Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (9)
Зарубіжна україніка (27)
Ноти та музичні видання (37)
Підручний фонд відділу стародруків (1)
Видання гражданського друку (2)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (4)
Рідкісні видання (8)
Цифрова бібліотека (1)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БАНДУРК$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДР$<.>+<.>A=МАРКОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 317
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  ДС55067
Бандурко, Олександр Юрійович.
Розробка нанесених на вуглецеві волокнисті тканини каталізаторів розкладу озону [Текст] : дис... канд. хім. наук: 02.00.23 / Бандурко Олександр Юрійович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т захисту навк. середовища і людини при Одес. держ. ун-ті ім. І. І. Мечникова. - О., 1997. - 25 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Одеський державний університет імені І. І. Мечникова; Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини (Одеса)

Видання зберігається у :
2.
  
  ДС84376
Маркович, Богдан Михайлович.
Термодинамічні та структурні характеристики неоднорідного електронного газу [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Маркович Богдан Михайлович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 131 арк.: рис. - арк. 109-124.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ДС94589
Маркович, Янина Сергеевна.
Категории времени и пространства в романе Б.Пастернака "Доктор Живаго" [Текст] : дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Маркович Янина Сергеевна ; Полтавский гос. педагогический ун-т им. В.Г.Короленко. - Полтава, 2006. - 214 л. - Библиогр.: л. 195-214.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Пастернак Б. Л. (о произв.); Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ДС90291
Маркович, Сергей Евгеньевич.
Исследование процесса нанесения детонационно-газовых покрытий на детали авиационной техники с учетом величины и распределения остаточных напряжений в системе покрытие-подложка [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.03.07 / Маркович Сергей Евгеньевич ; Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х., 2005. - 220 л.: рис. - Библиогр.: л. 182-191.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ДС92560
Бандурка, Наталя Миколаївна.
Позаканальна проникність клітинних мембран для катіонів та її вплив на електричну активність міокарда і ритм серця [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.03 / Бандурка Наталя Миколаївна ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2006. - 149 арк. - арк. 128-149.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ДС91566
Маркович, Іван Федорович.
Медико-соціальна характеристика стану здоров'я та наукове обгрунтування сучасної і прогнозної потреби військовослужбовців в амбулаторно-поліклінічній допомозі [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Маркович Іван Федорович ; Українська військово-медична академія. - К., 2006. - 178 арк.: табл. - арк. 118-137.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Українська військово-медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ДС103347
Маркович, Людмила Михайлівна.
Екологічні знання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Маркович Людмила Михайлівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 269 арк. - арк. 197-211.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
8.
  
  ДС103907
Маркович, Сергій Іванович.
Підвищення зносостійкості деталей машин електродуговим напиленням композиційних покриттів з застосуванням різнорідних дротів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.04 / Маркович Сергій Іванович ; Кіровоградський національний технічний ун-т. - Кіровоград, 2007. - 215 арк. - арк. 173-189.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ДС107586
Маркович, Ірина Григорівна.
Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за Hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.02.02 / Маркович Ірина Григорівна ; АМН України, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського". - К., 2008. - 188 арк.: рис. - арк. 146-178.


Дод. точки доступу:
АМН України; ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського"

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ДС56215
Бандурка, Ірина Вікторівна.
Цивільно- правові основи приватизації житла в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бандурка Ірина Вікторівна ; Університет внутрішніх справ. - Х., 1998. - 177 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд
11.
  
  ДС69584
Бандурка, Ирина Владиславовна.
Индивидуально-психологические особенности памяти как фактор успешной профессиональной деятельности [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Бандурка Ирина Владиславовна ; Украинская инженерно-педагогическая академия. - Х., 2000. - 185 л.: рис. - Библиогр.: л. 170-185.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Украинская инженерно-педагогическая академия

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ДС76573
Бандурка, Олександр Олександрович.
Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Бандурка Олександр Олександрович ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2002. - 182 арк. - арк. 166-182.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет внутрішніх справ (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ДС97693
Маркович, Марія Йосипівна.
Українські художні світильники XVI-ХХ ст. в контексті європейського мистецтва освітлювальних приладів (історія, типологія, художні особливості) [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Маркович Марія Йосипівна ; НАН України, Інститут народознавства. - Л., 2005. - 160 арк.+ 127арк. дод.: рис. - арк. 151-160.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  ДС99055
Олександренко, Виктор Петрович.
Механохимия и реология износостойкости механических трибосистем [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.04 / Олександренко Виктор Петрович ; Хмельницкий национальный ун-т. - Хмельницкий, 2006. - 467 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 402-452.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Хмельницкий национальный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ДС100947
Бандурка, Олександр Олександрович.
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти [Текст] : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Бандурка Олександр Олександрович ; Київський міжнародний ун-т. - К., 2007. - 499 арк. - арк. 393-441.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський міжнародний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  РА291598
Олександрова, Ольга Миколаївна.
Античні теми в драматургії французького екзистенціалізму (Альбер Камю і Жан-Поль Сартр) [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Олександрова Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 1996. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  РА297044
Бандурка, Олександр Маркович.
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Бандурка Олександр Маркович ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1996. - 55 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Одеський державний университет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  РА296987
Бандурко, Олександр Юрійович.
Розробка нанесених на вуглецеві волокнисті тканини каталізаторів розкладу озону [Текст] : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.23 / Бандурко Олександр Юрійович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т захисту навк. середовища і людини при Одес. держ. ун-ті ім. І. І. Мечникова. - О., 1997. - 25 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Одеський державний університет імені І. І. Мечникова; Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини (Одеса)

Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  РА337607
Маркович, Сергій Євгенійович.
Дослідження процесу нанесення детонаційно-газових покрить на деталі авіаційної техніки з урахуванням величини та розподілу залишкових напружень у системі покриття-підкладка [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.07 / Маркович Сергій Євгенійович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2005. - 21 с.: рис.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  РА343971
Маркович, Яніна Сергіївна.
Категорії часу та простору в романі Б.Пастернака "Доктор Живаго" [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Маркович Яніна Сергіївна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2006. - 20 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Пастернак Б. Л. (о произв.); Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського