Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (70)
Пошуковий запит: (<.>U=Т3(4УКР)0-7 я73$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 183
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
В340963/1

Дьоміна, Лідія Михайлівна
Історія і теорія світової і вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Дьоміна, О. М. Повзло ; Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. держ. техн. ін-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / Запорізький державний технічний інститут, Інститут змісту і методів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 168 с. - ISBN 5-7763-2499-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ВА557939


Культура українського народу [Текст] : навч. посібник для студ. гуманіт. фак. вищих навч. закладів / В. М. Русанівський [и др.]. - К. : Либідь, 1994. - 268 с. - ISBN 5-325-00471-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
3.
Р79794


Українська та зарубіжна культура [Текст] : програма курсу для вищих навч. закладів / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; уклад. С. М. Клапчук [та ін.]. - К. : [б.в.], 1996. - 35 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
Р82387


Методичні вказівки з української та зарубіжної культури для студентів ІІІ курсу [Текст] : українська культура між Сходом та Заходом / Одеський гідрометеорологічний ін-т ; уклад. Н. І. Бадьора. - О. : [б.в.], 1997. - 14 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
5.
Р86512

Шитюк, Микола Миколайович.
Реферат з історії української і зарубіжної культури [Текст] : метод. посібник з історії української і зарубіжної культури / М. М. Шитюк. - К. : Гілея, 1996. - 29 с.

Рубрики:
  

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
6.
ВА581129

Лобас, Володимир Хомич.
Українська і зарубіжна культура [Текст] : курс лекцій для студ. техн. вузів / В. Х. Лобас, Ю. Г. Легенький ; Державна академія легкої промисловості. - К. : [б.в.], 1997. - 270 с. - ISBN 5-7763-9070-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
В342356/Ч. 3

Абрамович, Семен Дмитриевич
Русская и зарубежная культура [Текст] : учеб. пособие / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чикарькова. - Черновцы : Черновицкий гос. ун-т им. Юрия Федьковича, 1999 .
Ч. 3 : Культура Украины. - [Б. м.] : [б.и.], 1999. - 52 с. - ISBN 966-568-103-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
В342405/Ч. 2

Основи художньої культури [Текст] : навч. посібник для студ. гуманіт. ф-тів вузів / ред. В. О. Лозовий, Л. В. Анучина. - Х. : Основа, 1997 . - ISBN 5-7768-0244-Х.
Ч. 2 : Теорія та історія української художньої культури. - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 443 с. - ISBN 5-7768-0246-6

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
Р90095


Програма навчальної дисципліни "Українська та зарубіжна культура" [Текст] / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. Л. В. Анучина [та ін.]. - Х. : [б.в.], 2001. - 17 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
10.
Р82464


Вступ до курсу "Історія світової та вітчизняної культури" [Текст] : матеріали до лекції / Український транспортний ун-т ; уклад. Г. І. Гержод. - К. : [б.в.], 1997. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
Р83420


Украинская и зарубежная культура [Текст] : метод. рекомендации по изучению курса для иностр. студ. / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. А. М. Воробьев [и др.]. - К. : [б.в.], 1998. - 44 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
12.
Р88822


Програма вивчення дисципліни "Українська та зарубіжна культура" [Текст] / підгот. В. А. Бокань ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - К. : [б.в.], 1999. - 27 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
13.
Р87970


Українська і зарубіжна культура [Текст] : робочий зошит студента / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова ; уклад. О. Л. Шевнюк. - К. : [б.в.], 2000. - 36 с. - ISBN 966-7584-34-8

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
14.
ВА596941


Українська і зарубіжна культура [Текст] : конспект лекцій / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова ; уклад. О. Л. Шевнюк. - К. : [б.в.], 2000. - 52 с. - ISBN 966-7584-33-X

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
В342910/Ч. 1

Фартушний, Анатолій Андрійович
Українська культура [Текст] / А. А. Фартушний. - Л. : Державний ун-т "Львівська політехніка". Кафедра філософії та культурології, 1999 .
Ч. 1 : Культура передісторичної доби ; Культура Київської доби ; Культура Галицько-Волинської держави ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1999. - 112 с.: іл. - (Серія публікацій "Українська національна ідея" ; публ. 5). - ISBN 966-553-061-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ВС33753

Шейко, Василь Миколайович.
Історія української художньої культури [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. мистецтва і культури / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; Харківська держ. академія культури. - Х. : ХДАК, 1999. - 194 с.: іл. - ISBN 966-7352-26-9
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА595693

Колісник, Олександр Володимирович.
Особливості втілення української ментальності в духовному просторі національної культури [Текст] / О. В. Колісник. - К. : Науковий світ, 2000. - 57 с. - Бібліогр.: с. 51-56. - ISBN 966-7722-20-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ВА596267


Українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М. М. Закович [та ін.] ; ред. М. М. Закович. - К. : Знання, 2000. - 622 с. - (Вища освіта XXI століття). - Бібліогр.: с.609. - ISBN 966-7293-97-1
Авт. на тит. л. не зазнач.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд


      
19.
ВА601112

Лобас, Володимир Хомич.
Українська і зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти / В. Х. Лобас ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 221 с. - ISBN 966-608-038-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
Р89020


Методичні вказівки до виконання контрольных робіт з курсу "Українська та зарубіжна культура" для студентів заочної форми навчання [Текст] / Черкаський інженерно- технологічний ін-т ; уклад. В. Т. Шпак [та ін.]. - Черкаси : ЧІТІ, 2000. - 48 с. - (Бібліотечка студента-заочника). - Альтернативна назва : Українська та зарубіжна культура: Методичні поради студентам- заочникам

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського