Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (3)Реферативна база даних (6)
Пошуковий запит: (<.>U=Х939.2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16

      
1.
ДС93496

Переверзєва, Ольга Сергіївна.
Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Переверзєва Ольга Сергіївна ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К., 2006. - 173 арк. - арк. 160-173

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА343824

Переверзєва, Ольга Сергіївна.
Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Переверзєва Ольга Сергіївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
РА367600

Гіренко, Олександр Тимофійович.
Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гіренко Олександр Тимофійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
4.
РА361650

Корнійчук, Євген Володимирович.
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Корнійчук Євген Володимирович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008. - 18 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
АО257993

Ушаков, Николай Александрович.
Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности [Текст] / Н. А. Ушаков ; РАН, Институт государства и права. - М. : Наука, 1993. - 238 с. - ISBN 5-02-013217-9

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
Р84110

Фединяк, Лариса Степанівна.
Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників [Текст] / Л. С. Фединяк ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Л. : Світ, 1998. - 24 с. - ISBN 5-7773-0924-0

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ВА724671

Корнійчук, Євген Володимирович.
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві [Текст] : моногр. / Є. В. Корнійчук ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф, чл.-кор. АПрН України, засл. діяча науки і техніки України В. Н. Денисова. - О. : Фенікс, 2010. - 232 с. - Бібліогр.: с. 149-164 . - 500 прим. - ISBN 978-966-438-239-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС112207

Гіренко, Олександр Тимофійович.
Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гіренко Олександр Тимофійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 219 арк. - Бібліогр.: арк. 189-219.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС125980

Корнійчук, Євген Володимирович.
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Корнійчук Євген Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2008. - 213 арк. - Бібліогр.: арк. 184-201.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
Онищенко О. С. ВА1044

Белоглавек, Александр И.
Эксперты в международных условиях (в гражданских и уголовных судебных процессах, арбитражных и инвестиционных разбирательствах) [Текст] : [пер. с чеш.] / Александр И. Белоглавек, Рената Хотова. - К. : Таксон, 2011. - XXVIII, 475 с. - Бібліогр.: с. 408-434. - ISBN 978-966-7128-80-7 (рус.). - ISBN 978-80-7400-395-0 (чеш.)

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
A/58/Supp.22

ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия (58 ; 2003 ; Нью-Йорк)

Официальные отчеты [Текст]. - Нью-Йорк : ООН, 2003- .
Доп. 22 : Доклад Специального комитета по юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности : 24-28 февраля 2003 г. - 2003. - ііі, 16 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
12.
A/59/Supp.22

ООН. Генеральная Ассамблея. Сессия (59 ; 2004 ; Нью-Йорк)

Официальные отчеты [Текст]. - Нью-Йорк : ООН, 2004- .
Доп. 22 : Доклад Специального комитета по юрисдикционным иммунитетам государств и их собственности : 1-5 марта 2004 г. - 2004. - ііі, 26 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
13.
A/57/Supp.22

UN. General Assembly. Session (57 ; 2002 ; New York)

Official Records [Text]. - New York : UN, 2002- .
Supp. 22 : Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property : 4-15 February 2002. - 2002. - iii, 13 p.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
14.
A/58/Supp.22

UN. General Assembly. Session (58 ; 2003 ; New York)

Official Records [Text]. - New York : UN, 2003- .
Supp. 22 : Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property : 24-28 February 2003. - 2003. - iii, 15 p.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
15.
A/59/Supp.22

UN. General Assembly. Session (59 ; 2004 ; New York)

Official Records [Text]. - New York : UN, 2004- .
Supp. 22 : Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Immunities of States and Their Property : 1-5 March 2004. - 2004. - iii, 24 p.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
16.
UNCTAD/ITE/IIT/30


Урегулирование споров: инвестор - государство [Текст] / ЮНКТАД. - Нью-Йорк ; Женева : ООН, 2003. - viii, 123 с. - (Серия документов ЮНКТАД по проблематике международных инвестиционных соглашений)

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського