Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (679)Автореферати дисертацій (1881)Реферативна база даних (9291)Журнали та продовжувані видання (8859)
Пошуковий запит: (<.>U=Ш5$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 28378
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС40257

Агаева, Татьяна Ивановна.
Гоголевский миф о Петербурге в контексте русской литературы 30-40-х гг.ХІХ века [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.01.01 / Агаева Татьяна Ивановна ; Харьковский педагогический ин-т им. Г.С.Сковороды. - Х., 1993. - 198 л. - Библиогр.:л.176-198

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС40230

Мишуков, Олег Васильевич.
Жанры декабристской мемуаристики [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.01.01 / Мишуков Олег Васильевич ; Херсонский гос. педагогический ин-т. - Херсон, 1993. - 406 л. - Библиогр.:л.344-406

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС40526

Марко, Василий Петрович.
Художественная концепция человека и стиль:закономерности взаимодействия (на материале современной украинской прозы) [Текст] : дис...д-ра филол.наук:10.01.02;10.01.08 / Марко Василий Петрович ; Киевский ун-т им. Т.Шевченко. - К., 1991. - 303 с. - Библиогр.отсутствует

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС40432

Ковальчук, Олександр Герасимович.
Еволюція роману в контексті стильового розвитку української повоєнної прози 40-70-х рр [Текст] : дис...д-ра філол.наук:10.01.02 / Ковальчук Олександр Герасимович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1992. - 308 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС40765

Маслюк, Надія Матвіївна.
Художньо-стилістична роль колориту в романах епічного циклу Еміля Золя "Ругон-Маккари" [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.05 / Маслюк Надія Матвіївна ; КДПІІМ. - К., 1993. - 182 с. - Бібліогр:с.161-182

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС40771

Кондратишин, Ігор Миронович.
Віршова інтонація в оригіналі та перекладі:(на матеріалі поезій Т.Шевченка та їх англомовних перекладів) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.02.19 / Кондратишин Ігор Миронович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 262 с. - Бібліогр:с.241-262

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС40757

Назаренко, Вадим Юрьевич.
Проблема автора и авторской позиции в романе М.А.Шолохова "Поднятая целина" [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.01.01 / Назаренко Вадим Юрьевич ; ХГПИ им. Г.С.Сковороды. - Х., 1993. - 173 с. - Библиогр:с.161-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС41430

Морозов, Павел Анатольевич.
Структура, семантика и функции сравнений в художественном тексте: (на материале литературных произведений В.М.Шукшина) [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.02.01 / Морозов Павел Анатольевич ; Прикарпатский ун-т им. В.С.Стефаника. - Ивано-Франковск, 1993. - 175 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС41246

Калашник, Володимир Семенович.
Українська поетична фразеологія і афористика поетичної мови пожовтневого періоду:Семантико-типологічний аспект? [Текст] : дис...д-ра філол.наук:10.02.02 / Калашник Володимир Семенович ; ХДУ. - Х., 1992. - 293 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС48279

Сидоренко, Сергей Иванович.
Системная характеристика сложного предложения в произведениях Дж.Чосера [Текст] : дис...канд. филол. наук: 10.02.04 / Сидоренко Сергей Иванович ; Санкт-Петербургский ун-т. - СПб., 1993. - 209 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС41561

Вечірко, Оксана Леонідівна.
Психологія характерів у прозі М.Хвильового і Б.Пільняка [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / Вечірко Оксана Леонідівна ; Одеський ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1993. - 158 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС41929

Костюк, Галина Миколаївна.
Українська балада 20-80-х рр.ХХ ст. (еволюція жанру) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / Костюк Галина Миколаївна ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1993. - 178 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС41997

Гуменна, Віра Юріївна.
І.Я.Франко - дитячий письменник: теоретик і практик [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.08;10.01.02 / Гуменна Віра Юріївна ; Херсонський педагогічний ін-т ім. Н.К.Крупської. - Херсон, 1993. - 157 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС42815

Михайлин, Ігор Леонідович.
Внутрішньожанрова типологія та еволюція трагедії в українській драматургії(1917-1978років) [Текст] : дис...д-ра филол.наук:10.01.02 / Михайлин Ігор Леонідович ; Харківський ун-т. - К., 1993. - 514 л.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС43602

Сорока, Петро Іванович.
Жанрова різноманітність сатиричної мініатюри в новітній українській літературі (1940-90-ті) роки [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / Сорока Петро Іванович ; Тернопільський педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1994. - 176 л. - л.156-176

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС44992

Нагачевская, Светлана Анатольевна.
Ономастика А.А.Ахматовой : генезис,функции,текстообразование [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.02.01 / Нагачевская Светлана Анатольевна ; Одесский ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 1994. - 203 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС44935

Белоусова, Людмила Сергеевна.
Лингвостилистический анализ новеллистической прозы А.П.Чехова (в аспекте стилистики индивидуально-художественной речи) [Текст] : дис...канд.филол.наук:10.02.01 / Белоусова Людмила Сергеевна ; Одесский педагогический ин-т им. К.Д.Ушинского. - О., 1994. - 176 л. - л.:158-176

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС45434

Пахаренко, Василь Іванович.
Художні альтернативи концепції соціалістичного реалізму в українській літературі 20-х років (на матеріалі сільської теми) [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / Пахаренко Василь Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1994. - 232 л. - л.:227-232

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС45537

Бедрик, Юрій Іванович.
Поетична спадщина Василя Стуса.Проблеми генезису і текстології [Текст] : дис...канд.філол.наук:10.01.02 / Бедрик Юрій Іванович ; АН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1994. - 188 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС47169

Дудников, Николай Алексеевич.
Проблематика и поэтика драматургии А.Платонова 1930-х годов [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.01 / Дудников Николай Алексеевич ; Криворожский педагогический ин-т. - Кривой Рог, 1995. - 169 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського