Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (2)Реферативна база даних (10)
Пошуковий запит: (<.>U=Ч481.352.26$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9

      
1.
ДС101760

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 217 арк. - арк. 197-217

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
РА354181

Дьоміна, Оксана Сергіївна.
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Дьоміна Оксана Сергіївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2007. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ВС47324

Джуліман, Енвер.
Навчання молоді правам людини [Текст] : посіб. для організаторів освітніх заходів з прав людини для молоді / Е. Джуліман, Л. Юрт ; адапт., ред. та доп. укр. мовою С. Буров, К. Рєуцький. - Х. : Права людини, 2009. - 156 с. - Бібліогр.: с. 154-155. - ISBN 978-966-8919-61-9
На обкл. авт. не зазнач.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
РА385738

Осташова, Валерія Олександрівна.
Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Осташова Валерія Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд
Національна юридична бібліотека


      
5.
ДС127821

Осташова, Валерія Олександрівна.
Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Осташова Валерія Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 237 арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 211-237.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
РА404323

Попадич, Олена Олександрівна.
Педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців комп'ютерної галузі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Попадич Олена Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2013. - 20 с. : табл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ООН/518.1


Преподавание и изучение прав человека [Текст] : пособие для учебных заведений по общественной деятельности и социальной профессии / ООН, Центр по правам человека, Международная Федерация общественных деятелей, Международная Ассоциация учебных заведений по социальной деятельности. - Нью-Йорк : ООН, 1992. - 150 с.
Всемирная кампания за права человека

Рубрики:
Видання зберігається у :
Зал публікацій ООН


      
8.
РА431125

Соколова, Світлана Вікторівна.
Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Соколова Світлана Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
РА437599

Галущак, Ірина Євгенівна.
Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Галущак Ірина Євгенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2019. - 40 с. : табл.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського