Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (5)
Зарубіжна україніка (1)
Картографічні видання (2)
Ноти та музичні видання (6)
Підручний фонд відділу стародруків (2)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (2)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БАЗИЛЕВИЧ$<.>+<.>A=ВІКТОР$<.>+<.>A=ДМИТРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 228
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС95048
Вікторов, Віктор Григорович.
Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема [Текст] : дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Вікторов Віктор Григорович ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2006. - 380 арк.: табл. - Бібліогр.: арк. 350-369.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ДС107017
Базилевич, Вікторія Володимирівна.
Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII-XIX ст. м.Львова [Текст] : дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 286 арк. - арк. 257-286.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС58344
Базилевич, Любов Василівна.
Визначення залишкових напружень в склооболонках обертання чисельно- експериментальним методом [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Базилевич Любов Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 1998. - 149 л. - Бібліогр.: л. 132- 149.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС59708
Базилевич, Андрій Ярославович.
Особливості порушення ліпопероксидації, антиоксидантного захисту та кисневозалежних процесів при стабільній і прогресуючій стенокардії напруження [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Базилевич Андрій Ярославович ; Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 1998. - 141 л. + дод. - л. 111-141.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС65243
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Страховий ринок України: природа та особливості функціонування [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Базилевич Віктор Дмитрович ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 412 л. - л.362-385.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС75280
Вікторенко, Ірина Леонідівна.
Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Вікторенко Ірина Леонідівна ; Слов'янський держ. педагогічний ін-т. - Слов'янськ, 2001. - 180 арк. + дод. 135арк. - арк. 158-180.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Слов'янський державний педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС98753
Вікторовська, Юлія Юріївна.
Сітки сингулярностей в оптичних полях [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вікторовська Юлія Юріївна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2006. - 132 арк.: іл. - арк. 122-132.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  РА343344
Вікторов, Віктор Григорович.
Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.10 / Вікторов Віктор Григорович ; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К., 2006. - 30 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Академія педагогічних наук України (Київ); Інститут вищої освіти (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  РА348816
Вікторовська, Юлія Юріївна.
Сітки сингулярностей в оптичних полях [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Ю.Ю.Вікторовська ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2007. - 20 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  РА364884
Вікторіна, Олена Миколаївна.
Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Вікторіна Олена Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  РА366159
Вікторова, Леся Вікторівна.
Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторова Леся Вікторівна ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2009. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  РА301466
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Страховий ринок України: природа та особливості функціонування [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Базилевич Віктор Дмитрович ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1998. - 35 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  РА300471
Базилевич, Любов Василівна.
Визначення залишкових напружень в склооболонках обертання чисельно- експериментальним методом [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Базилевич Любов Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 1998. - 18 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  РА303029
Базилевич, Андрій Ярославович.
Особливості порушення ліпопероксидації, антиоксидантного захисту та кисневозалежних процесів при стабільній і прогресуючій стенокардії напруження [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Базилевич Андрій Ярославович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1999. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  РА319015
Вікторенко, Ірина Леонідівна.
Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Вікторенко Ірина Леонідівна ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2002. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА319119
Вікторова, Юлія Петрівна.
Біогенна міграція сполук ртуті в системі грунт-вода-корми-організм овець [Текст] : автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Ю.П.Вікторова ; Національний аграрний ун-т. - К., 2002. - 19 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  РА355237
Базилевич, Вікторія Володимирівна.
Художній метал у формуванні архітектури палаців XVIII-XIX ст. м.Львова [Текст] : автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Базилевич Вікторія Володимирівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2008. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  В340215/Ч. 2
"Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста", міжнародна науково-методична конференція (1994).

Міжнародна науково- методична конференція "Актуальні пробеми фоормування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста" [Текст] : тези доповідей / відп. ред. В. Д. Базилевич ; Київський торговельно-економічний ін-т. - К., 1994 .
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1994. - 171 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Базилевич, В. Д. \відп. ред.\; "Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста", міжнародна науково-методична конференція(1994)Київський торговельно-економічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  Р80079
Базилевич, Лідія Євгенівна.
Вступ до топології нескінченновимірних многовидів [Текст] : навч. посібник для студ. мат. спец. ун-тов / Л. Є. Базилевич, М. М. Зарічний ; Ін-т змісту і методів навчання, Львів. держ. ун-т. - К. : [б.в.], 1996. - 40 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Зарічний, Михайло Михайлович; Інститут змісту і методів навчання (Київ)Львівський державний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  Р79077
Базилевич, Віктор Дмитрович.
Сутність, структура і оборот капіталу [Текст] : текст лекції / В. Д. Базилевич [та ін.] ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1995. - 33 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Колчигін, Олексій Петрович; Свірідов, Сергій Михайлович; Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського