Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (39)Журнали та продовжувані видання (7387)
Пошуковий запит: (<.>MHR=МС<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12087
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
В337654/Т. 9, Кн. 1

Грушевський, Михайло Сергійович
Історія України-Руси [Текст] : в 11 т., 12 кн. / М. С. Грушевський ; голова ред. кол. П. С. Сохань ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Наук. думка, 1991 . - (Пам'ятки історичної думки України). - ISBN 5-12-002468-8.
Т. 9, Кн. 1 : Роки 1650 - 1654. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 880 с. - ISBN 5-12-004829-3

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Чит. зал Інституту рукопису (Філія 1)


      
2.
Р107990

Художественный музей Эстонской ССР (Таллинн).
Государственный художественный музей Эстонской ССР [Текст] : путеводитель музея / пер. Н. Зитерова ; сост. И. Тедер ; ред. Х. Ляти. - Таллин : [б.и.], 1975. - 32 с.: ил.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)


      
3.
АО257756

Олесь, Олександр Іванович.
Непостижимость [Текст] : лирика / О. І. Олесь. - Х. : [б.в.], 1994. - 124 с. - (Розстріляне безсмертя). - ISBN 5-7766-0071-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
4.
АО257755

Плужник, Євген Павлович.
Запізнілий квітень [Текст] / Є. П. Плужник. - Х. : Прапор, 1994. - 96 с. - ISBN 5-7766-0084-7

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
5.
ВА557510

Почепцов, Георгий Георгиевич.
Золотой шар [Текст] ; Город королей : Сказочная трилогия ; Ключ от города Колдунов : Фантастическая сказка / Г. Г. Почепцов ; . - Х. : Паритет, 1994. - 352 с.:ил. - ISBN 5-86906-053-2

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
6.
ВА557533


Чумацький шлях : Колекція Січеславського Доброчинця [Текст] : каталог. - К : [б.в.], 1994. - 64 с.,іл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
7.
ВС29974


Сказочный словарик [Текст] : для детей дошк. и мл.шк.возраста / ред. Е. Компат. - Днепропетровск : Росток, 1994. - 96 с.,ил. - (Приложение к журналу "Рукавичка")

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :


      
8.
ВА558276

Астаф'єв, Олександр.
Ніжинські гримаси [Текст] : памфлети / О. Астаф'єв, М. Астаф'єва. - Чернигів : [б.в.], 1994. - 111 с. - ISBN 5-7707-5670-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
9.
ВС30045

Грандо, О.А..
Очима художників [Text] : медицина в українському образотворчому мистецтві / О. Грандо. - К. : РВА "Тріумф", 1994. - 159 с.:іл. - ISBN 5-7707-6698-0

Рубрики:
  

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)


      
10.
ВА558187

Ковальчук, Олександр Володимирович.
Українське народознавство [Текст] : книга для вчителя / О. В. Ковальчук. - К. : Освіта, 1994. - 174 с. - ISBN 5-330-02113-8

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
11.
ВА559325


Володимир Будников [Текст] : каталог виставки. - К. : Галерея "Аліпій" Центр "Український дім", 1995. - 22 с.: іл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Відділ обмінно-резервних фондів


      
12.
ВС30079

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" (24 ; ).
Каталог ХХІУ Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" [Текст] / Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" (24 ; ) ; сост. В. Войтенко. - К : [б.в.], 1994. - 143 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
13.
ВС30091

Грінченко, Борис.
Розум та почування у живої тварі [Текст] / Б. Грінченко. - Перевид.1918р. - К : Богдана, 1994. - 78 с.:іл. - ISBN 5-7707-4952-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
14.
ВС30078

"Синтези- Славутич '94", выставка (2 ; 1994 ; Київ).
Каталог... [Текст] / "Синтези- Славутич '94", выставка (2 ; 1994 ; Київ) . - К. : [б.в.], [1994]. - 96 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
15.
ВС30082


Елена [Текст] : вязание: 30 моделей. - К. : Інтерпрес ЛТД, 1995. - 18 л.

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
16.
ВС30095


Каталог виставки чотирьох київських майстрів реалістичного напрямку [Текст] : ігор Губський, Михайло Гуйда, Олександр Качкін, Борис Михайлов: Живопис / сост. О. Брей. - К. : [б.в.], 1994. - 35 с.: іл.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
17.
ВС30085


Русская и украинская азбуки [Текст] / худож. А. Джаникьян. - Х. : Неофит ЛТД, 1994. - с.ненумер.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
18.
ВС31811

Мікушева, Олена.
Клейноди вічності [Текст] / О. Мікушева. - К. : [б.в.], 1997. - 60 с.
Укр. рос. анг. та ісп. мовами

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)
Основний фонд


      
19.
ВА561072

Музей Марії Заньковецької (Київ).
Фотобуклет [Текст] / Музей Марії Заньковецької (Київ). - К. : Зовнішторгвидав України, 1994. - 12 с.: іл.

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
20.
ВС30228


Станіслав Хохлов [Текст] : каталог виставки творів : Живопис / Спілка художників України. - К. : [б.в.], 1995. - 12 л. ил.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського