Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Автореферати дисертацій (16)Реферативна база даних (171)
Пошуковий запит: (<.>U=Р733.34$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 87
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС41609

Сторожук, Ирина Валерьяновна.
Особенности антиоксидантной системы у недоношенных новорожденных [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.09 / Сторожук Ирина Валерьяновна ; Винницкий медицинский ин-т им. Н.И.Пирогова. - Винница, 1993. - 144 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС45442

Стеценко, Віра Василівна.
Обгрунтування призначення ентеросорбентів в реабілітаційній терапії недоношених немовлят [Текст] : дис. ... канд. мед.наук : 14.00.09 / Стеценко Віра Василівна ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. - К., 1994. - 204 л. - л.:174-204

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС84972

Халед Хасан Муса Хамзе
Клинико-патогенетическое обоснование применения специальной молочной смеси "Alprem" в комплексном выхаживании недоношенных детей [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Халед Хасан Муса Хамзе ; Тернопольская гос. медицинская академия им. И.Я.Горбачевского. - Т., 2003. - 177 л. - Библиогр.: л. 153-177

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС95302

Водяницкая, Светлана Валентиновна.
Критерии дифференциальной диагностики тяжелого распираторного дистресса у недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Водяницкая Светлана Валентиновна ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Х., 2006. - 209 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 193-209

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС89219

Дерар Юсеф Мустафа Абдель Карим
Влияние трофического энтерального питания в раннем неонатальном периоде на становление системы гемостаза и функциональную активность печени у преждевременно родившихся детей [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Дерар Юсеф Мустафа Абдель Карим ; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ Украины. - Полтава, 2005. - 147 л. - Библиогр.: л. 125-147

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС89502

Кварацхелия, Тамара Мерабовна.
Диагностическая и прогностическая значимость индоламинов у недоношенных новорожденных [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.04 / Кварацхелия Тамара Мерабовна ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. - Х., 2005. - 181 л.: табл., рис. - Библиогр.: л. 155-181

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС101550

Абдул Карим Ахмад Абдул Рахман Тариф
Распространенность, тяжесть, медико-социальные факторы риска и профилактика внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных новорожденных [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Одесский гос. медицинский ун-т. - О., 2007. - 160 л. - Библиогр.: л. 131-148

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС101828

Чекотун, Тетяна Вікторівна.
Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її порушень у недоношених новонароджених з гіпоглікемією [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Чекотун Тетяна Вікторівна ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України. - Вінниця, 2007. - 149 арк. - арк. 124-149

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС102556

Бургхал Мах'д Сулейман Хелми
Респираторный дистресс-синдром у новорожденных с очень малой массой тела (профилактика, клиника, лечение) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика ; Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика (Киев). - К., 2007. - 159 л. - Библиогр.: л. 135-159

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС106957

Яблонь, Ольга Степанівна.
Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Яблонь Ольга Степанівна ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - К., 2008. - 352 арк. - арк. 316-348

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС72479

Солтанова, Елла Юріївна.
Застосування фізичних факторів у комплексній реабілітації дітей, які народилися недоношеними [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Солтанова Елла Юріївна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2002. - 159 арк. - арк. 141-159

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС79664

Лебедєва, Олена Віталіївна.
Принципи реабілітації глибоконедоношених дітей на першому році життя [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Лебедєва Олена Віталіївна ; Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2001. - 217 арк. - арк. 169-204

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС80093

Руденко, Володимир Степанович.
Характеристика здоров'я дітей, які народились недоношеними в сільській місцевості, та шляхи їх реабілітації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Руденко Володимир Степанович ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2003. - 192 арк.: рис. - арк. 164-192

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС98719

Бабінцева, Анастасія Генадіївна.
Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних порушень у недоношених дітей за умов хронічної внутрішньоутробної гіпоксії [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Бабінцева Анастасія Генадіївна ; Буковинський держ. медичний ун-т МОЗ України. - К., 2006. - 208 арк.: рис., табл. - арк. 161-196

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС99730

Сук, Святослав Анатольевич.
Оптимизация тактики ведения детей с ретинопатией недоношенных [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Сук Святослав Анатольевич ; Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика. - К., 2006. - 143 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 123-143

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА337580

Дерар Юсеф Мустафа Абдель Карім
Вплив трофічного ентерального харчування в ранньому неонатальному періоді на становлення системи гемостазу і функціональну активність печінки у передчасно народжених дітей [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Дерар Юсеф Мустафа Абдель Карім ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2005. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА338363

Кварацхелія, Тамара Мерабівна.
Діагностична та прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Кварацхелія Тамара Мерабівна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2005. - 19 с.: табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА346183

Водяницька, Світлана Валентинівна.
Критерії диференціальної діагностики тяжкого респіраторного дистресу у недоношених новонароджених в ранньому неонатальному періоді [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Водяницька Світлана Валентинівна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2006. - 21 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА347649

Сук, Святослав Анатолійович.
Оптимізація тактики ведення дітей з ретинопатією недоношених [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / Сук Святослав Анатолійович ; Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України. - О., 2006. - 19 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА348246

Бабінцева, Анастасія Генадіївна.
Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних порушень у недоношених дітей за умов хронічної внутрішньоутробної гіпоксії [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Бабінцева Анастасія Генадіївна ; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. - К., 2006. - 22 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського