Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Наукова електронна бібліотека (19)Автореферати дисертацій (80)Реферативна база даних (512)Журнали та продовжувані видання (238)
Пошуковий запит: (<.>U=Ю959.18$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 976
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ДС56536

Журавель, Владимир Иванович.
Обоснование оптимизации моделей системы управления и управленческой деятельности в здравоохранении (на примере крупного города, областного и районного центров) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.00.33 / Журавель Владимир Иванович ; Киевский гос. ин-т усовершенствования врачей. - К., 1994. - 560 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
2.
ДС81145

Чорноусенко, Надія Сергіївна.
Розвиток креативності військових керівників в управлінському спілкуванні [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Чорноусенко Надія Сергіївна ; Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельницький, 2004. - 239 арк. - арк. 169-189

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
3.
ДС81390

Кулик, Світлана Миколаївна.
Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Кулик Світлана Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - 234 арк. - Бібліогр.: арк. 187-209

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
4.
ДС82020

Баранова, Світлана Вячеславівна.
Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб'єктів управління [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Баранова Світлана Вячеславівна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2004. - 219 арк.: рис. - арк. 169-184

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
5.
ДС82863

Кохан, Володимир Григорович.
Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Кохан Володимир Григорович ; Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2003. - 190 арк. - арк. 152-167

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
6.
ДС83115

Кот, Галина Миколаївна.
Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кот Галина Миколаївна ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2004. - 352 арк. - Бібліогр.: арк. 217-233.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
7.
ДС83295

Серкіс, Жанна Василівна.
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Серкіс Жанна Василівна ; Центр. ін-т післядиплом. освіти АПН України. - К., 2004. - 268 арк.: рис. - Бібліогр.: арк. 179-268.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
8.
ДС85306

Гринчук, Олександра Іванівна.
Психологічні засади комунікативної підготовки майбутніх менеджерів [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гринчук Олександра Іванівна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 269 арк.: рис. - арк. 184-202

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
9.
ДС86086

Сич, Василь Михайлович.
Соціально-психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення спеціалістів відділів освіти [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Сич Василь Михайлович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2005. - 285 арк. - Бібліогр.: арк. 171-189

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
10.
ДС86525

Бочелюк, Віталій Йосипович.
Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / Бочелюк Віталій Йосипович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2004. - 433 арк. - Бібліогр.: арк. 385-412

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
11.
ДС94975

Будник, Сергій Михайлович.
Формування професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого вирішення завдань управлінської діяльності [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Будник Сергій Михайлович ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006. - 230 арк.: табл. - арк. 164-179

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
12.
ДС95065

Мотозюк, Людмила Миколаївна.
Формування організаторських здібностей у майбутніх керівників прикордонних підрозділів (психологічний аспект) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Мотозюк Людмила Миколаївна ; Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006. - 199 арк. - арк. 157-176

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
13.
ДС95130

Ткалич, Маріанна Григорівна.
Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.10 / Ткалич Маріанна Григорівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2006. - 265 арк. - Бібліогр.: арк. 191-207

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
14.
ДС88241

Барко, Вадим Іванович.
Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ [Текст] : дис... д-ра психол. наук: 19.00.06 / Барко Вадим Іванович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2004. - 435 арк.+ дод.: 142арк. - арк. 402-435
Дві кн. одиниці

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
15.
ДС89531

Родина, Наталия Владимировна.
Индивидуально-личностные особенности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях: психодинамический подход [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Родина Наталия Владимировна ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. - О., 2005. - 197 л.: рис. - Библиогр.: л. 162-179

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
16.
ДС91121

Хапілова, Віра Петрівна.
Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Хапілова Віра Петрівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2006. - 346 арк. - Бібліогр.: арк. 173-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
17.
ДС75666

Щотка, Оксана Петрівна.
Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінського самовизначення [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Щотка Оксана Петрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2003. - 255 арк. - Бібліогр.: арк. 178-193

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
18.
ДС101616

Редько, Сергій Іванович.
Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Редько Сергій Іванович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2007. - 207 арк. - Бібліогр.: арк. 169-185

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
19.
ДС101716

Сняданко, Ірина Ігорівна.
Соціально-психологічні умови формування організаційної культури промислового підприємства [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Сняданко Ірина Ігорівна ; АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2007. - 333 арк. - Бібліогр.: арк. 178-196

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд


      
20.
ДС101654

Назаренко, Віктор Олександрович.
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби України [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Назаренко Віктор Олександрович ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2007. - 226 арк. - арк. 156-173

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського