В340518/Ч. 1
Гаврилюк, Іван Петрович
Методи обчислень [Текст] : підруч. для студ. вузів, які навч. за спец. "Прикладна математика": У 2 ч. / І. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров. - К. : Вища шк., 1995 . - ISBN 5-11-004029-X.
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 367 с.:іл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Макаров, Володимир Леонідович

Видання зберігається у :
Основний фонд