Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (6)Реферативна база даних (19)
Пошуковий запит: (<.>U=Р281 я73-1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 46
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ВА700585


Фармацевтическая химия [Текст] : учеб. пособие для студ. мед. вузов, обучающихся по специальностям 040500-Фармация / Э. Н. Аксенова [и др.] ; ред. А. П. Арзамасцев. - Изд. 3-е, испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640 с.: табл. - Библиогр.: с. 628. - ISBN 978-5-9704-0744-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА685609

Нековаль, Ірина Вікторівна.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. вищих мед. (фармац.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - К. : Медицина, 2007. - 503 c.: табл. - Бібліогр.: с. 503. - ISBN 966-8144-51-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
3.
ВА699831

Гаевый, Михаил Дмитриевич.
Фармакология [Текст] : учебник для студ. мед. и фарм. вузов и ф-тов / М. Д. Гаевый [и др.]. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 559 с.: рис. - (Высшее медицинское образование). - Библиогр.: с. 549. - ISBN 978-5-241-00894-7
На обл. авт. не указ.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
4.
ВА708948


Фармацевтична хімія [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / П. О. Безуглий [та ін.] ; заг. ред. П. О. Безуглий ; Національний фармацевтичний ун-т. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 554 с. - Бібліогр.: с. 553-554. - ISBN 978-966-382-113-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА710048

Харкевич, Дмитрий Александрович.
Основы фармакологии [Текст] : учебник для студ. мед. вузов / Д. А. Харкевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 714 с. - ISBN 978-5-9704-0896-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд


      
6.
В351302/Т. 1

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл.: у 2 т. / С. В. Нальотов [та ін.] ; ред. І. А. Зупанець, С. В. Нальотов, О. П. Вікторов ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х. : Золоті сторінки, 2007 .
Т. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 348 с.: табл. - Бібліогр.: с. 345-347. - ISBN 978-966-615-299-5. - ISBN 978-966-400-057-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
В351302/Т. 2

Клінічна фармакологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл.: у 2 т. / С. В. Нальотов [та ін.] ; ред. І. А. Зупанець, С. В. Нальотов, О. П. Вікторов ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х. : Золоті сторінки, 2007 .
Т. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2007. - 312 c.: табл. - Бібліогр.: с. 309-311. - ISBN 978-966-615-300-8. - ISBN 978-966-400-058-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВС48214


Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / І. С. Чекман [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 480 с. - Бібліогр.: c. 448. - ISBN 978-966-382-145-0
На тит. арк., обкл. зазнач. тільки 3 автора

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА723953


Фармакологія [Текст] : посіб. для самост. роботи студ. заоч. від-ня фармац. ф-ту (дистанційна форма навчання) / І. С. Чекман [та ін.] ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. Кафедра фармакології та клінічної фармакології, Запорізький держ. медичний ун-т. Кафедра фармакології і медичної рецептури. - Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2009. - 154 с. - Бібліогр.: с. 152-153. - ISBN 966-417-044-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ВС49350


Клінічна фармакологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. IV рівня акредитації / О. Я. Бабак [та ін.] ; за ред.: проф., заслуж. діяча науки і техніки України О. Я. Бабака та [ін], 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Медицина, 2010. - 774 с. - ISBN 978-617-505-034-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА728745

Ніжник, Галина Петрівна.
Фармацевтична хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / Г. П. Ніжник. - К. : Медицина, 2010. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 340-341. - ISBN 978-617-505-031-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА731779


Фармакотерапія з фармакокінетикою [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / Б. А. Самура [та ін.] ; за ред. акад. Б. А. Самури ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : НФаУ, 2010. - 227 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 193-194. - 300 прим. - ISBN 978-966-615-354-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
СО29907


Фармакотерапия [Текст] : учеб. для студентов вузов / Б. А. Самура [и др.] ; под ред. акад. Б. А. Самуры ; Нац. фармацевт. ун-т. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Х. : Золотые страницы, 2010. - 799 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 787-790. - 200 прим. - ISBN 978-966-400-186-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ВС50429


Фармакотерапія [Текст] : підруч. для студ. фармац. ф-тів / [Крайдашенко О. В. та ін. ; під заг. ред.: О. В. Крайдашенка та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 644, [8] с. : рис., табл., фотогр. - Бібліогр.: с. 609-611. - 2000 прим. - ISBN 978-966-382-272-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ВС50467


Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. стоматол. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / І. С. Чекман [та ін.]. - Вид. 2-ге. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 479 с. - Бібліогр.: с. 448. - 700 прим. - ISBN 978-966-382-237-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ВА734862


Медичне і фармацевтичне товарознавство. Товари аптечного асортименту [Текст] : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Б. П. Громовик [та ін.] ; [за ред. проф. Б. П. Громовика]. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 492 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 428-444. - 1000 прим. - ISBN 978-966-382-289-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА735414

Нековаль, Ірина Вікторівна.
Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закл. I-II рівнів акредитації / І. В. Нековаль, Т. В. Казанюк. - 3-тє вид, переробл. та допов. - К. : Медицина, 2010. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 519. - ISBN 978-617-505-102-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВС50871

Гойденко, Л. Б.
Атлас графологічних структур схем і таблиць з фармакології [Текст] : [навч. посіб.] / Гойденко Л. Б., Мащакевич І. Я. - [Дрогобич : Коло, 2010]. - 96 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 70. - 500 прим. - ISBN 978-966-2405-37-8

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ІВ214348


Pharmacology. General prescriptions [Text] : manual for English-speaking stud. of med. and stomatological fac. / Chekman I. S. [a. o.] ; Nat. O. O. Bohomolets med. univ., Vinnytsya nat. N. I. Pirogov memorial med. univ. - Vinnytsya : Nova knyha publ., 2010. - 199 p. : tab. - Бібліогр.: с. 199 . - 300 прим. - ISBN 978-966-382-273-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ІВ214310


Pharmacology [Text] : a textbook for students of med. higher educational establishments / Viktor M. Bobyrov [et al.] ; HSEEU "Ukr. med. stomatological acad.", HSEEU. - Vinnytsya : Nova knyha publ., 2010. - 517 p. : fig. - Бібліогр.: с. 517 . - 500 прим. - ISBN 978-966-382-292-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського