Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Віртуальна довідка (229)Тематичний інтернет-навігатор (98)Наукова електронна бібліотека (479)Автореферати дисертацій (2250)Реферативна база даних (13798)Журнали та продовжувані видання (17973)
Пошуковий запит: (<.>U=Т3$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 58645
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40090

Клочко, Любов Степанівна.
Скіфський жіночий костюм [Текст] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Клочко Любов Степанівна ; АН України, Ін-т археології. - К., 1992. - 255 л. - Бібліогр.: л. 160-170.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС40146

Наседкина, Лариса Дмитриевна.
Социально-политическая, экономическая и культурная жизнь греческого населения Украины. 20-е - начало 30-х годов [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.02 / Наседкина Лариса Дмитриевна ; Акад. наук Украины, Ин-т истории Украины. - К., 1993. - 238 л. - Библиогр.:л.216-238

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС40163

Левчук, Костянтин Іванович.
Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) [Текст] : дис...канд.іст.наук: 07.00.01 / Левчук Костянтин Іванович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 190 л. - Библиогр.:л.177-190

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС40143

Москаленко, Василий Григорьевич.
Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.01 / Москаленко Василий Григорьевич ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1993. - 165 л. - Библиогр.:л.149-164

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС40057

Цвиркун, Александр Федорович.
Внешняя политика США в 1898-1914 гг. в оценке русской периодической печати [Текст] : дис.д-ра ист.наук: 07.00.03 / Цвиркун Александр Федорович ; Одесский ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1992. - 200 л. - Библиогр.:л.178-200

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС40168

Вавренюк, Руслан Станиславович.
Общественно-политическая деятельность декабриста Алексея Юшневского [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.03 / Вавренюк Руслан Станиславович ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1993. - 238 л. - Библиогр.:л.215-238

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС40296

Шевченко, Юрий Тарасович.
Положение палестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в 1967-1982гг.в документах и материалах ООН [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.03 / Шевченко Юрий Тарасович ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1992. - 161 л. - Библиогр.:л.150-161

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС40105

Ерыгин, Алексей Алексеевич.
Особенности формирования и деятельности студенческих общественно-политических объединений в условиях становления многопартийности в Украине [Текст] : дис.канд.филос.наук:09.00.11 / Ерыгин Алексей Алексеевич ; Украинская юридическая академия. - Х., 1992. - 149 л. - Библиогр.:л.137-149

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС40306

Горобець, Віктор Миколайович.
Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722-1727 [Текст] : дис...д-ра іст.наук:07.00.02 / Горобець Віктор Миколайович ; Акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1993. - 231 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС40388

Семенов, Виктор Алексеевич.
Осуществление национальной политики в Крыму в 1921-1925гг [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.02 / Семенов Виктор Алексеевич ; Симферопольский ун-т. Кафедра российской истории. - Симферополь, 1993. - 169 л. - Библиогр.:л.144-156

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС40386

Верменич, Ярослава Володимирівна.
Здійснення українізації у 20-30-х роках:політичні і культурні аспекти проблеми [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.01 / Верменич Ярослава Володимирівна ; Київський педагогічний ін-т іноземних мов. - К., 1993. - 189 ,14л. - Бібліогр.:л.І-ХІУ

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС40533

Мурзин, Вячеслав Юрьевич.
Происхождение и ранняя история скифов [Текст] : дис... д-ра ист. наук: 07.00.06 / Мурзин Вячеслав Юрьевич ; АН Украины, Ин-т археологии. - К., 1993. - 215 с. - Библиогр:с.173-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС40618

Рубель, Вадим Анатолійович.
Політико-історичні концепції середньовічної Японії ХІІІ-першої половини ХІУ ст [Текст] : дис...д-ра іст.наук:07.00.03 / Рубель Вадим Анатолійович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 178 л. - Библиогр.:л.157-168

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС40519

Ковальов, Володимир Іванович.
Вплив ідеї і досвіду Словацького національного повстання на перетворення у Чехословаччині у період національно-демократичної революції [Текст] : дис...канд.іст. наук:07.00.03 / Ковальов Володимир Іванович ; ХДУ. - Х., 1993. - 264 с. - с.211-245

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС40887

Масненко, Віталій Васильович.
Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.02 / Масненко Віталій Васильович ; КПІІМ. - К., 1993. - 239 л. - Бібліогр.:л.206

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС41613

Некрасова, Оксана Валентинівна.
Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні:(досвід та уроки 80-х років) [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна ; КПІ. - К., 1993. - 186 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС41096

Матях, Валентина Миколаївна.
Проблеми історії України ХYІ-XYІІІ ст. у висвітленні журналу "Киевская старина" [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.09 / Матях Валентина Миколаївна ; Акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 1993. - 248 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС41144

Нестеренко, Людмила Алексеевна.
Реформация и политическая борьба во Франции накануне и в первый период гражданских войн (1559-1572 гг.) [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.03 / Нестеренко Людмила Алексеевна ; Запорожский ун-т. - Запорожье, 1993. - 273 с. - с.241-261

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС41439

Корніµвський, Олександр Анатолійович.
Молодіжний рух в новітній історії України:(друга половина 80-х - початок 90-х років) [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.02 / Корніµвський Олександр Анатолійович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 227 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС41442

Кротюк, Світлана Федорівна.
Культурні зв'язки України і Веймарської Німеччини:(1921-1932рр.) [Текст] : дис...канд.іст.наук:07.00.03 / Кротюк Світлана Федорівна ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1993. - 187 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського