Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Знайдено в інших каталогах:
Журнали та продовжувані видання (3)
Зарубіжна україніка (5)
Ноти та музичні видання (46)
Підручний фонд відділу стародруків (1)
Листівки періоду (1880-1945 рр.) (2)
Рідкісні видання (1)
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>A=БЛАНК$<.>+<.>A=ІГОР$<.>+<.>A=ОЛЕКСАНДРОВИЧ$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 69
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
  
  РА364225
Ігор (Ісіченко Ю. А. ; архієпископ УАПЦ(о) ; 1956 -).
Аскетична література Київської Русі [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Ігор (Ісіченко Юрій Андрійович) ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2009. - 31 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  ВА573460
Бланк, Александр Яковлевич.
Физика [Текст] : учеб. пособие для студ. нефизических спец. вузов / А. Я. Бланк. - Х. : Каравелла, 1996. - 270 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  В341447/Ч. 1
Збірник задач для практичних занять з курсу "Ринок цінних паперів" [Текст] : для студ. спец. 7.050104, 7.050106, 7.050107, 7.050108 / Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К., 1996 .
Ч. 1 / уклад. І. О. Бланк, В. В. Адаменко. - [Б. м.] : [б.в.], 1996. - 38 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бланк, Ігор Олександрович (уклад.); Адаменко, Віктор Володимирович (уклад.); Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ВА570327
Бланк, Игорь Александрович.
Стратегия и тактика управления финансами [Текст] / И. А. Бланк. - К. : АДЕФ-Украина ; МП "ИТЕМ лтд" : [б.в.], 1996. - 534 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ВА574006
Бланкенагель, Александр.
"Детство, отрочество, юность" Российского Конституционного Суда [Текст] / А. Бланкенагель ; пер. Е. Пыриков, Т. Морщакова ; общ. ред. Т. Дудникова ; Московский общественный научный фонд. Центр конституционных исследований. - М. : [б.в.], 1996. - 123 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дудникова, Т. (общ. ред.); Пыриков, Е. (пер.); Морщакова, Т. (пер.); Московский общественный научный фонд. Центр конституционных исследований

Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ВА576407
Бланк, Александр Яковлевич.
Физика [Текст] : учеб. пособие для студ. нефиз. спец. вузов / А. Я. Бланк. - Х. : Каравелла, 1996. - 272 с.:ил.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
7.
  
  Р83383

Пробоподготовка в рентгенофлуоресцентном анализе чистых веществ и объектов окружающей среды [Текст] / А. Б. Бланк [и др.]. - Х. : [б.в.], 1996. - 16 с. - (Препр. / Институт монокристаллов НАН Украины ; 96-1).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Бланк, А. Б.; Экспериандова, Л. П.; Шевцов, Н. И.; Беленко, Л. Э.; Беликов, К. Н.; Национальная академия наук Украины; Институт монокристаллов (Харьков)

Видання зберігається у :
8.
  
  ВА569933

Інвестиційний менеджмент на підприємстві [Текст] : навч. посібник / Н. М. Ушакова [и др.] ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1995. - 64 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ушакова, Ніна Миколаївна; Бланк, Ігор Олександрович; Кукурудза, Лариса Олександрівна; Гуляєва, Наталія Миколаївна; Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  ВА569984
Бланко- Фомбона, Руфино.
Золотой человек [Текст] / Р. Бланко- Фомбона ; пер. Д. Выгодский. - Л. : Гослитиздат ; М. : [б.в.], 1932. - 208 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Выгодский, Д. (пер.); (пер. с исп.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ВА587185
Бланк, Игорь Александрович.
Управление торговым предприятием [Текст] : учебник / И. А. Бланк ; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". - М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 1998. - 416 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Ассоциация авторов и издателей "Тандем"

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд
11.
  
  ВА587962
Бланко, Джон.
Природа человека [Текст] / Д. Бланко. - К. : Джерело життя, 1999. - 96 с. - (Библейские уроки субботней школы II кв. 1999 г.).

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ВА559652
Бланк, Игорь Александрович.
Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. - К. : МП "ИТЕМ" ЛТД, 1995. - 447 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
13.
  
  ВА601025
Бланк, Б..
Суд разума и логики над русскими евреями [Текст] / Б. Бланк. - О. : [б.и.], 1881. - 17 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
14.
  
  УНД №144
Ігорків, Ю.
Сирота [Текст] : сценічна картина в одній дії / Ю. Ігорків. - Л. : Світ дитини, 1922. - 12 с. - (Діточа бібліотека ; кн. 21). - Альтернативна назва : Сирота: Репертуар "Діточого театру"/Ю.Ігорків.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
15.
  
  ВА604214

Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Менеджмент", "Бухгалтерский учет и аудит" / Е. С. Стоянова [и др.] ; ред. Е. С. Стоянова ; Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия менеджмента и рынка, Институт финансового менеджмента. - 5.изд., перераб. и доп., (юбилейное). - М. : Перспектива, 2000. - 656 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Стоянова, Елена Семеновна; Балабанов, Игорь Тимофеевич; Бланк, Игорь Александрович; Быкова, Екатерина Викторовна; Ващенко, Татьяна Владимировна; Стоянова, Елена Семеновна (ред.); Финансовая академия при Правительстве РФ; Академия менеджмента и рынка (Москва); Институт финансового менеджмента (Москва)

Видання зберігається у :
Основний фонд
16.
  
  ВА602670
Бланк, И. А..
Инвестиционный менеджмент [Текст] : учеб. курс / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2001. - 448 с. - Библиогр.: с. 444-448.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ВА606062
Бланк, Игорь Александрович.
Финансовый менеджмент [Текст] : учебный курс / И. А. Бланк. - К. : Ника-Центр : Эльга, 2001. - 528 с. - Библиогр.: с. 524-527.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
18.
  
  ВС35521
Ігор (Ісіченко Ю. А. ; архієпископ УАПЦ(о) ; 1956 -).
Загальна церковна історія [Текст] : курс лекцій для вищих духовних шкіл / І. (. Ісіченко. - Х. : Акта, 2001. - 601 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
19.
  
  ВА573230

Немецко-русский строительный словарь [Текст] : около 35 000 терминов / О. С. Поляков [и др.] ; ред. Н. И. Поливанов, М. А. Предтеченский. - 2. изд., стереотип. - М. : Руссо : Техника Лтд., 1996. - 612 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Поляков, О. С.; Бланк, М. Л.; Шестопал, Н. М.; Горвиц, М. М.; Дементьева, М. Н.; Поливанов, Н. И. (ред.); Предтеченский, М. А. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
20.
  
  ВА623413
Бланк, Олександр Якович.
Фізика [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. і природознавчих спец. вузів / О. Я. Бланк, Л. Г. Гречко. - Х. : Факт, 2002. - 343 с.: мал. - Бібліогр.: с. 343.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гречко, Леонід Григорович

Видання зберігається у :
Основний фонд
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського