Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (6)Автореферати дисертацій (52)Реферативна база даних (389)Журнали та продовжувані видання (1)
Пошуковий запит: (<.>U=Р733.627.7$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 267
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС51043

Мавропуло, Тетяна Карлівна.
Імунобіохімічні та клініко- нейросонографічні варіанти постгіпоксичних уражень центральної нервової системи у доношених новонароджених дітей [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Мавропуло Тетяна Карлівна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Дніпропетровськ, 1996. - 208 с.
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС44617

Кленова, Анна Григорьевна.
Клиника и лечение генерализованных форм менингококковой инфекции у детей (клинические,иммунологические,биохимические исследования) [Текст] : дис...канд.мед.наук:14.00.10 / Кленова Анна Григорьевна ; Донецкий медицинский ун-т. - Донецк, 1994. - 156 л. - л.125-156
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС52644

Лисак, Тетяна Юріївна.
Особливості клінічного перебігу та лікування захворювань пародонту у психічно хворих дітей [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / Лисак Тетяна Юріївна ; Львівський держ. медичний ун-т. - Львів, 1996. - 179 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС83304

Кніженко, Ольга Василівна.
Вірусні енцефаліти, обумовлені цитомегаловірусом і вірусом звичайного герпесу у дітей. Критерії їх диференційної діагностики [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.13 / Кніженко Ольга Василівна ; Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004. - 191 арк.: рис. - арк. 168-191

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС84196

Качмар, Всеволод Олексійович.
Інформаційні технології для системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Качмар Всеволод Олексійович ; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2003. - 190 арк. - Бібліогр.: арк. 171-186

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС94456

Москаленко, Марина Анатольевна.
Церебральный паралич у детей, рожденных от матерей с серопозитивным и серонегативным вариантом антифосфолипидного синдрома [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Москаленко Марина Анатольевна ; Донецкий гос. медицинский ун-т им. М.Горького. - Донецк, 2003. - 137 л.: рис. - Библиогр.: л. 111-133

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС87648

Колкер, Ірина Анатоліївна.
Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.04 / Колкер Ірина Анатоліївна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2005. - 226 арк. - арк. 155-185

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС88318

Попов, Сергей Витальевич.
Состояние органного кровотока у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.00.09 / Попов Сергей Витальевич ; Уральская гос. медицинская академия дополнительного образования, Сумский гос. ун-т. - Челябинск, 2003. - 371 л. - Библиогр.: л. 317-371

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС97814

Лянной, Михаил Олегович.
Физическая реабилитация старшеклассников-инвалидов с последствиями детского церебрального паралича в поздней резидуальной стадии [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Лянной Михаил Олегович ; Московская гос. академия физической культуры. - Малаховка, 2003. - 218 л. - Библиогр.: л. 186-210

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС89373

Тягло, Юлія Петрівна.
Клініко-функціональна характеристика та особливості адаптації дітей раннього віку при перинатальних ураженнях центральної нервової системи гіпоксичного генезу [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Тягло Юлія Петрівна ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2005. - 191 арк. - арк. 165-191

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС89636

Михайленко, Вероника Евгеньевна.
Клинико-нейрофизиологическое обоснование применения физических факторов в реабилитации детей с ДЦП [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / Михайленко Вероника Евгеньевна ; Крымский республиканский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2005. - 164 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 141-164

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС91573

Невірковець, Анатолій Антонович.
Особливості клініко-метаболічних порушень при перинатальних гіпоксичних ураженнях головного мозку у новонароджених та дітей грудного віку [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Невірковець Анатолій Антонович ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2006. - 146 арк.: табл. - арк. 128-146

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС91824

Стецюк, Роман Анатолійович.
Резистентні епілепсії та епілептичні синдроми у дітей [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Стецюк Роман Анатолійович ; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2005. - 165 арк. - арк. 141-165

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС92182

Холодов, Сергей Анатольевич.
Формирование навыков ходьбы у детей дошкольного возраста со спастическими формами детского церебрального паралича [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Холодов Сергей Анатольевич ; Южноукраинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 2005. - 292 л. - Библиогр.: л. 218-239

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС92811

Чеботарьова, Олена Валентинівна.
Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Чеботарьова Олена Валентинівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - К., 2005. - 223 арк.: рис., табл. - Бібліогр.: арк. 189-208.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС101550

Абдул Карим Ахмад Абдул Рахман Тариф
Распространенность, тяжесть, медико-социальные факторы риска и профилактика внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных новорожденных [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Одесский гос. медицинский ун-т. - О., 2007. - 160 л. - Библиогр.: л. 131-148

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС101858

Стеценко, Тетяна Іванівна.
Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у дітей раннього віку [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Стеценко Тетяна Іванівна ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. - К., 2007. - 148 арк. - арк. 131-147

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС102589

Лісовський, Євген Володимирович.
Клініко-інструментальна діагностика та лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- і аплазією прецеребральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини у дітей [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Лісовський Євген Володимирович ; Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. - Донецьк, 2007. - 152 арк. - арк. 130-152

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС103241

Мельник, Михайло Володимирович.
Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / Мельник Михайло Володимирович ; Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України". - К., 2007. - 128 , [7]арк. - арк. 113-126

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС105488

Мога, Николай Данилович.
Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Мога Николай Данилович ; Южно-Украинский гос. педагогический ун-т им. К.Д.Ушинского. - О., 2007. - 250 л.: ил. - Библиогр.: л. 198-215

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського