Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>FILE=REP0000741.PDF<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

   Тип видання:   національна доповідь   
1.
 Про стан родючості ґрунтів України [Електронний ресурс] : національна доповідь / Міністерство аграрної політики України, Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів, Національна академія аграрних наук України, Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського, Національний університет біоресурсів і природокористування України ; за ред. С. А. Балюка [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2010. - 113 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 5.31 Мб


Україна має амбіції стати провідною аграрною державою з великим експортним потенціалом сільськогосподарської продукції. І для цього є багато сприятливих передумов, але перед цим треба вирішити чимало проблем. Зокрема: - забезпечити раціональне використання і збереження ґрунтів як найважливішого компонента природного середовища; - забезпечити застосування ґрунтозахисних технологій і інших заходів з усунення забруднення і деградації ґрунтів при здійсненні господарської і інших видів діяльності; - забезпечити постійний моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення; - своєчасно виявляти негативні зміни стану ґрунтів і обов’язково вживати заходи з відновлення деградованих ґрунтів; - забезпечувати наукову обґрунтованість заходів з охорони ґрунтів; - забезпечувати гласність, повноту і достовірність інформації про стан ґрунтів, про обсяги застосованих заходів з охорони ґрунтів; - забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень у галузі охорони ґрунтів; невідворотність відповідальності за шкоду, спричинену ґрунтам. Мета Національної доповіді – дати об’єктивний аналіз і виявити причини незадовільного стану ґрунтового покриву країни і на цій основі сформулювати пропозиції до владних структур для його виправлення.Кл.слова:
ґрунтознавство -- баланс гумусу -- ерозії -- меліорація
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського