Бази даних

Наукова електронна бібліотека - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Автореферати дисертацій (27)Реферативна база даних (264)Книжкові видання та компакт-диски (419)Журнали та продовжувані видання (596)
Пошуковий запит: (<.>U=Р126$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5

   Тип видання:   науково-популярне видання   
1.


Радиация [Електронний ресурс] : дозы, эффекты, риск / пер. с англ. Ю.А. Банникова. - М. : Мир, 1990. - 79 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Книга представляет собой обзор данных, собранных Научным комитетом по действию атомной радиации при ООН за 30 лет его деятельности. Рассмотрены вопросы влияния радиации на жизнедеятельность, предельно допустимые дозы, а также наблюдаемые уровни радиоактивности в окружающей среде и продуктах питания (по отдельным регионам). Книга рассчитана на широкий круг читателей.Кл.слова:
вплив -- ризик -- радіація

   Тип видання:   навчальний посібник   
2.
 


Овчаренко, О. П.
Основи радіаційної медицини [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко. - О. : Одес. держ. мед. ун-т, 2002. - 208 с.. - (Серія "Бібліотека студента-медика")

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого випромінювання. Велика увага приділена променевій хворобі, генетичним та ембріологічним ефектам іонізуючої радіації, реакції зростаючого організму на вплив іонізуючої радіації, генетичній ефективності різних видів іонізуючих випромінювань, віддаленим ефектам опромінення, рівням ризику за різних умов променевого впливу, метаболізму та біологічній дії радіоактивних речовин, а також диспансеризації осіб, які зазнали впливу іонізуючої радіації. Для студентів, інтернів медичних вузів.Кл.слова:
променева хвороба -- іонізуюча радіація

   Тип видання:   методичний посібник   
Категорія: Фізика   
3.

Мурашко, І. М.
Рентгенівські промені [Електронний ресурс] : промені Івана Пулюя / І. М. Мурашко. - К. : [б. в.], 2000. - 56 с.

Рубрики:

  Повний текст доступний у читальних залах НБУВ


Излагаются физическая природа, свойства рентгеновского излучения, методы медицинской диагностики и анализа с использованием рентгеновских лучей. Рассмотрено действие малых доз рентгеновского излучения на организм, а также лучевые нагрузки на медицинский персонал при рентгенодиагностических исследованиях. В основу положены лекции, прочитанные автором на протяжении нескольких лет студентам Киевского медицинского института им. акад. А.А. Богомольца, с 1995 г. - Национального медицинского университета. В связи с сокращением лекционного курса и перенесением ряда тем и разделов курса физики на самостоятельное усвоение, материал книги рекомендуется как пособие для самостоятельной работы при изучении тем "Рентгеновское излучение. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом". Учебное пособие рассчитано для преподавателей физики, студентов и, в частности, студентов медицинских ВУЗов.Кл.слова:
випромінювання

   Тип видання:   національна доповідь   
4.


Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки [Електронний ресурс] : національна доповідь / Національна академія медичних наук України, Національний науковий центр радіаційної медицини ; голов. ред. Д. А. Базика. - Київ : [б. в.], 2016. - 177 с.

Рубрики:

  Текст у форматі PDF 6.53 Мб


В Національній доповіді проаналізовано радіологічні та медичні наслідки через 30 років після аварії на Чорнобильській АЕС: дози опромінення, стан здоров'я постраждалих та його зміни у віддаленому періоді, соціально-психологічний стан мешканців забруднених радіонуклідами територій та демографічні зміни.Кл.слова:
дозиметрична паспортизація -- внутрішнє опромінення -- радіонукліди

   Тип видання:   національна доповідь   
5.
 Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього [Електронний ресурс] : національна доповідь України / Міністерство надзвичайних ситуацій України, Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ; за ред. М. М. Борисюка, А. В. Іщенка, О. А. Макаровської. - Київ : КіМ, 2011. - 356 с.

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  

  Текст у форматі PDF 20.66 Мб


Національна доповідь підбиває підсумки роботи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи за 25 років, а також містить рекомендації та висновки щодо безпеки ядерної енергетики на майбутнє.Кл.слова:
радіоактивне забруднення -- медичні патології -- конфайнмент -- об'єкт "Укриття"
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського