Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (16)Реферативна база даних (332)Журнали та продовжувані видання (544)
Пошуковий запит: (<.>U=Ч30 я43$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 763
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ВА723998


Наука и образование [Текст] : сб. тр. междунар. наук. конф., 12-22 февраля 2010 г., г. Коломбо, Шри-Ланка = Science and Education : proceeding of International conference, February 12-22, 2010 Colombo, Sri Lanka / Нац. Совет Украины по машиноведению (Укр. нац. комитет IFToMM) ; редкол.: Калда Г. С. [и др.]. - Хмельницкий : [б. в.], 2010. - 183 с. : рис. - На рус., укр., англ. языках. - Библиогр. в конце ст. - 110 прим. - ISBN 978-966-330-082-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
С9962/Ч. 1

"Педагогический процесс в условиях перехода к новому состоянию общества", науч.-практ. межвуз. конф. (3 ; 1994).

"Педагогический процесс в условиях перехода к новому состоянию общества", 3-я научно-практическая межвузовская конференция, 29 ноября 1994 г. [Текст] : тезисы докладов / Биробиджанский гос. педагогический ин-т. - Биробиджан, 1995 .
Ч. 1 / ред. М. М. Рябий. - 1995. - 90 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
С9963/Ч. 2

Процессуальный и содержательный аспекты образования [Текст] : материалы 4-ой научно-практической межвузовской региональной конференции, 15 декабря 1995 г. / Биробиджанский гос. педагогический ин-т. - Биробиджан, 1995 .
Ч. 2 / ред. Рябий М. М. - 1995. - 52 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
4.
В340177/Вип. 1

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу (1994)

Всеукраїнська науково- практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально- виховних закладів нового типу, 2-4 лютого 1994 року [Текст] : тези доповідей та виступів / ред. О. Г. Мороз [та ін.] ; АПН України. ІСДО України, Фонд-центр Evoluta. - К. : ІСДО, 1994 .
Вип. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1994. - 312 с. - ISBN 5-8238-0269-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія:    
5.
В340177/Вип. 2

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів нового типу (1994).

Всеукраїнська науково- практична конференція з проблем роботи середніх загальноосвітніх навчально- виховних закладів нового типу, 2-4 лютого 1994 року [Текст] : тези доповідей та виступів / ред. О. Г. Мороз [та ін.] ; АПН України. ІСДО України, Фонд-центр Evoluta. - К. : ІСДО, 1994 .
Вип. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1994. - 302 с. - ISBN 5-8238-0273-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
6.
В340414/Ч. 2

"Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти", всеукраїнська науково-практична конференція (1994 ; Київ).

Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти [Текст] : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф..., 24-25 листопада 1994 р. / відп. ред. М. І. Дробноход [та ін.] ; Український ін-т підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. - К., 1995 .
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 178 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
7.
В340422/Ч. 1

"Початкова освіта - шляхи розвитку", конференція (1995 ; Запоріжжя).

Матеріали конференції "Початкова освіта - шляхи розвитку", 10-12 квітня 1995 р. [Текст] / ред. Д. Секиринський [та ін.] ; АПН України, Науково-методичний центр управління народної освіти Запорізького міськвиконкому. - Запоріжжя, 1995 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 154 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
В340531/Т. 1, кн. 2

Чернівецький ун-т ім. Юрія Федьковича. Наукова конференція викладачів, співробітників та студентів, присвячена 120-річчю заснування.

Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету, 4-6 травня 1995 р. [Текст] / ред. М. В. Ткач [та ін.]. - Чернівці : Рута, 1995 .
Т. 1, кн. 2 : Гуманітарні науки. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - с. 121-251

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
В340672/Вып. 2

Декада науки: Материалы 57-й науч. конф. Саратовского гос. техн. ун-та (12-19 апреля 1994 г.) [Текст] / Саратовский гос. технический ун-т, Гуманитарный научный центр. - Саратов, 1994 .
Вып. 2 / ред. Г. В. Лобачева. - [Б. м.] : [б.в.], 1994. - 118 с. - ISBN 5-7433-0023-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
В340681/Т. 2

"Роль вузів у вирішенні проблеми безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної)", Міжнар. наук.-метод. конф. (1995 ; Харків).

Матеріали Міжнародної науково- методичної конференції "Роль вузів у вирішені проблем безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної), 16-20 травня 1995 р. [Текст] / ІСДО, Харківський державний політехнічний університет. - К., 1995 .
Т. 2 : Проблеми гуманізації, гуманітаризації та екологізації освіти і виховання. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 296 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
В340681/Т. 3

"Роль вузів у вирішенні проблеми безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної)", Міжнар. наук.-метод. конф. (1995 ; Харків).

Матеріали Міжнародної науково- методичної конференції "Роль вузів у вирішені проблем безперервної освіти та виховання особистості (від шкільної до післядипломної), 16-20 травня 1995 р. [Текст] / ІСДО, Харківський державний політехнічний університет. - К., 1995 .
Т. 3 : Активізація студентів - засіб формування позитивних мотивів навчання. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 264 с. - ISBN 5-7763-9610-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ВА558840


Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів [Текст] : матеріали XVII наук.-метод. конф.,Харків, 23-24 березня 1993 року / Харківський інженерно-педагогічний ін-т. - Х. : [б.в.], 1993. - 196 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
Категорія:    
13.
ВА562161


Актуальні проблеми розвитку творчих можливостей учнів [Текст] : тези доп. Всеукр. наук. конф., 18-20 жовтня 1994 р. / Український педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова ; відп. ред. С. Сисоєва. - К. : [б.в.], 1994. - 226 с. - ISBN 5-7763-2571-4

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
14.
ВА561875


Повышение эффективности учебно-воспитательной работы в средней школе [Текст] : межвуз. сб. науч. тр. / Рязанский педагогический ин-т им. С.А.Есенина ; отв. ред. М. И. Денисова. - Рязань : [б.в.], 1992. - 184 с. - ISBN 5-88006-006-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
15.
ВА562957


Проблеми розвитку сучасної освіти [Текст] : зб. статей та розробок / укл. Г. О. Балл [та ін.]. - Запоріжжя : [б.в.], 1994. - 282 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ВА565406


Школа життєтворчості особистості [Текст] : науково-метод. зб. / ІСДО ; гол.ред. В. М. Доній [та ін.]. - К. : [б.в.], 1995. - 480 с. - ISBN 5-7763-9536-4

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
В341277/Кн. 1

Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 28-31 жовтня 1996 р.: У 6. кн. / упоряд. В. С. Филипчук ; АПН України, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1996 .
Кн. 1 : Пленарні доповіді ; Методологічні основи неперервної освіти ; . - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 152 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
В341277/Кн. 6

Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 28-31 жовтня 1996 р.: У 6. кн. / упоряд. В. С. Филипчук ; АПН України, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1996 .
Кн. 6 : Проблеми сучасної конфліктології. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 112 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
19.
В341277/Ч. 2

Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 28-31 жовтня 1996 р.: У 6. кн. / упоряд. В. С. Филипчук ; АПН України, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1996 .
Ч. 2 : Історико-педагогічні аспекти неперервної освіти. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 183 с

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
Категорія:    
20.
В341277/Ч. 3

Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми [Текст] : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 28-31 жовтня 1996 р.: У 6. кн. / упоряд. В. С. Филипчук ; АПН України, Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1996 .
Ч. 3 : Шляхи забезпечення наступності в системі: сімейне,дошкільне виховання, середня загальна, професійно- технічна та вища освіта. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 335 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського