Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (15)Реферативна база даних (71)Журнали та продовжувані видання (134)
Пошуковий запит: (<.>U=Х819(4УКР)128$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 141
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС86124

Марченко, Вікторія Валеріївна.
Науково-методичні засади формування нових механізмів державного управління у сфері послуг [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Марченко Вікторія Валеріївна ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 241 арк.: рис. - арк. 210-220

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС89150

Алексєєв, Валерій Марленович.
Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Алексєєв Валерій Марленович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2005. - 206 арк. - арк. 170-191

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС89155

Хіврич, Юрій Єгорович.
Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства) [Текст] : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Хіврич Юрій Єгорович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 239 арк.+ дод. - арк. 195-207

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС90420

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 246 арк. - арк. 186-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС107612

Глух, Марина Василівна.
Правові основи фінансування комунального господарства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Глух Марина Василівна ; Київський міжнародний ун-т. - К., 2008. - 213 арк. - арк. 186-213

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС106498

Кравчук, Олексій Олегович.
Адміністративно-правове регулювання комунального управління [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Кравчук Олексій Олегович ; Національний транспортний ун-т. - К., 2008. - 254 арк. - арк. 229-254

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС107331

Ільїна, Наталія Леонідівна.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ільїна Наталія Леонідівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 206 арк. - арк. 178-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС98886

Чеховська, Ірина Василівна.
Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Чеховська Ірина Василівна ; Державна податкова адміністрація України, Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 267 арк. - арк. 198-221

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС100153

Пряхін, Євген Васильович.
Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Пряхін Євген Васильович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2007. - 221 арк. - арк. 187-208

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
РА337741

Хіврич, Юрій Єгорович.
Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства) [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Хіврич Юрій Єгорович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА339786

Марченко, Вікторія Валеріївна.
Науково-методичні засади формування нових механізмів державного управління у сфері послуг [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Марченко Вікторія Валеріївна ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2004. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
РА340285

Алексєєв, Валерій Марленович.
Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Алексєєв Валерій Марленович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2005. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
РА349475

Чикаренко, Ірина Аркадіївна.
Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Чикаренко Ірина Аркадіївна ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. - Д., 2007. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
РА350322

Пряхін, Євген Васильович.
Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Пряхін Євген Васильович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2007. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
РА346609

Чеховська, Ірина Василівна.
Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Чеховська Ірина Василівна ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
РА347275

Корнійчук, Сергій Володимирович.
Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Корнійчук Сергій Володимирович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2005. - 21 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
РА359788

Ільїна, Наталія Леонідівна.
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Ільїна Наталія Леонідівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2008. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
РА363217

Буханевич, Олександр Миколайович.
Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Буханевич Олександр Миколайович ; Національний ун-т біоресурсів та природокористування України. - К., 2009. - 23 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА365207

Пушкарьова, Наталія Олександрівна.
Теоретико-методичні засади державного управління соціально-економічним розвитком малих міст у сучасних умовах [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Пушкарьова Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с. : рис.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА367071

Логвиненко, Володимир Іванович.
Механізми державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господарства в регіоні [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Логвиненко Володимир Іванович ; Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2009. - 40 с.: рис.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського