ВА597625

Вступ до числових методів [Текст] : навч. посіб. для вищих закладів освіти / П. І. Каленюк [та ін.] ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Державного ун-ту "Львівська політехніка", 2000. - 145 с.: рис. - (Математика для інженерів).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Каленюк, Петро Іванович; Бакалець, Василь Антонович; Бакалець, Ірина Іванівна; Горбачова, Надія Василівна; Сохан, Петро Львович; Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд