Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (1)Реферативна база даних (7)
Пошуковий запит: (<.>U=С5*425*332.1-723.51$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9

      
1.
ДС102036

Коваль, Ганна Володимирівна.
Формування патріотизму - важливий чинник соціалізації молоді України на сучасному етапі політичного процесу [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Коваль Ганна Володимирівна ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2007. - 208 арк. - арк. 185-208

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА355027

Коваль, Ганна Володимирівна.
Формування патріотизму - важливий чинник соціалізації молоді України на сучасному етапі політичного процесу [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Коваль Ганна Володимирівна ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2007. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВА569595


Япония и мировое сообщество [Текст] : социально-психол. аспекты интернационализации / Е. Ю. Архипова [и др.] ; отв. ред. Д. В. Петров ; Центр по изучению современной Японии. Японский фонд. - М. : [б.в.], 1994. - 240 с. - ISBN 5-85959-055-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ВА641730

Залізняк, Ганна Миколаївна.
Чинники національно-патріотичної орієнтації молоді Києва [Текст] / Г. М. Залізняк ; Київська міська держ. адміністрація. Управління у справах сім'ї та молоді, НДІ соціально-економічних проблем міста. - К. : НДІСЕП, 2003. - 84 с.: рис. - Бібліогр.: с. 81. - ISBN 966-7766-П-Х
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ВА646480


Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України [Текст] : аналіт.-інформ. матеріали / О. В. Бабак [та ін.] ; голова ред. кол. В. І. Довженко ; Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. - К. : [б.в.], 2003. - 191 с.: рис., табл. - ISBN 966-7902-36-6

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
6.
ВА647792

Тощенко, Жан Терентьевич.
Этнократия: история и современность (социологические очерки) [Текст] / Ж. Т. Тощенко ; Российский гос. гуманитарный ун-т. - М. : РОССПЭН, 2003. - 432 с. - ISBN 5-8243-0395-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
7.
ВА772314

Гула, Руслан Владимирович.
Армия. Война. Советский патриотизм (Украина. 1941-1945 гг.) [Текст] : монография / Руслан Гула. - Д. : Герда, 2013. - 275 с. - Бібліогр.: с. 251-272. - 300 прим. - ISBN 978-966-8856-72-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВА796717

Кримець, Людмила Володимирівна.
Аксіологічні аспекти патріотизму в контексті соціального управління [Текст] : монографія / Кримець Людмила Володимирівна, Пальчик Сергій Іванович. - Київ : [б. в.], 2013. - 249 с. - Бібліогр.: с. 227-247. - 300 прим. - ISBN 978-966-2505-04-7

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ВА799851

"Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей", науково-практична конференція (15 ; 2016 ; Київ).
Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей. XV науково-практична конференція [Текст] / ВНЗ "Нац. акад. упр.", НДІ праці і зайнятості населення, Суспіл.-наук. проект "Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я" (2001-2015) ; [редкол.: Єрохін С. А. та ін. ; упоряд. Привалко Т. В.]. - Київ : НАУ, 2016. - 186 с. - Бібліогр. в кінці ст. - 120 прим. - ISBN 978-966-8406-95-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського