Бази даних

Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (49)Журнали та продовжувані видання (2352)
Пошуковий запит: (<.>MHR=ФК<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2945
Представлено документи з 1 до 20
...

      
1.
ВА723991

Супруненко, Владимир Павлович.
Сто чудес Запорожского края [Текст] : дива природы, загадки истории, древности и клады, легенды и предания / Владимир Супруненко. - Запорожье : [Керамист], 2009. - 350 с. : ил. - ISBN 978-966-2404-00-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
2.
В339091/Т. 5

Енциклопедія українознавства: Словникова частина [Текст] / ред. В. Кубійович ; Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. - Л.
Т. 5 : Перевидання в Україні / ред. В. Кубійович. - Львів : [б.в.], 1996. - с.1600-2000. - ISBN 5-7707-6832-0

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
3.
ВА557506


Гранитоиды украинского щита петрохимия, геохимия, рудоносность [Текст] : справочник / К. Е. Есипчук [и др.] ; АН Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. - К. : Наук. думка, 1993. - 232 с. - ISBN 5-12-003082-3

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
4.
ВА557329


Экономическое регулирование охраны природы [Текст] / П. И. Лапечук [и др.]. - К. : Урожай, 1994. - 160 с. - ISBN 5-337-01350-5

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Науки про Землю   
5.
В351632/Ч. 1

Країнознавство [Текст] : навч. посібник: [у 4-х ч.] / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009 .
Ч. 1 / уклад. Н. П. Аніпко. - [Б. м.] : [б.в.], 2009. - 47 с. - Бібліогр.: с. 46

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
6.
ВА561763

Давыдова, Мария Ивановна.
Практикум по физической географии [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / М. И. Давыдова [и др.]. - М. : Просвещение, 1993. - 160 с.:ил. - ISBN 5-09-004160-1

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Науки про Землю   
7.
ВА562082

Горовий, Анатолій Федорович.
Геологія та розвідка вугільних родовищ [Текст] : навч. посібник / А. Ф. Горовий [та ін.]. - К. : ІСДО, 1994. - 232 с. - ISBN 5-7763-1853-Х

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Науки про Землю   
8.
ВА672577

Багров, Лео.
История русской картографии [Текст] / Л. Багров ; пер. Е. В. Ламанова. - М. : ЗАО "Центрполиграф", 2005. - 523 с.: карты. - Библиогр.: с. 512-521

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
9.
ВА664972

Багров, Лео.
История картографии [Текст] / Л. Багров ; пер. Н. И. Лисовой. - М. : Центрполиграф, 2004. - 319 с.: рис. - ISBN 5-9524-1078-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
10.
ВС31065


Энциклопедия охотника [Текст] / сост. О. В. Зайчук ; ред. Л. А. Смогоржевский. - К. : Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана : СП "ИСА", 1996. - 350 с. - ISBN 5-88500-034-4
Примечания об особенностях:
Экз. 2005.1039-23 : С дарственной надписью.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань


      
11.
АО257761


Словник. Англійсько-український українсько-англійський [Текст] : посіб. / упоряд. С. Коваль. - Ірпінь : Перун, 1994. - 464 с. - ISBN 5-7707-6407-4

Рубрики:
Видання зберігається у :


      
Категорія: Науки про Землю   
12.
ВА570641

Спектор, Фаїна Наумівна.
Географія рідного краю. Черкащина [Текст] : регіон. підручн. для 5 кл. загальноосвіт. шк. / Ф. Н. Спектор. - К. : Магістр-S, 1996. - 80 с. - ISBN 966-557-001-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
13.
ВА570913

Скарлато, Георгий.
Занимательная география для детей и взрослых [Текст] / Г. Скарлато. - К. : Альтерпрес, 1996. - 415 с. - ("Семейный очаг" Домашняя энциклопедия). - ISBN 5-7707-4746-3. - ISBN 5-7707-9705-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
14.
ВС31385

Микитенко, Любов Михайлівна.
Економічна і соціальна географія світу [Текст] : робочий зошит учня: 10 клас / Л. М. Микитенко ; ред. О. Я. Скуратович. - К. : Абрис, 1996. - 126 с.

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
15.
ВА572509

Бугрий, Елена Владимировна.
Дидактический материал по географии материков и океанов для 7 класса [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Бугрий ; Криворожский гос. педагогический ин-т. - Кривой Рог : [б.в.], 1996. - 122 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
16.
ВА572728


Экологический букварь. От А до Я. Природа, город, экология [Текст] : пособие для детей младшего и среднего школьного возраста. - Днепропетровск : УКО ИМА-ПРЕСС, 1996. - 63 с. - ISBN 966-7179-00-1

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
17.
АО258894


Новий орфографічний словник української мови [Текст] : 50 000 слів: Граматика в табл. - К. : Аконіт, 1997. - 488 с. - ISBN 966-7173-00-3

Рубрики:
Видання зберігається у :
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу
Чит. зал стародруків та рідкісних видань (Філія 1)
Чит. зал картографічних видань
Культурно-просвітницький центр
Чит. зал музичного фонду (Філія 1)
Філія №2
Основний фонд
Чит. зал газетних видань (Філія 1)


      
Категорія: Науки про Землю   
18.
ВА574839

Бойко, Валентина Михайлівна.
Географія рідного краю. Київ. Дарниця [Текст] : навч. підручник для учнів 5 кл. загальноосвіт. шк. / В. М. Бойко ; Творча спілка вчителів України, Асоціація вчителів географії. - К. : Академія, 1997. - 127 с. - ISBN 966-580-017-5

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
19.
В341454/Ч. 1

Географія грунтів [Текст] : конспект лекцій / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1996 .
Ч. 1 / уклад. Ю. М. Дмитрук. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 49 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань


      
Категорія: Науки про Землю   
20.
В341475/Ч. 1

Экономический факультет.

Пособие по географии [Текст] : для поступающих в вузы / Донецкий государственный университет. - Донецк, 1997 .
Ч. 1 : Общий географический обзор земного шара ; Физическая география Украины / сост. Н. А. Усачев [и др.] ; . - Донецк : [б.в.], 1997. - 127 с. - ISBN 966-556-150-2

Рубрики:
Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського