Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (7)
Зарубіжна україніка (2)
Картографічні видання (9)
Ноти та музичні видання (8)
Підручний фонд відділу стародруків (1)
Рідкісні видання (4)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=АЗАРЯН$<.>+<.>A=ОЛЕН$<.>+<.>A=МИХАЙЛІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 290
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС45586сл
Азарян, Альберт Арамаисович.
Разработка методов и средств физико-технического контроля и управления качеством руд черных металлов при добыче и переработке [Текст] : дис...д-ра техн.наук:05.15.11 / Азарян Альберт Арамаисович ; Криворожский горнорудный ин-т. - Кривой Рог, 1993. - 464 л. - л.:376-394.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Криворожский горнорудный институт

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС48659
Оленцевич, Наталья Владимировна.
Трудовой потенциал в условиях перехода к рыночным отношениям: формирование и использование [Текст] : дис...канд. экон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталья Владимировна ; Донецкий технический ун-т. - Донецк, 1995. - 176 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС47193
Олендарев, Вадим Николаевич.
Отечественный джаз и проблема стиля [Текст] : дис...канд. искусствоведения: 17.00.02 / Олендарев Вадим Николаевич ; Киевская консерватория им. П.И.Чайковского. - К., 1995. - 191 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Киевская консерватория имени П. И. Чайковского

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС53022
Оленицкая, Елена Степановна.
Эффективность тиотриазолина и антраля в комплексной терапии больных хроническими гепатитами [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицкая Елена Степановна ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 1996. - 205 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Луганский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС81873
Азарян, Владимир Альбертович.
Технология предварительного обогащения марганцевых руд [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.15.08 / Азарян Владимир Альбертович ; Криворожский технический ун-т. - Кривой Рог, 2003. - 190 л. - Библиогр.: л. 156-166.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Криворожский технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС89634
Оленович, Ольга Анатоліївна.
Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Оленович Ольга Анатоліївна ; Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2004. - 228 арк.: рис., табл., фотоіл. - арк. 199-228.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Буковинська державна медична академія (Чернівці)

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС50673
Оленчик, Андрій Ярославович.
Система управлінського обліку: проблеми методики і організації (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Оленчик Андрій Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 268 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Тернопільська академія народного господарства

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС60930
Оленич, Тамара Станиславовна.
Проблема богочеловечества и смысла жизни в русской религиозной философской антропологии конца 19- нач. 20 вв. [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.13 / Оленич Тамара Станиславовна ; Северо- Кавказский центр высшей школы. - Ростов н/Д, 1998. - 126 л. - л. 122-126.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Северо- Кавказский центр высшей школы

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС63418
Оленина, Елена Юрьевна.
Реклама как явление художественной культуры [Текст] : дис... канд. искусствоведения: 17.00.01 / Оленина Елена Юрьевна ; Харьковский авиационный ин-т им. Н.Е.Жуковского. Кафедра философии. - Х., 1998. - 192 л. - л. 181-192.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского. Кафедра философии

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС69498
Оленіч, Андрій Васильович.
Розробка ресурсозберігаючої технології формоутворення взуття з верхом із натуральної шкіри [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.19.06 / Оленіч Андрій Васильович ; Київський держ. ун-т технології та дизайну. - К., 2001. - 180 арк.: іл. - арк. 151-167.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський державний університет технології та дизайну

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС78546
Азарян, Елена Михайловна.
Организационно-экономический механизм функционирования и регулирования потребительского рынка [Текст] : дис... д-ра экон. наук: 08.02.03 / Азарян Елена Михайловна ; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. - Донецк, 2003. - 462 л. - Библиогр.: л. 400-430.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный университет экономики и торговли имени М. Туган-Барановского

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС53405
Азарян, Елена Михайловна.
Маркетинг кондитерских товаров в Украине в условиях переходной экономики [Текст] : дис... канд. экон. наук: 08.06.03. / Азарян Елена Михайловна ; Донецкий гос. коммерческий ин-т. - Донецк, 1997. - 197 л.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный коммерческий институт

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС97594
Оленюк, Ірина Василівна.
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі навчання фізики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2005. - 246 арк. - арк. 175-196.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кам'янець-Подільський державний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС98877
Оленченко, Тетяна Леонідівна.
Особливості відповідальності посадових осіб системи МВС України (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Оленченко Тетяна Леонідівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 225 арк. - арк. 191-215.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  РА292797
Оленцевич, Наталія Володимирівна.
Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Оленцевич Наталія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1995. - 22 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА281390
Олендский, Олег Збигневич.
Моделирование воздействия внешних электромагнитных полей на элементы наноструктур [Текст] : автореф.дис.канд.физ.-мат.наук:05.13.16 / Олендский Олег Збигневич ; Белорусский ун-т. - Минск, 1993. - 15 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Белорусский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  РА295573
Азарян, Олена Михайлівна.
Маркетинг кондитерських товарів в Україні в умовах перехідної економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.03. / Азарян Олена Михайлівна ; Донецький держ. комерційний ін-т. - Донецьк, 1997. - 22 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Донецький державний комерційний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА295489
Оленицька, Олена Степанівна.
Ефективність тіотриазоліну і антралю в комплексній терапії хворих хронічними гепатитами [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Оленицька Олена Степанівна ; Луганський держ. медичний ун-т. - Луганськ, 1996. - 25 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Луганський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА336968
Оленюк, Ірина Василівна.
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі навчання фізики [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Оленюк Ірина Василівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА339285
Оленович, Ольга Анатоліївна.
Корекція порушень функціонального стану нирок при гіпо- та гіпертиреозі (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 / Оленович Ольга Анатоліївна ; АМН України, Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського. - Х., 2005. - 20 с.: табл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія медичних наук України (Київ); Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського