Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (8)Автореферати дисертацій (28)Реферативна база даних (298)
Пошуковий запит: (<.>U=Р64-324$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 184
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС50493

Куколенко, Наталья Валериевна.
Клиника тревожных депрессий при сахарном диабете и динамика их при латеральной физиотерапии [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Куколенко Наталья Валериевна ; Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии. - К., 1996. - 190 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС51071

Сердюк, Александр Иванович.
Особенности эмоциональных нарушений у больных уролитиазом и их психотерапия на курорте [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Сердюк Александр Иванович ; Харьковский ин-т усовершенствования врачей. - Х., 1996. - 257 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС68513

Мішиєв, В'ячеслав Данилович.
Сучасні форми депресивних розладів: клініка, діагностика, принципи медичної та соціальної реабілітації [Текст] : дис...д-ра мед. наук: 14.01.16 / Мішиєв В'ячеслав Данилович ; Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії. - Х., 2000. - 331 арк. - арк. 281-331

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС83741

Демина, Ольга Олеговна.
Суицидное поведение при острой реакции на стресс у лиц молодого возраста, (клиника, особенности формирвоания, методы коррекции и профилактики) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Демина Ольга Олеговна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 2003. - 154 л. - Библиогр.: л. 129-154

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС86184

Гуменюк, Леся Николаевна.
Аналитически ориентированная дифференциальная диагностика и прогноз аффективных расстройств [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Гуменюк Леся Николаевна ; Крымский гос. медицинский ун-т им. С.И.Георгиевского. - Симф., 2005. - 199 л. - Библиогр.: л. 120-139

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС94944

Саланжій, Анатолій Миколайович.
Механізми формування стресу у лікарів анестезіологів відповідно стажу роботи за спеціальністю [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.30 / Саланжій Анатолій Миколайович ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2003. - 170 арк.: табл. - арк. 149-170

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС95077

Кривоніс, Тамара Григорівна.
Оптимізація комплексного лікування хворих на депресивні розлади [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Кривоніс Тамара Григорівна ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2003. - 174 арк. - арк. 149-172

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС95303

Гализдра, Евгения Сергеевна.
Клинико-этологические закономерности формирования сексуальных дисфункций при аффективной патологии у женщин [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Гализдра Евгения Сергеевна ; Крымский гос. медицинский ун-т им. С.И.Георгиевского. - Симф., 2006. - 167 л.: табл. - Библиогр.: л. 148-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС87090

Поторій, Ян Іванович.
Ціннісна система та мотиваційна спрямованість осіб з ендогенною депресією [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Поторій Ян Іванович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 232 арк. - арк. 196-214

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС89592

Хоменко, Олександр Олександрович.
Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Хоменко Олександр Олександрович ; Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005. - 179 арк. - арк. 120-148

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС89656

Андрух, Павел Георгиевич.
Клинико-психопатологические особенности современных форм тревожно-депрессивных расстройств невротического регистра [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Андрух Павел Георгиевич ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Х., 2005. - 180 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 149-180

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС91842

Теклюк, Сергій Васильович.
Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Теклюк Сергій Васильович ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2006. - 166 арк. - арк. 130-156

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС91922

Рудь, Вадим Олексійович.
Епідеміологічна та клініко-психологічна характеристика суїцидальної поведінки осіб в загальній популяції населення Полтавської області з урахуванням геліогеофізичних факторів та біологічних ритмів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Рудь Вадим Олексійович ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України. - Полтава, 2006. - 192 арк.: табл. - арк. 154-185

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС92920

Стрельникова, Ирина Николаевна.
Аффективные расстройства у больных эпилепсией (клиника, реабилитация, профилактика) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Стрельникова Ирина Николаевна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 2006. - 197 л. - Библиогр.: л. 164-197

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС101738

Голоденко, Ольга Николаевна.
Органические депрессивные расстройства сосудистого генеза в позднем возрасте (диагностика, клиника, механизмы формирования, лечение) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Голоденко Ольга Николаевна ; Донецкий национальный медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2007. - 195 л. - Библиогр.: л. 172-195

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС102598

Телюков, Олесь Станіславович.
Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних станів з урахуванням циркануальних та циркадіанних ритмів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Телюков Олесь Станіславович ; Вищий держ. навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України. - Полтава, 2007. - 132 арк. - арк. 121-132

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС106740

Белостоцкая, Жанна Игоревна.
Депрессивные расстройства у жителей сельской местности (клинико-психопатологическая характеристика, диагностика и лечение) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Белостоцкая Жанна Игоревна ; АМН Украины, ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии". - Х., 2008. - 173 л. - Библиогр.: л. 131-173

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС107335

Бурса, Андрей Иванович.
Аутоагресcивное поведение у больных пожилого возраста с органическим депрессивным расстройством (клиника, диагностика, терапия, профилактика) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Бурса Андрей Иванович ; Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии. - К., 2008. - 196 л.: табл., рис. - Библиогр.: л. 131-166

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС42879

Плюшко, Алексей Дмитриевич.
Клинико-метаболические и микроциркуляторно-реологические изменения,их коррекция у больных атеросклеротической и инволюционной депрессиями [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.18 / Плюшко Алексей Дмитриевич ; Полтавский медицинский стоматологический ин-т. - Полтава, 1993. - 162 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС49256

Непорада, Каріне Степанівна.
Взаємозв'язок метаболічних змін у тканинах пародонту при стресі із типологічними особливостями нервової системи та їх корекція [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.03.18 / Непорада Каріне Степанівна ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 1995. - 117 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського