Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (50)Реферативна база даних (143)
Пошуковий запит: (<.>U=Р716.219$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 179
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС42028

Гокоєва, Елеонора Анатоліївна.
Стан імунологічної реактивності організму вагітних при невиношуванні та шляхи її корекції [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.01 / Гокоєва Елеонора Анатоліївна ; Український НДІ педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1993. - 95 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС50749

Зиміна, Ірина Леонідівна.
Прогнозування, діагностика і превентивне лікування загрози невиношування вагітності [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Зиміна Ірина Леонідівна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - К., 1996. - 142 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС49984

Іотенко, Борис Анатолійович.
Профілактика і лікування звичного невиношування вагітності на фоні урогенітальної хламідійної інфекції [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Іотенко Борис Анатолійович ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1995. - 160 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС40731

Мамбеталиев, Толеген Кубанычбекович.
Патогенетиическое обоснование использования нетрадиционных методов лечения при невынашивании беременности [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.01 / Мамбеталиев Толеген Кубанычбекович ; АМН Украины, Запорожский ин-т усовершенствования врачей. - Запорожье, 1993. - 191 л. - Библиогр.:л.167-191

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС40089

Квочина, Ольга Ивановна.
Клинико-иммунологические аспекты невынашивания [Текст] : дис.канд.мед.наук:14.00.01 / Квочина Ольга Ивановна ; Киевский ин-т усовершенствования врачей. - К., 1992. - 107 л. - Библиогр.:л.92-108

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС44791

Городейчук, Зореслава Богданівна.
Диференційована акушерська тактика при пролонгованій вагітності [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.01 / Городейчук Зореслава Богданівна ; Львівський медичний ін-т. - Львів, 1993. - 154 л. - л.:127-154

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС53607

Трифонова, Олена Федорівна.
Клініко- метаболічні основи діагностики та профілактики фето- плацентарної недостатності при звичному невиношуванні [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Трифонова Олена Федорівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1997. - 172 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС54108

Салех Наиеф Тайех
Роль функционального состояния щитовидной железы при привычном невынашивании беременности иммунологического генеза [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Салех Наиеф Тайех ; Харьковский ин-т усовершенствования врачей. - Х., 1997. - 122 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС59594

Бондаренко, Майя Вікторівна.
Медико- генетичне консультування при невиношуванні вагітності [Текст] : дис... канд. мед. наук: 03.00.15 / Бондаренко Майя Вікторівна ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 1998. - 128 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС55976

Філіпюк, Ігор Теофілович.
Комплексне лікування загрози переривання вагітності у жінок з гіперандрогенією [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Філіпюк Ігор Теофілович ; Львівський держ. медичний ун-т МОЗ України. - Львів, 1997. - 145 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС51967

Липчанська, Лідія Федорівна.
Профілактика непланової вагітності у дівчат- підлітків [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Липчанська Лідія Федорівна ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 1996. - 195 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС52950

Чайка, Григорій Васильович.
Невиношування вагітності у жінок, які проживають в регіонах тривалого впливу нітратів [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Чайка Григорій Васильович ; Вінницький держ. медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 1996. - 179 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС51528

Могілевська, Світлана Іванівна.
Вплив гестагенних препаратів на наслідки вагітності при невиношуванні [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Могілевська Світлана Іванівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології. - К., 1996. - 145 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС52276

Удовиченко, Ольга Анатольевна.
Комплексная реабилитация женщин с невынашиванием беременности в зависимости от этиопатогенетического фактора [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Удовиченко Ольга Анатольевна ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 1996. - 165 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС52299

Приймак, Анатолий Гаврилович.
Пути прогнозирования, профилактики, диагностики и организации специализированной помощи при невынашивании беременности [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Приймак Анатолий Гаврилович ; Днепропетровская гос. медицинская академия. - Днепропетровск, 1995. - 151 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС82304

Мацинін, Олександр Миколайович.
Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень при невиношуванні вагітності у жінок з істміко-цервікальною недостатністю [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Мацинін Олександр Миколайович ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2004. - 153 арк.: рис. - арк. 135-153

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС82496

Рудакова, Надія Валеріївна.
Порівняльна характеристика ефективності різних методів терапії невиношування вагітності нез'ясованої етіології [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Рудакова Надія Валеріївна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2004. - 125 арк. - арк. 106-125

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС84874

Аралов, Олег Николаевич.
Гормональные и иммунологические сдвиги при невынашивании беременности и их коррекция при помощи гетеротопической трансплантации криоконсервированной плацентарной ткани [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Аралов Олег Николаевич ; Харьковский гос. медицинский ун-т. - Х., 2004. - 135 л.: рис. - Библиогр.: л. 117-135

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС88476

Захаріудакі Клеанті
Диференційований підхід до профілактики невиношування і недоношування у жінок з неплідністю в анамнезі [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Захаріудакі Клеанті ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 160 арк. - арк. 143-160

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС90252

Жулковский, Валерий Васильевич.
Антенатальная диагностика, тактика ведения беременности и родов при перенашивании [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Жулковский Валерий Васильевич ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2005. - 137 л.: рис. - Библиогр.: л. 120-137

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського