорь Иванович ; НАН Украины, МОН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информац. технологий и систем. - К., 2007. - 246 л. - Библиогр.: л. 126-131

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського