Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (13)Автореферати дисертацій (23)Реферативна база даних (120)Журнали та продовжувані видання (4)
Пошуковий запит: (<.>U=Ш141.14-671$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 227
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС42492

Ліпкевич, Ігор Григорович.
Рибальська лексика в українських говірках Нижньої Наддніпрянщини [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.02 / Ліпкевич Ігор Григорович ; Запорізький ун-т. - Запоріжжя, 1993. - 246 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС50840

Грица, Таміла Георгіївна.
Фразеологія говорів Гуляйпільського району Запорізької області [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Грица Таміла Георгіївна ; Харківський держ. ун-т. - Х., 1996. - 181 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :      
3.
ДС41057

Мартинова, Ганна Іванівна.
Подільсько-середньонаддніпрянська діалектна межа (за даними побутової лексики Правобережної Черкащини) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.02 / Мартинова Ганна Іванівна ; АН України, Ін-т укр. мови. - К., 1993. - 485 л. - Бібліогр.:л.242-257

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС81461

Мартинова, Ганна Іванівна.
Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Мартинова Ганна Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2004. - 545 арк. - арк. 394-431

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС81968

Омельковець, Руслана Степанівна.
Номінація лікарський рослин в українському західнополіському говорі [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Омельковець Руслана Степанівна ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2004. - 480 арк. - арк. 181-212

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС85740

Плетнєва, Ольга Леонідівна.
Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Плетнєва Ольга Леонідівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004. - 232 арк. - арк. 214-232

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС94850

Дворянкін, Віктор Олександрович.
Номінативні процеси в українських східностепових говірках [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Дворянкін Віктор Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2006. - 369 арк.: карт. - арк. 179-204

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС95196

Глуховцева, Катерина Дмитрівна.
Динаміка українських східнослобожанських говірок [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Глуховцева Катерина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2006. - 410 арк.+ арк. 411-569 дод.: карт. - арк. 369-410
Дві кн. одиниці

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС90146

Аркушин, Григорій Львович.
Іменний словотвір західнополіського говору [Текст] : дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Аркушин Григорій Львович ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2004. - 540 арк.+ 366арк. дод. - арк. 455-540
Дві кн. одиниці

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС50313

Брошняк (Пискач), Ольга Дмитрівна.
Прислівники в українських говорах Закарпаття [Текст] : дис. ... / Брошняк (Пискач) Ольга Дмитрівна ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 1996. - 294 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС63184

Рябець, Людмила Віталіївна.
Словозміна іменника в говірках центральнополісько- середньонаддніпрянської суміжності [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Рябець Людмила Віталіївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1999. - 176 л. - л. 137-157

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС57332

Зінченко, Ірина Василівна.
Назви вишивальних технік у гуцульських і суміжних з ними говірках [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Зінченко Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1997. - 326 л. - л. 163-185

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС70196

Громко, Тетяна Василівна.
Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Громко Тетяна Василівна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2000. - 194 арк. - арк. 151-168

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС104105

Хібеба, Наталія Василівна.
Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Хібеба Наталія Василівна ; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича. - Л., 2007. - 403 арк. - арк. 367-403

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС107165

Скорофатова, Анна Олександрівна.
Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Скорофатова Анна Олександрівна ; Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2008. - 207 арк.+ арк. 208-619 (дод.). - арк. 181-207
Дві кн. одиниці

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС54318

Філак, Ірина Ярославівна.
Ентомологічна лексика українських говорів району Карпат [Текст] : дис... канд. філол. наук. / Філак Ірина Ярославівна ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 1996. - 191 с.
Номер специальности не указан.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС57892

Бігусяк, Михайло Васильович.
Лексика традиційних сімейних обрядів у гуцульському говорі [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Бігусяк Михайло Васильович ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 1997. - 208 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС52536

Скопненко, Олександр Іванович.
Генеза Берестейсько-пинських говірок [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 ; 10.02.03 / Скопненко Олександр Іванович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. - К., 1997. - 226 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС50538

Миголинець, Ольга Федорівна.
Ботанічна лексика українських говорів Закарпатської області [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Миголинець Ольга Федорівна ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород, 1996. - 234 с. + додат.313с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС61498

Лєснова, Валентина Володимирівна.
Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Лєснова Валентина Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 1999. - 520 л. - л. 143-167

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського