Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (5)Реферативна база даних (32)
Пошуковий запит: (<.>U=Р413-2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20

      
1.
ДС89549

Майкова, Тетяна Володимирівна.
Стан адаптаційних реакцій організму та їх роль в патогенезі поєднаної патології органів гастродуоденальної зони і панкреатобіліарної ланки травної системи [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Майкова Тетяна Володимирівна ; АМН України, Ін-т гастроентерології. - Д., 2005. - 383 арк.: рис. - арк. 321-383

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС90265

Бондарєв, Євген Вікторович.
Експериментальне обгрунтування використання нового препарату-гранул цеоліту як ентеросорбенту при патології шлунково-кишкового тракту [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 14.03.05 / Бондарєв Євген Вікторович ; Національний фармацевтичний ун-т, Центральна науково-дослідна лабораторія. - Х., 2005. - 187 арк.: рис., табл. - арк. 159-179

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА338477

Майкова, Тетяна Володимирівна.
Стан адаптаційних реакцій організму та їх роль в патогенезі поєднаної патології органів гастродуоденальної зони і панкреатобіліарної ланки травної системи [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.02 / Майкова Тетяна Володимирівна ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 2005. - 44 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА340452

Корнійчук, Олена Петрівна.
Мікроекологія кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.07 / Корнійчук Олена Петрівна ; АМН України, Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. - Х., 2005. - 35 с.: рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА341272

Бондарєв, Євген Вікторович.
Експериментальне обгрунтування використання нового препарату-гранул цеоліту як ентеросорбенту при патології шлунково-кишкового тракту [Текст] : автореф. дис... канд. фармац. наук: 14.03.05 / Бондарєв Євген Вікторович ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2005. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА369106

Ковальчук, Олександр Іванович.
Гамомікроциркулярне русло шлунка в нормі і під дією метилтребутилового ефіру в експерименті у щурів [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Ковальчук Олександр Іванович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця МОЗ України. - К., 2009. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА305264

Саркисян, Седа Азатовна.
Исследования структурных изменений фосфолипидных мембран при периодической болезни [Текст] : автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.02 / Саркисян Седа Азатовна ; Ереванский гос. ун-т. - Ереван, 1999. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
РА370752

Ковальчук, Олександр Іванович.
Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру у щурів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Ковальчук Олександр Іванович ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. - К., 2009. - 19 с. : табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВС32507

Хендерсон, Джозеф М..
Патофизиология органов пищеварения [Текст] / Д. М. Хендерсон ; пер.с англ. Т. Д. Власов ; ред. Ю. В. Наточин, В. Ю. Голофеевский. - М. : Бином ; СПб. : Невский диалект, 1997. - 287 с. - (Lippincott's Pathophysiology Series). - ISBN 5-7989-0006-1. - ISBN 5-7940-0003-1

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
10.
ВА618513


Иммунология и иммунопатология пищеварительной системы [Текст] / Ю. И. Бажора [и др.]. - О. : ОКФА, 2001. - 192 с.: рис. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 966-571-118-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ВА649881

Хендерсон, Джозеф, М..
Патофизиология органов пищеварения [Текст] : пер. с англ. / Д. М. Хендерсон. - 2-е изд., испр. - М. : Бином ; СПб. : Невский Диалект, 2001. - 285 с.: рис. - ISBN 5-7989-0006-1 (БИНОМ). - ISBN 5-7940-0003-1 (Невский Диалект). - ISBN 0-397-51403-4 (англ.)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА673080


Місцевий імунітет травного тракту [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищ. кваліфікації закл. (ф-тів) післядипломної освіти / А. А. Стасенко [та ін.] ; ред. А. А. Стасенко ; АМН України, Інститут хірургії та трансплантології. - К. : Три крапки, 2005. - 200с., 7 арк. діагр.: рис., діагр. - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-95634-6-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ІВ213227

Pütz, Sandra Kerstin.
Molekulare Mechanismen der cGMP/cAMP - vermittelten Relaxation des murinen Fundus [Text] : Diss. / Sandra Kerstin Pütz ; Medizinischen Fakultät und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. - Köln : copy team cologne, 2009. - II, 149 S. : Abb. - Бібліогр.: S. 127-143

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС116820

Ковальчук, Олександр Іванович.
Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру в експерименті у щурів [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Ковальчук Олександр Іванович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2009. - 234 арк. : іл. - Бібліогр.: арк. 200-234.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА376719

Рубан, Олег Миколайович.
Епідеміологічні особливості розповсюдження вірусних гепатитів В і С серед хворих з патологією гепатобіліарної системи та інших органів травлення [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.02 / Рубан Олег Миколайович ; НАМН України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України". - К., 2010. - 20 с. : рис., табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС119948

Рубан, Олег Миколайович.
Епідеміологічні особливості розповсюдження вірусних гепатитів В і С серед хворих з патологією гепатобіліарної системи та інших органів травлення [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.02.02 / Рубан Олег Миколайович ; НАМН України, ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України". - К., 2010. - 183 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 151-178.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
MFI3740/1-2

Bopsi, Martin.
The role of the proinflammatory cytokines in inflammation and host defense: experimental models for the acute inflammatory response, tuberculosis, and NSAID-induced gastrointestinal toxicity in gene-deficient mice [Text] : diss. / M. Bopsi ; Swiss Federal Institute of technology Zürich. - Zürich : [б.в.], 1997. - 129 p.: fig. - (Diss ETH ; 12245)
2 mfishe

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
18.
В276219/No. 3

The Pfizer series of anatomical and pathological transparencies [Text]. - New York : Pfizer, [1953] .
No. 3 : Clinical anatomy of the abdomen and inguinal region. - [1953]. - 8 p.:ill.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
19.
ІС13021

Chandrasoma, Parakrama.
Gastrointestinal pathology [Text] / P. Chandrasoma. - Stamford, Connecticut : Appleton & Lange, 1999. - XII, 498 p. - Бібліогр.: v kinci st. - ISBN 0-8385-3093-1

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
MFI3076/1-2

Kos, Jiri.
Smoking and dietary habits: the influence of nicotinic and non-nicotinic factors [Text] : diss. / J. Kos ; Swiss Federal institute of technology Zürich. - Zürich : [б.в.], 1995. - 128 p.:ill.
2 mfishe

Рубрики:
Видання зберігається у :

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського