Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (4)Реферативна база даних (16)
Пошуковий запит: (<.>U=Х881.9(4УКР)025.2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 20
Представлено документи з 1 до 20

      
1.
ДС94641

Кулик, Людмила Миколаївна.
Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кулик Людмила Миколаївна ; Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2006. - 226 арк. - арк. 182-210

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС70873

Аленин, Юрий Павлович.
Теоретические и практические основы раскрытия и расследования очагов преступлений [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Аленин Юрий Павлович ; Юридический ин-т Одесского гос. ун-та им. И.И.Мечникова. - О., 1996. - 453 л. - Библиогр.:л.419-453

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС72684

Короленко, Микола Павлович.
Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Короленко Микола Павлович ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2002. - 203 арк. - арк. 190-203

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА344511

Кулик, Людмила Миколаївна.
Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Кулик Людмила Миколаївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
РА365578

Гребенюк, Максим Олександрович.
Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Гребенюк Максим Олександрович ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2009. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
6.
РА318354

Короленко, Микола Павлович.
Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Короленко Микола Павлович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2002. - 20 с.
Помилка в назві "оставинах"

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
РА296322

Аленін, Юрій Павлович.
Теоретичні та практичні основи розкриття і розслідування осередків злочинів [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Аленін Юрій Павлович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1997. - 48 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ВА649630

Кучер, Володимир Іванович.
Кримінально-правові проблеми вчинення злочинів способом особливо жорстокого поводження [Текст] / В. І. Кучер ; заг. ред. В. К. Матвійчук ; Вищий навчальний заклад "Національна академія управління". - К. : Азимут-Україна, 2004. - 119 с. - Бібліогр.: с. 113-119. - ISBN 966-8405-07-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Національна юридична бібліотека


      
9.
ВА733670

Кривоченко, Лариса Миколаївна.
Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України [Текст] : монографія / Л. М. Кривоченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 119 с. : табл. - Бібліогр.: с. 115-119. - 500 прим. - ISBN 978-966-667-411-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
10.
ДС116498

Гребенюк, Максим Олександрович.
Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Гребенюк Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 201 арк. - Бібліогр.: арк. 183-201.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
РА377881

Федорчук, Іванна Миколаївна.
Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Федорчук Іванна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 16 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
12.
РА383384

Устрицька, Наталія Ігорівна.
Кваліфікація повторності злочинів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Устрицька Наталія Ігорівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
13.
ДС124313

Федорчук, Іванна Миколаївна.
Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним правом України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Федорчук Іванна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 219 арк. - Бібліогр.: арк. 195-219.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС126952

Устрицька, Наталія Ігорівна.
Кваліфікація повторності злочинів [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Устрицька Наталія Ігорівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 209 арк. - Бібліогр.: арк. 189-209.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ВА753531

Михайлов, Віталій Євгенійович.
Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обумовленість та склад злочину [Текст] : монографія / В. Є. Михайлов ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 247 с. - Бібліогр.: с. 227-245. - 300 прим. - ISBN 978-966-458-295-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека
Відділ обмінно-резервних фондів


      
16.
РА399437

Лемеха, Ростислав Ігорович.
Тяжкі наслідки як наскрізне кримінально-правове поняття [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лемеха Ростислав Ігорович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2013. - 18 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ВА767068

Устрицька, Наталія Ігорівна.
Кваліфікація повторності злочинів [Текст] : монографія / Наталія Устрицька ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛДУВС, 2013. - 215 с. - Бібліогр.: с. 198-215. - 300 прим. - ISBN 978-617-511-136-9

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Національна юридична бібліотека


      
18.
РА403598

Лемішко, Юлія Юріївна.
Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лемішко Юлія Юріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2013. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
РА414218

Колос, Ольга Валеріївна.
Повторність злочинів за Кримінальним кодексом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
РА417389

Громко, Володимир Ярославович.
Вчинення злочину службовою особою як обставина, що обтяжує відповідальність за кримінальним правом України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Громко Володимир Ярославович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2015. - 19 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського